AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÍTÉLÉSE


AZ EURÓPAI NÉPESSÉG INKÁBB BORÚLÁTÓ, SEMMINT BIZAKODÓ SAJÁT ORSZÁGÁNAK JÖVŐJÉT, ILLETVE AZ EU GAZDASÁGI KILÁTÁSAIT ILLETŐEN. AZON ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAI, AMELYEKET A MIGRÁNSVÁLSÁG LEGINKÁBB ÉRINT, AZ ÁTLAGOSNÁL SÖTÉTEBBEN LÁTJÁK A JÖVŐT.

ÖSSZESSÉGÉBEN ÖN SZERINT MA AZ ÖN ORSZÁGÁBAN INKÁBB JÓ, VAGY INKÁBB ROSSZ IRÁNYBA MENNEK A DOLGOK?

VálaszEU
Határozottan jó irányba0.06
Inkább jó irányba0.26
Inkább rossz irányba0.33
Határozottan rossz irányba0.28
Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben0.06
Nem tudja/Nem válaszol0.01

A válaszadók közel kétharmada (61%) gondolja azt, hogy országaikban a dolgok nem jó irányba haladnak. Közülük 28% erről határozottan meg van győződve, míg 33% meglehetősen biztos ebben. Ugyanakkor a válaszadók kb. egyharmada (32%) határozottan vagy mérsékelten meg van győződve arról, hogy a dolgok jó irányba haladnak.

Határozottan jó iránybaInkább jó iránybaInkább rossz iránybaHatározottan rossz iránybaIs-is, jó és rossz is bizonyos tekintetbenNem tudja/Nem válaszol
EU0.060.260.330.280.060.01
Málta0.220.440.170.090.070.01
Luxemburg0.070.520.230.10.050.03
Írország0.150.40.210.160.060.02
Észtország0.060.410.310.140.070.01
Portugália0.070.410.280.180.040.02
Litvánia0.10.350.250.20.090.01
Csehország0.010.450.390.110.020.02
Magyarország0.120.270.230.230.140.01
Egyesült Királyság0.10.30.310.180.10.01
Belgium0.110.290.290.210.10
Lengyelország0.160.260.240.30.020.02
Románia0.050.360.230.330.010.02
Olaszország0.040.360.270.290.040
Ciprus0.060.320.310.260.030.02
Bulgária0.110.230.20.390.050.02
Horvátország0.050.250.350.240.040.07
Lettország0.020.280.370.220.10.01
Dánia0.030.230.40.240.090.01
Spanyolország0.060.210.270.390.040.03
Szlovákia0.010.230.420.210.090.04
Hollandia0.040.20.370.280.110
Németország0.040.220.380.30.040.02
Franciaország0.040.170.430.260.10
Svédország0.020.20.350.360.060.01
Szlovénia0.060.120.310.40.10.01
Finnország0.030.140.360.390.070.01
Ausztria0.030.140.420.350.050.01
Görögország0.020.090.280.590.020

A 28 EU tagország összességét tekintve a pesszimisták vannak túlsúlyban, ám itt is megfigyelhetők eltérések az egyes országok között. Néhány országban a többség úgy gondolja, hogy jó irányba mennek az ügyek. Ilyen például Málta, Luxemburg és Írország. Máltán a válaszadók 66%-a bizakodó, Luxemburgban ez az arány 59%, Írországban pedig 55%. Portugáliában és Észtországban körülbelül a lakosság fele vélekedik így:  az észtek 48%-a elégedett, míg 46% elégedetlen a trendekkel.

A felmérés szerint vannak olyan országok, amelyekben a népesség különösen elégedetlen, ezek közé tartozik: Ausztria (77% pesszimista a trendeket illetően), Finnország (76%), Franciaország (69%), Németország (68%), Szlovénia (71%), Spanyolország (66%), Svédország (71%) és Görögország (86%). A legkritikusabbnak a görögországi válaszadók bizonyultak: 58% határozottan meg van győződve, hogy a dolgok rossz irányba haladnak és 28%-uk is ezen a véleményen van, bár némiképp mérsékeltebb meggyőződéssel.

ÖN SZERINT A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN A GAZDASÁG HELYZETE AZ EURÓPAI UNIÓBAN INKÁBB ERŐSÖDNI FOG VAGY INKÁBB GYENGÜLNI FOG?

VálaszEU
Erősödni fog0.24
Gyengülni fog0.47
Nem változik0.23
Nem tudja/Nem válaszol0.06

Az Európai Unió társadalmai tehát nagy általánosságban szerfölött borúlátóan ítéli meg az EU jövőbeni kilátásait. A kép nem egységes azonban, hiszen egyes társadalmakban inkább optimistán látják a jövőt, míg másokban a gazdasági hanyatlás rémképe az erősebb. Az ország, amelyben a legtöbben számítanak az EU gazdasági helyzetének javulására, Málta, ahol a válaszadók 59%-a vélekedik így. Ennél némiképp mérsékeltebben optimista a jövőkép Spanyolországban (a válaszadók 38%-a lát pozitív tendenciákat), Románia (35%), Írország (36%), Magyarország (39%), a Cseh Köztársaság (40%) és Bulgária (36%). E téren a legpesszimistábbak az emberek Észtországban, Franciaországban, Lettországban, Lengyelországban, Svédországban és Görögországban. A két utóbbit súlyosan érinti a migráns-válság. Görögországban a hanyatlás várakozása egyértelmű: a megkérdezettek 72%-a gondolja úgy, hogy gazdasági visszaesés következik be (17% szerint nem lesz változás).  Lettországban és Lengyelországban a válaszadók 38, illetve 31%-a stagnálásra számít a következő években.

Erősödni fogGyengülni fogNem változikNem tudja/Nem válaszol
EU0.240.470.230.06
Málta0.590.340.050.02
Bulgária0.360.310.260.07
Spanyolország0.380.350.230.04
Írország0.360.380.240.02
Magyarország0.390.480.090.04
Csehország0.40.50.050.05
Olaszország0.320.440.210.03
Horvátország0.320.440.170.07
Portugália0.290.440.210.06
Románia0.350.530.040.08
Hollandia0.260.440.240.06
Litvánia0.220.410.330.04
Egyesült Királyság0.210.410.280.1
Luxemburg0.290.50.140.07
Szlovénia0.240.470.240.05
Ciprus0.240.520.210.03
Belgium0.210.50.240.05
Dánia0.190.490.260.06
Szlovákia0.180.490.230.1
Lettország0.130.460.380.03
Finnország0.170.510.270.05
Németország0.190.540.220.05
Lengyelország0.150.50.30.05
Franciaország0.150.50.290.06
Ausztria0.190.570.220.02
Észtország0.110.580.270.04
Svédország0.120.650.170.06
Görögország0.090.720.170.02

Ami az EU egészének helyzetét illeti, általánosságban megállapítható, hogy azoknak a számaránya, akik elégedetlenek a gazdaság teljesítményével és azzal, ahogy a szervezet a migrációs válságot kezeli, felülmúlja azon válaszadók számarányát, akik szerint az EU jól teljesít ezeken a területeken.

KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: MIGRÁCIÓS VÁLSÁG KEZELÉSE

VálaszEU
Kiváló0.03
0.16
Gyenge0.77
Nem tudja/Nem válaszol0.04

A legtöbben úgy gondolják, hogy az EU rosszul teljesít a kontinens katonai védelmét illetően. Összességében az EU teljesítményének értékelésekor a legrosszabb osztályzat épp a migrációs válság kezelésére vonatkozóan született: a megkérdezettek 77%-a szerint ezen a területen az Unió teljesítménye gyatra, csupán 3% tartja kitűnőnek és egy hatoduk jónak.

KiválóGyengeNem tudja/Nem válaszol
EU0.030.160.770.04
Málta0.090.40.50.01
Horvátország0.030.340.560.07
Portugália0.070.290.610.03
Bulgária0.040.30.640.02
Románia0.030.290.640.04
Ciprus0.040.270.630.06
Hollandia0.020.230.680.07
Írország0.070.20.710.02
Luxemburg0.020.230.70.05
Belgium0.020.210.730.04
Egyesült Királyság0.040.180.720.06
Németország0.020.160.750.07
Franciaország0.030.150.760.06
Spanyolország0.020.170.790.02
Magyarország0.020.160.820
Dánia0.030.110.790.07
Lettország0.020.130.80.05
Ausztria0.010.140.810.04
Svédország0.020.10.810.07
Észtország0.010.110.820.06
Litvánia0.030.10.830.04
Szlovákia0.010.110.820.06
Csehország00.140.850.01
Finnország0.020.10.830.05
Olaszország0.010.110.860.02
Lengyelország00.10.870.03
Szlovénia0.010.090.870.03
Görögország0.010.080.870.04

Az országok többségében jellemzően negatív válaszokat kaptunk. Voltak azonban olyan országok is – Málta, Horvátország és Portugália, – amelynek lakosai az EU általános teljesítményét kedvezőbben ítélték meg. A máltaiak 40%-a szerint az EU jól kezeli a migrációs válságot, további 9% egyenesen kiválónak tartja azt. Horvátország lakosainak 34%-a jónak ítéli a migráció válság kezelését, 3% pedig kitűnőnek. Portugáliában a válaszadók 29%-a tartja jónak, 7%-a kitűnőnek az EU teljesítményét e tekintetben. Néhány ország válaszadói viszont a „gyenge” jelzőt találták a legalkalmasabbnak a migrációs válság kezelésének jellemzésére.  Az öt ország, ahol 85% fölött volt azoknak az aránya, akik a migrációs válság kezelését gyengének tartják: a Cseh Köztársaság (85%), Olaszország (86%), Lengyelország, Görögország és Szlovénia (87-87%).

KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: TERRORIZMUS ELLENI HARC, TERRORCSELEKMÉNYEK MEGELŐZÉSE

VálaszEU
Kiváló0.07
0.38
Gyenge0.49
Nem tudja/Nem válaszol0.06

Az európai válaszadók szerint az EU feladatai közül a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorakciók megelőzése a második leggyengébben teljesített és végrehajtott tevékenység. A válaszadók 49%-a tartja az EU teljesítményét gyengének, 38% jónak és 7% kitűnőnek.

KiválóGyengeNem tudja/Nem válaszol
EU0.030.160.770.04
Málta0.090.40.50.01
Horvátország0.030.340.560.07
Portugália0.070.290.610.03
Bulgária0.040.30.640.02
Románia0.030.290.640.04
Ciprus0.040.270.630.06
Hollandia0.020.230.680.07
Írország0.070.20.710.02
Luxemburg0.020.230.70.05
Belgium0.020.210.730.04
Egyesült Királyság0.040.180.720.06
Németország0.020.160.750.07
Franciaország0.030.150.760.06
Spanyolország0.020.170.790.02
Magyarország0.020.160.820
Dánia0.030.110.790.07
Lettország0.020.130.80.05
Ausztria0.010.140.810.04
Svédország0.020.10.810.07
Észtország0.010.110.820.06
Litvánia0.030.10.830.04
Szlovákia0.010.110.820.06
Csehország00.140.850.01
Finnország0.020.10.830.05
Olaszország0.010.110.860.02
Lengyelország00.10.870.03
Szlovénia0.010.090.870.03
Görögország0.010.080.870.04

Az egyes országok válaszainál lényeges különbségek figyelhetők meg.  Még a terrortámadásoknak leginkább kitett két országban – Belgiumban és Franciaországban – is eltérőek az arányok. A belgiumi válaszok közelebb állnak az összes ország válaszai alapján számított átlaghoz. A francia válaszadók azonban kritikusabbak, mint a belgák: 57%-uk állítja, hogy az erőtlen a terrorizmus elleni harcban. Görögország (60% szerint gyenge e téren az EU), Lettország (59%), Litvánia (60%), Szlovákia (59%) ugyancsak elítélően tekint az Unió ebbéli működésére. E téren a magyarok a legkritikusabbak: a megkérdezettek 66%-a szerint gyengén teljesít az EU a terrorizmus elleni harcban. Két országban azonban igen elégedettek az Unió teljesítményével: a romániaiak 19%-a szerint a terrorizmus elleni harcban az Unió kitűnően működik, Portugáliában pedig a megkérdezettek 17 %-ától kapta meg az EU a legmagasabb osztályzatot.

KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: GAZDASÁG FEJLESZTÉSE

VálaszEU
Kiváló0.05
0.38
Gyenge0.5
Nem tudja/Nem válaszol0.07

A harmadik terület, amelyen az EU teljesítményét a megkérdezettek értékelhették, a gazdaságfejlesztés. Csupán a válaszadók 5%-a gondolta úgy, hogy e téren az EU kiválóan teljesít. További 38% szerint az EU gazdaságfejlesztési tevékenysége jó, ám 50% úgy véli, hogy e tekintetben az EU teljesítménye gyenge.

KiválóGyengeNem tudja/Nem válaszol
EU0.050.380.50.07
Málta0.090.730.150.03
Lengyelország0.050.690.220.04
Románia0.070.660.240.03
Csehország0.040.670.240.05
Bulgária0.060.620.260.06
Magyarország0.050.620.290.04
Luxemburg0.040.570.330.06
Szlovákia0.040.510.310.14
Horvátország0.050.530.340.08
Németország0.070.450.370.11
Írország0.050.460.410.08
Litvánia0.080.430.410.08
Portugália0.120.410.440.03
Hollandia0.060.420.440.08
Észtország0.040.380.450.13
Egyesült Királyság0.060.380.490.07
Szlovénia0.030.40.510.06
Lettország0.020.390.510.08
Ausztria0.030.40.520.05
Belgium0.040.350.540.07
Dánia0.040.30.510.15
Spanyolország0.050.330.60.02
Svédország0.030.280.540.15
Ciprus0.040.320.590.05
Olaszország0.030.330.620.02
Franciaország0.040.190.710.06
Finnország0.020.170.720.09
Görögország0.020.160.790.03

Ennél a kérdésnél a három legkritikusabb ország Finnország, Franciaország és Görögország. A finneknél 72%, a franciáknál 71%, a görögöknél 79% gondolja úgy, hogy a gazdaságfejlesztésben az EU gyengén teljesít.  A méltatók csoportja viszont sokkal népesebb: hat ország is akad, amelyekben azoknak az aránya, akik szerint az EU jól teljesít 62% vagy ennél még magasabb. Ezek: Bulgária (62%), a Cseh Köztársaság (67%), Magyarország (62%), Málta (73%), Lengyelország (69%) és Románia (66%).  Mindent összevetve, a felmérésből kitűnik, hogy az EU teljesítményének a máltaiak adóznak a legnagyobb elismeréssel, míg a legerőteljesebb bírálók a görögök és a franciák.

KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: EURÓPA KATONAI VÉDELME

VálaszEU
Kiváló0.06
0.42
Gyenge0.39
Nem tudja/Nem válaszol0.13

Az EU működését tekintve összességében a legjobb színvonalon teljesített feladatoknak a katonai védelmet és az európai érdekek védelmét tartják a megkérdezettek.  A válaszadók 6%-a kitűnőnek, 42%-uk pedig jónak ítéli azt a tevékenységet, amelyet az EU a kontinens katonai védelme érdekében fejt ki. Fontos megjegyezni, hogy e kérdésnél volt a legmagasabb az aránya azoknak, akik nem tudtak vagy nem kívántak válaszolni. Ez pedig arra utal, hogy e területen a legmérsékeltebb az európaiak tájékozottsága: a megkérdezettek 13%-a nem adott választ erre a kérdésre.

KiválóGyengeNem tudja/Nem válaszol
EU0.060.420.390.13
Románia0.150.660.150.04
Málta0.160.60.210.03
Horvátország0.10.580.210.11
Írország0.110.520.270.1
Lengyelország0.030.610.290.07
Bulgária0.080.510.340.07
Litvánia0.120.430.330.12
Portugália0.10.480.350.07
Csehország0.040.540.350.07
Spanyolország0.070.460.360.11
Belgium0.070.430.360.14
Lettország0.040.460.360.14
Dánia0.050.390.30.26
Hollandia0.050.430.360.16
Szlovákia0.030.40.320.25
Egyesült Királyság0.080.40.390.13
Észtország0.050.420.380.15
Németország0.050.410.380.16
Magyarország0.050.420.430.1
Szlovénia0.040.410.420.13
Ciprus0.050.40.430.12
Olaszország0.040.410.450.1
Finnország0.060.320.40.22
Luxemburg0.040.360.440.16
Franciaország0.060.350.460.13
Svédország0.030.280.40.29
Görögország0.050.350.490.11
Ausztria0.030.340.490.14

Ebben a kategóriában mindössze négy országban ítélték különösen gyengének az EU teljesítményét. Ugyanezen országok az EU más tevékenységeivel is elégedetlenek. Az osztrákok 49%-a, a franciák 46%-a, a görögök 49%-a és az olaszok 45%-a szerint Európai katonai védelme gyenge. A skála másik végén ismét Málta található, ahol a megkérdezettek 16%-a az EU teljesítményét e téren kitűnőnek tartja. Ugyancsak kitűnő minősítést adott a horvátok 10%-a, az írek 11%-a és a litvánok 12%-a.

KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: EURÓPAI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE

VálaszEU
Kiváló0.06
0.43
Gyenge0.43
Nem tudja/Nem válaszol0.08

Ami az európai érdekek védelmét illeti, az általános vélekedés szerint az EU teljesítménye jó vagy kitűnő. Összességében a megkérdezettek 6%-a tartja kitűnőnek az Unió teljesítményét, viszont 43% szerint az e téren nyújtott teljesítmény gyenge (8% nem válaszolt).

KiválóGyengeNem tudja/Nem válaszol
EU0.060.430.430.08
Málta0.160.630.20.01
Románia0.080.670.20.05
Horvátország0.070.590.240.1
Lengyelország0.040.630.270.06
Portugália0.110.520.310.06
Bulgária0.070.560.310.06
Litvánia0.10.480.340.08
Írország0.120.480.360.04
Luxemburg0.070.50.360.07
Magyarország0.060.510.390.04
Csehország0.040.530.380.05
Szlovákia0.040.450.330.18
Hollandia0.060.430.380.13
Egyesült Királyság0.080.410.390.12
Belgium0.060.450.410.08
Észtország0.060.430.410.1
Finnország0.050.430.410.11
Németország0.060.40.450.09
Lettország0.040.420.450.09
Franciaország0.060.410.460.07
Ciprus0.080.40.470.05
Dánia0.060.350.440.15
Svédország0.040.330.410.22
Spanyolország0.070.370.510.05
Olaszország0.040.40.530.03
Ausztria0.040.350.530.08
Szlovénia0.040.350.550.06
Görögország0.040.280.610.07

Miképpen más kérdéseknél, néhány országban e tekintetben is kritikusan vélekednek az EU-ról, a leginkább Görögországban, ahol a megkérdezettek 61%-a elégedetlen az EU e téren nyújtott teljesítményével. A megkérdezettek több mint felének van hasonlóan lesújtó véleménye Ausztriában (53%), Olaszországban (53%), Szlovéniában (55%) és Spanyolországban (51%). Horvátország és Románia a legelégedettebbek: a válaszadóknak kevesebb mint egynegyede adott az EU-t bíráló választ.

ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: AZ EU-NAK HATÉKONYABBAN KELLENE VÉDENIE AZ EURÓPAI HATÁROKAT

VálaszEU
Egyetért0.83
Nem ért egyet0.15
Nem tudja/Nem válaszol0.02

Kíváncsiak voltunk a megkérdezettek véleményére az európai határvédelem hatékonyságát illetően is. A kérdés így szólt: „Egyetért-e avagy nem ért egyet azzal, hogy az EU-nak hatékonyabban kellene védenie Európa külső határait?” A válaszadók 83%-a egyetértőleg válaszolt.

EgyetértNem ért egyetNem tudja/Nem válaszol
EU0.830.150.02
Magyarország0.960.030.01
Lengyelország0.950.040.01
Románia0.950.040.01
Csehország0.950.05
Málta0.940.040.02
Bulgária0.930.060.01
Észtország0.920.060.02
Szlovénia0.920.08
Lettország0.90.090.01
Finnország0.890.10.01
Litvánia0.880.10.02
Szlovákia0.850.080.07
Portugália0.870.120.01
Belgium0.860.110.03
Hollandia0.870.120.01
Ausztria0.870.13
Egyesült Királyság0.840.120.04
Ciprus0.840.130.03
Görögország0.850.140.01
Horvátország0.830.130.04
Írország0.840.150.01
Dánia0.840.150.01
Németország0.840.150.01
Franciaország0.830.160.01
Luxemburg0.790.180.03
Olaszország0.740.220.04
Spanyolország0.740.230.03
Svédország0.720.28

Az egyes országok tekintetében az egyetértő válaszok aránya 72% és 96% között mozgott. A legkevésbé a svédek értettek egyet a kijelentéssel, a magyarok viszont a legnagyobb mértékben helyeselték, hogy Európa határait hatékonyabban kell védelmezni. A csehek, a lengyelek és a romániaiak a magyarokhoz hasonlóan magas arányban jelezték egyetértésüket.

ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: OROSZORSZÁG ELLENI SZANKCIÓK FOLYTATÁSA

VálaszEU
Egyetért0.4
Nem ért egyet0.43
Nem tudja/Nem válaszol0.17

Kérdéseinket nem korlátoztuk az Európai Unióra: igyekeztünk az aktuális külpolitikai témákkal kapcsolatos véleményeket is megvizsgálni. A tanulmány egyik fontos témája az ukrán-orosz konfliktus megítélése volt, mely kérdéskört két szempontból vizsgáltuk. Az egyik az Oroszországgal szembeni szankciók folytatása, a másik pedig az Ukrajna védelme érdekében indítandó esetleges katonai akció kérdése. A válaszadók 40%-a értett egyet az Oroszország elleni szankciók folytatásával, míg 28% támogatná a katonai hadműveleteket. Mindkét kérdés esetén a válaszadást elhárítók aránya igen magas volt: az Oroszország elleni szankciók kérdésénél 17% nem kívánt vagy nem tudott válaszolni. Az ukrán-orosz konfliktus tekintetében a választ elhárítók aránya 18% volt.

EgyetértNem ért egyetNem tudja/Nem válaszol
EU0.40.430.17
Lengyelország0.710.250.04
Egyesült Királyság0.580.230.19
Hollandia0.580.250.17
Dánia0.570.240.19
Svédország0.520.20.28
Litvánia0.580.310.11
Észtország0.530.310.16
Írország0.530.360.11
Spanyolország0.440.370.19
Belgium0.420.380.2
Finnország0.410.380.21
Portugália0.370.390.24
Lettország0.430.450.12
Luxemburg0.40.430.17
Franciaország0.370.420.21
Németország0.370.430.2
Csehország0.40.520.08
Románia0.390.530.08
Málta0.360.510.13
Ausztria0.320.490.19
Horvátország0.280.580.14
Olaszország0.240.630.13
Szlovénia0.210.590.2
Szlovákia0.160.60.24
Magyarország0.210.70.09
Bulgária0.170.710.12
Ciprus0.140.690.17
Görögország0.110.710.18

Ebben az esetben igen jelentős az eltérés az egyes országokban adott válaszok között. Négy országban legalább a válaszadók kétharmada ellenzi a szankciók folytatását: Bulgáriában 71%, Cipruson 69%, Görögországban 71% és Magyarországon 70% van ezen a véleményen.  Feltűnően magas a bizonytalanok aránya Svédországban, ahol a válaszadók több mint egynegyede (28%) nem válaszolt erre a kérdésre, ugyanakkor 52% a szankciók folytatása mellett foglalt állást. További országok, amelyekben jelentős többség pártolja a szankciók folytatását: Dánia (57%), Litvánia (58%), Hollandia (58%), Lengyelország (71%) és az Egyesült Királyság (58%).

ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: KATONASÁG BEVETÉSE OROSZORSZÁG ELLEN UKRAJNA VÉDELMÉBEN

VálaszEU
Egyetért0.28
Nem ért egyet0.54
Nem tudja/Nem válaszol0.18

Feltettük azt a kérdést is, hogy az Unió állampolgárai szerint szükség van-e Oroszország elleni katonai hadműveletekre Ukrajna védelme érdekében.  Összességében az európai lakosság valamivel több mint egynegyede (28%) helyeselne egy ilyen döntést, miközben több mint a megkérdezettek fele ellenzi azt. A maradék 18% nem nyilvánított véleményt ebben a kérdésben.

EgyetértNem ért egyetNem tudja/Nem válaszol
EU0.280.540.18
Írország0.480.390.13
Svédország0.350.320.33
Egyesült Királyság0.370.370.26
Hollandia0.360.440.2
Franciaország0.350.450.2
Észtország0.360.460.18
Portugália0.370.470.16
Finnország0.30.420.28
Spanyolország0.350.490.16
Belgium0.30.450.25
Málta0.370.530.1
Szlovénia0.310.470.22
Litvánia0.310.530.16
Lettország0.310.550.14
Luxemburg0.30.540.16
Dánia0.250.490.26
Lengyelország0.310.640.05
Németország0.20.590.21
Románia0.270.680.05
Bulgária0.170.620.21
Csehország0.240.690.07
Horvátország0.20.670.13
Olaszország0.20.670.13
Ciprus0.150.650.2
Görögország0.150.650.2
Ausztria0.140.660.2
Szlovákia0.110.680.21
Magyarország0.080.850.07

A katonai beavatkozást illetően a legtöbb tagországban az azt elutasítók vannak többségben. Ugyanakkor három országban a válaszok megoszlása lényegesen eltér a többi országétól. Magyarországon a megkérdezettek csaknem egyöntetűen (85%) ellenzik a beavatkozást.  Egyetlen más országban sem volt hasonlóan magas az elutasítás aránya. Ezzel szemben Írországban a válaszadók 48%-a támogatná a katonai beavatkozást. Úgy tűnik, a svédek a legbizonytalanabbak ebben a kérdésben is: a megkérdezettek egyharmada nem adott választ.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások