SZÁZADVÉG FOLYÓIRATA Századvég olyan társadalomtudományi folyóirat, amely programszerűen vállalja a megközelítések sokféleségét, a politika méltóságát. 


A szerkesztők az egyes számokat hívószavak köré szervezik, és arra törekednek, hogy a fiatal kutatói nemzedék megjelenhessen komoly szakmai reputációjú tudósok társaságában. Konkrétabban fogalmazva: a szerkesztők olyan társadalom- és bölcsészettudományi folyóiratnak tekintik a Századvéget, amelynek fő érdeklődési területe a politikum világa – a szó tágan felfogott értelmében. Ez az érdeklődés azonban nem jelent egyúttal közéleti vagy aktuálpolitikai orientációt: a Századvég tudományos folyóirat, melynek kizárólagos szerkesztési szempontja minőségi. Ugyanakkor a Századvég nem szaktudományos, hanem interdiszciplináris folyóirat, amely általában a társadalomtudományos érdeklődésű folyóirat-olvasó közönséghez szól. Napjaink töredezett szakmaiságú és világnézetű Magyarországán a Századvég a tudományos eszmecsere terepe kíván maradni – megőrizve így azt a szerkesztői hitvallást, amelyet a folyóirat történelme során minden szerkesztőség is magáénak vallott.


Aktuális szám (84.)

Megjelent a Századvég folyóirat legújabb száma, amelynek hívószava: ÁLHÍREK.

„Az emberek szeretik, ha valahova tartozunk, lehetőleg oda, ahova ők.” A nagy támogatottságot észlelők általában hangosabbak  lesznek, a magukat kisebbségnek érzők pedig elhalkulnak. Így mindkét oldal másnak látszhat, mint amilyen valójában, a halkabbak közül pedig mind többen csatlakoznak a győztesnek véltek táborához. Az átállással csökkenthető az elszigetelődéstől való félelem, és – ami a leglényegesebb – megtakaríthatók a kritikai gondolkodásra szánt források.

A tartalomból:

Tanulmányok

Aczél Petra
Az álhír: Kommentár a jelenség értelmezéséhez

Szvetelszky Zsuzsanna           
Közösségi kételyek

Fehér Katalin – Király Olívia           
Álhíresülés – a hamis hírek dinamikája a médiában

Veszelszki Ágnes        
Az álhírek extra- és intralingvális jellemzői

Falyuna Nóra     
Az áltudományos szövegek pragmatikai vizsgálata. Esettanulmány a lúgosító diéta példáján

Honti László     
Áltudományos elképzelések nyelvünk és népünk eredetéről

 

Recenziók

Varga Péter András
A filozófiai biográfiaírás művészete
Szalai Zoltán: Im Schatten Heideggers. Einführung zu Leben und Werk von Wilhelm Szilasi

Gagyi József
Történészek a Hargitán
Egyed Ákos et al. (szerk.) 2016: Székelyföld története. Harmadik kötet


Lapozzon bele a kiadványba vagy töltse le a teljes számot a borítóra kattintva.

 


Korábbi számok archívuma