SZÁZADVÉG FOLYÓIRATA Századvég olyan társadalomtudományi folyóirat, amely programszerűen vállalja a megközelítések sokféleségét, a politika méltóságát. 


A szerkesztők az egyes számokat hívószavak köré szervezik, és arra törekednek, hogy a fiatal kutatói nemzedék megjelenhessen komoly szakmai reputációjú tudósok társaságában. Konkrétabban fogalmazva: a szerkesztők olyan társadalom- és bölcsészettudományi folyóiratnak tekintik a Századvéget, amelynek fő érdeklődési területe a politikum világa – a szó tágan felfogott értelmében. Ez az érdeklődés azonban nem jelent egyúttal közéleti vagy aktuálpolitikai orientációt: a Századvég tudományos folyóirat, melynek kizárólagos szerkesztési szempontja minőségi. Ugyanakkor a Századvég nem szaktudományos, hanem interdiszciplináris folyóirat, amely általában a társadalomtudományos érdeklődésű folyóirat-olvasó közönséghez szól. Napjaink töredezett szakmaiságú és világnézetű Magyarországán a Századvég a tudományos eszmecsere terepe kíván maradni – megőrizve így azt a szerkesztői hitvallást, amelyet a folyóirat történelme során minden szerkesztőség is magáénak vallott.


AKTUÁLIS SZÁM – 83.

Megjelent a Századvég folyóirat legújabb száma, amelynek hívószava a SZÁZADFORDULÓ.

A romantika felbomlásával véget ért a társadalmi idealizmus nagy korszaka, és a 19. század második felében egyszercsak furcsa űr támadt: ideológiahiány lépett fel, nem válság, hanem hiány. Vártak valami új eszmeiség megjelenésére mindazok, akik hittek abban, hogy a világ célszerűen működik, hogy előrelátható folyamatok zajlanak benne, és valahol a jövőben valami jó dolog fog megvalósulni.

Tartalomból:

Tanulmányok

Kenyeres Zoltán
Árnyékok nélkül

Töredékek a magyar századfordulóról, 1890-1906

Anka László           
Apponyi Albert képviselővé választása 1896-ban

Schwarczwölder Ádám            
A Széll-csend testközelből

Csibi Norbert        
A „társulás nyújtotta erő” jobb kihasználása érdekében

Vörös Katalin     
Az iparoktatás külföldön

Recenziók

Sivadó Ákos
A diszkurzivitás szűk körei
Szűcs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok. Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években.

Pettinger-Szalma Vendel
Történelmi tabló Magyarország vezérigazgatójáról
Ifj. Bertényi Iván (szerk.): Törvény, jog, igazság.
Széll Kálmán életműve.


Lapozzon bele a kiadványba vagy töltse le a teljes számot a borítóra kattintva.

 


Korábbi számok archívuma