A PROJECT 28 KUTATÁS


„Merre tart Európa?” – A Project 28 kutatás eredményei 2017-ben

2016 első felében a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 28 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatás készült, melynek célja volt, hogy megvizsgálja az európai állampolgárok véleményét az unió jövőjét leginkább érintő kérdésekben. A kutatási eredmények tavalyi ismertetésével ezen átalakulások mozgatórugóira kívántunk reflektálni, hogy megérthessük, mit gondolnak az állampolgárok a kontinens jelenéről és jövőjéről, és az Európai Uniót érő folyamatos kihívásokat illetően milyen válaszokat, megoldásokat várnak.  A közvélemény-kutatás egyedülálló módon, az eddigi legszélesebb körben, országonként 1000, azaz összesen 28 000 véletlenszerűen kiválasztott, felnőttkorú személyt kérdezett meg.

A vizsgálat legfontosabb céljai közé tartozott megismerni a társadalom konjunktúraérzetét, feltérképezni az Európai Unió teljesítményével, a migrációs válsággal és a növekvő terrorizmussal kapcsolatos lakossági attitűdöket. Az eredményeket először 2016 júniusában publikálta a Századvég Alapítvány, a téma részleteit pedig egy átfogó konferencia keretében mutattuk be Budapesten.

Európa napjainkban is meghatározó változások előtt áll, geopolitikai és stratégiai pozíciói pedig jelentősen módosultak. Ugyanakkor az európai attitűdök vizsgálata jelenleg talán még nagyobb jelentőséggel bír, mint bármikor korábban. A Századvég Alapítvány a magyar kormány megbízásából ezért 2017 tavaszán is elvégezte a kutatást, mely továbbra is az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó témákra reflektál, úgy mint a migrációs válság, az illegális bevándorlás és a növekvő terrorizmus összefüggései, az unió gazdasági teljesítménye, az intézményekbe vetett bizalom kérdésköre, a globalizáció hatásai.

Ezen jelentős kérdésekben kifejezetten fontos a változás tényét, mértékét és a mögöttes folyamatokat megismerni. Így a 2017-es kutatás a megelőzővel azonos módszertannal készült (28 ország, országonként 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú személy, CATI - telefonos módszer) annak érdekében, hogy a kapott eredmények az eltelt időben bekövetkezett változások tükrében is vizsgálhatóak és értelmezhetők legyenek.

Hisszük, hogy Európa megújulásához kapcsolódó és az unió jövőjéről alkotott politikai diskurzusokhoz kutatásunk eredményei is fokmérőül szolgálhatnak.


MÓDSZERTAN

KUTATÁSI EREDMÉNYEK

További információk

Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Telefon: +36 1 211 1420

E-mail: project28@szazadveg.hu

Web: www.szazadveg.hu

Web (English version): www.project28.eu

Cím: Magyarország, 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.