BEVÁNDORLÁS


EURÓPA LAKOSSÁGÁNAK TÖBB MINT HÁROMNEGYEDÉT AGGASZTJA AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS SAJÁT ORSZÁGÁNAK TEKINTETÉBEN. A VÁLASZADÓK 49%-A AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST NAGYON SÚLYOS PROBLÉMÁNAK, MÍG TOVÁBBI 36% AZT MEGLEHETŐSEN SÚLYOS PROBLÉMÁNAK ÉRZÉKELI.

ÖN MENNYIRE ÍTÉLI AGGASZTÓNAK A MUSZLIMOK NÖVEKVŐ SZÁMÁT EURÓPÁBAN?

VálaszEU
Nagyon aggasztó0.36
Inkább aggasztó0.34
Inkább nem aggasztó0.18
Egyáltalán nem az0.1
Nem tudja/Nem válaszol0.02

A válaszadók 70%-a jelentős problémának tekinti a muszlim lakosság számának növekedését Európában. Az egyik fontos, jelenleg zajló  társadalmi változás az Európai Unióban a muszlim népesség sokasodása: a válaszadók 36%-a ezt igen súlyos, 34% pedig meglehetően súlyos fenyegetésnek tekinti. A megkérdezettek több mint egynegyede (28%) vélekedik úgy, hogy ez nem túlságosan súlyos fenyegetés, illetve, hogy ez semmiféle veszélyt nem jelent.

Nagyon aggasztóInkább aggasztóInkább nem aggasztóEgyáltalán nem azNem tudja/Nem válaszol
EU0.360.340.180.10.02
Lettország0.580.370.040.010
Bulgária0.690.190.070.030.02
Magyarország0.530.350.080.020.02
Csehország0.50.380.090.020.01
Szlovákia0.510.350.070.010.06
Litvánia0.440.430.10.030
Ciprus0.380.490.080.050
Észtország0.430.420.110.030.01
Lengyelország0.510.320.130.020.02
Szlovénia0.540.290.110.060
Málta0.30.490.150.050.01
Dánia0.490.30.160.050
Görögország0.450.330.140.080
Finnország0.380.40.150.060.01
Ausztria0.430.340.180.040.01
Németország0.370.370.20.060
Horvátország0.380.310.160.080.07
Románia0.280.420.160.110.03
Portugália0.380.310.140.130.04
Egyesült Királyság0.410.280.190.110.01
Hollandia0.340.340.250.070
Írország0.30.380.240.080
Belgium0.380.290.190.120.02
Franciaország0.320.350.220.110
Spanyolország0.280.350.170.180.02
Olaszország0.270.360.190.180
Luxemburg0.240.360.280.090.03
Svédország0.280.280.290.150

Valamennyi tagállamban többségben vannak azok, akik szerint a muszlim népesség gyors gyarapodása veszélyt jelent. Belgiumban és Franciaországban, ahol súlyos terrorcselekedetekre került sor, és ahol a muszlim lakosság számaránya viszonylag magas, a muszlimok sokasodását nem tekintik különösebben nagy problémának. Azokban az országokban viszont, ahol a muszlimok számaránya alacsony, az említett folyamatra többen hajlamosak problémaként tekinteni. Ez a helyzet Bulgáriában (69%), Magyarországon (53%), Lettországban (58%), Lengyelországban (51%) és Szlovéniában (54%). Az említett országok mindegyikében a válaszadók több mint fele gondolja azt, hogy a muszlim népesség növekedése igen riasztó gond.  A másik oldalon, több országban a megkérdezettek egyötöde vagy akár valamivel több mint egynegyede szerint a muszlimok sokasodása nem jelent komoly problémát. Ezen országok közé tartozik Belgium (20% van ezen a véleményen), Franciaország (22%), Németország (20%), Írország (24%), Luxemburg (28%), Hollandia (25%, Svédország (29%) és az Egyesült Királyság (19%).

ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: AZ EU KVÓTARENDSZER TERVE, AMI ALAPJÁN ELOSZTANÁK A MIGRÁNSOKAT AZ EU-S ORSZÁGOK KÖZÖTT

VálaszEU
Egyetért0.53
Nem ért egyet0.37
Nem tudja/Nem válaszol0.1

Az Európába érkező migránsok elosztását az egyes országok között betelepítési kvóta rendszer segítségével oldanák meg. Az elképzelést a válaszadók 37%-a ellenzi, 53% azonban pártolja. Tíz százalék nem válaszolt.

EgyetértNem ért egyetNem tudja/Nem válaszol
EU0.530.370.1
Németország0.740.150.11
Ausztria0.760.170.07
Görögország0.730.190.08
Hollandia0.670.20.13
Málta0.690.250.06
Svédország0.620.20.18
Olaszország0.670.270.06
Portugália0.630.260.11
Luxemburg0.630.280.09
Írország0.60.340.06
Ciprus0.580.320.1
Belgium0.530.350.12
Egyesült Királyság0.490.380.13
Finnország0.470.370.16
Franciaország0.470.380.15
Horvátország0.470.420.11
Dánia0.40.380.22
Spanyolország0.410.510.08
Szlovénia0.350.490.16
Lengyelország0.270.680.05
Bulgária0.220.680.1
Litvánia0.210.670.12
Románia0.220.730.05
Észtország0.170.680.15
Lettország0.190.710.1
Csehország0.150.830.02
Szlovákia0.10.80.1
Magyarország0.140.850.01

E témakör megítélést illetően is jelentős eltérést van az egyes országok között. A támogatók számaránya 10 és 76%, az ellenzők számaránya pedig 16 és 85% között változik. A legmagasabb aránya azoknak, akik nem válaszoltak – ami a válaszadók zavarát, bizonytalanságát tükrözi – Dániában volt (22%). Az EU tervezett kvótarendszerével leginkább Ausztriában (76%), Németországban (74%) és Görögországban (73%) értenek egyet a megkérdezettek. Mindhárom ország közvetlenül érintett a migrációs kérdésben, és – mint látható – üdvözlik és támogatják az EU megoldási javaslatát, főleg azért, mert úgy gondolják, hogy a migránsok személyes biztonságuk megteremtésének céljából jönnek Európába. A tervet leginkább ellenző országok csoportjába tartozik Magyarország (85%), a Cseh Köztársaság (83%), Lettország (71%), Románia (73%) és Szlovákia (80%).

ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: KERÍTÉSÉPÍTÉS AZ ÖN ORSZÁGÁBAN AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK MEGFÉKEZÉSÉÉRT

VálaszEU
Egyetért0.41
Nem ért egyet0.51
Nem tudja/Nem válaszol0.08

A migránsok betelepítésének és kvóta-rendszerű elosztásának alternatívája lehet a határokra telepített egybefüggő kerítés- vagy falrendszer. A megkérdezettek 41%-a helyesli ezt a megoldást, míg 51% elutasítja. A megkérdezettek 8%-a nem adott választ.

EgyetértNem ért egyetNem tudja/Nem válaszol
EU0.410.510.08
Bulgária0.820.120.06
Magyarország0.790.190.02
Málta0.690.280.03
Egyesült Királyság0.60.310.09
Lettország0.590.330.08
Finnország0.520.330.15
Románia0.560.420.02
Szlovénia0.510.390.1
Szlovákia0.50.390.11
Észtország0.440.430.13
Görögország0.460.450.09
Litvánia0.420.470.11
Csehország0.460.520.02
Ausztria0.420.480.1
Belgium0.40.510.09
Ciprus0.40.520.08
Lengyelország0.420.540.04
Dánia0.370.510.12
Németország0.360.530.11
Franciaország0.350.540.11
Horvátország0.370.570.06
Hollandia0.340.570.09
Írország0.350.590.06
Olaszország0.310.630.06
Spanyolország0.280.640.08
Svédország0.260.660.08
Luxemburg0.220.730.05
Portugália0.190.740.07

Az egyes országokban kialakult vélemény nem egységes: az egybefüggő határakadályt támogatók aránya 20 és 82% között változik. Magyarországon és Bulgáriában a legmagasabb a felvetést pártolók aránya: Magyarországon a támogatottság 79%-os, Bulgáriában 82%-os. A legkisebb mértékben Portugáliában (19%) és Luxemburgban (22%) támogatják a javaslatot.

ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: A BEVÁNDORLÁSI PROBLÉMÁKAT EURÓPA NEM TUDJA EGYEDÜL MEGOLDANI, GLOBÁLIS MEGOLDÁSRA VAN SZÜKSÉG

VálaszEU
Egyetért0.91
Nem ért egyet0.09
Nem tudja/Nem válaszol0

Míg a határakadályokat illetően nagyfokú a vélemények eltérése, az európai állampolgárok szinte egyöntetűen támogatják a globális megoldást. A válaszadók 91%-a szerint Európa nem tud egyedül megbirkózni a migrációs problémával, és ezért globális megoldásra van szükség.

EgyetértNem ért egyetNem tudja/Nem válaszol
EU0.910.090
Portugália0.940.050.01
Finnország0.940.060
Svédország0.930.060.01
Olaszország0.930.060.01
Spanyolország0.930.060.01
Németország0.930.070
Málta0.920.070.01
Lettország0.920.080
Szlovénia0.910.080.01
Belgium0.90.080.02
Ausztria0.910.090
Szlovákia0.870.060.07
Ciprus0.90.080.02
Lengyelország0.90.080.02
Románia0.90.090.01
Észtország0.890.080.03
Bulgária0.90.090.01
Litvánia0.90.090.01
Hollandia0.90.090.01
Írország0.90.10
Csehország0.890.090.02
Egyesült Királyság0.890.10.01
Dánia0.890.110
Luxemburg0.880.10.02
Görögország0.870.110.02
Franciaország0.880.120
Horvátország0.850.110.04
Magyarország0.830.150.02

Ellentétben a korábbi témakörökkel, ennél a kérdésnél tehát nincs nagy eltérés az egyes országok vélemény arányai között. Az azonban egyértelműen kiderül, hogy a megállapítással a legtöbben Portugáliában, Finnországban, Svédországban, Olaszországban, Spanyolországban és Németországban értenek egyet (93-94%-os támogatottság). Magyarországon ugyanakkor a válaszadók 15%-a nem ért egyet vele.

Összességében az Európai Unió lakosságának 84%-a úgy gondolja, hogy az illegális bevándorlás aggasztó probléma.

ÖN MENNYIRE ÍTÉLI AGGASZTÓNAK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK ÁRAMLÁSÁNAK PROBLÉMÁJÁT AZ ÖN ORSZÁGÁBA JELENLEG?

VálaszEU
Nagyon aggasztó0.49
Inkább aggasztó0.35
Inkább nem aggasztó0.11
Egyáltalán nem az0.04
Nem tudja/Nem válaszol0.01

A globális megoldás felvetése mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy az európai állampolgárokat milyen mértékben aggasztja az illegális bevándorlás a saját országukba. A felmérés azt mutatja, hogy a válaszadók 49%-a az illegális bevándorlást nagyon súlyos, további 36% pedig meglehetősen súlyos problémának tartja.

Nagyon aggasztóInkább aggasztóInkább nem aggasztóEgyáltalán nem azNem tudja/Nem válaszol
EU0.490.350.110.040.01
Málta0.450.460.070.020
Dánia0.560.350.080.010
Németország0.520.380.080.020
Szlovénia0.630.270.080.020
Finnország0.490.40.070.030.01
Bulgária0.680.210.090.020
Olaszország0.560.330.080.030
Ausztria0.550.340.10.010
Portugália0.580.310.080.030
Egyesült Királyság0.590.290.090.020.01
Hollandia0.410.460.120.010
Görögország0.550.320.090.040
Csehország0.540.310.110.030.01
Ciprus0.410.440.10.050
Lettország0.420.430.130.020
Svédország0.510.330.140.020
Belgium0.460.370.120.040.01
Szlovákia0.50.310.130.040.02
Franciaország0.420.390.150.030.01
Románia0.630.150.090.120.01
Észtország0.360.420.170.050
Horvátország0.420.340.140.060.04
Litvánia0.340.40.190.070
Magyarország0.350.380.160.10.01
Lengyelország0.380.320.230.060.01
Spanyolország0.290.40.190.110.01
Luxemburg0.210.470.250.050.02
Írország0.320.350.220.10.01

A tagállamok lakosságának kétharmada szerint tehát az illegális bevándorlás jelentős probléma. Három olyan ország akadt, ahol kiugróan magas azoknak az aránya, akik szerint az illegális bevándorlás nem jelent súlyos problémát: Írország (22%), Luxemburg (25%) és Lengyelország (23%). Három országban viszont épp a problémát igen súlyosnak ítélők aránya volt az átlagosnál magasabb: Bulgáriában (68%), Romániában (63%) és Szlovéniában (63%).

Az európai állampolgárok többsége szerint a bevándorlási hullám növeli a terrorizmus veszélyét és a bűncselekmények számát, veszélyezteti továbbá az érintett országok kulturális integritását. A kérdőívben kitértünk a tömeges bevándorlás feltételezett vagy valós társadalmi és gazdasági hatásaira. A kérdőívben megnevezett hatások a következők: a bűnözés mértékének növekedése; a terrortámadások veszélyének növekedése; az állástalálás nehézségei; a nemzeti kultúra és a nemzeti identitás eróziója.  A válaszadók több mint 50%-a értett egyet azzal, hogy a mind a négy megjelölt tényező problémát jelent.

KÉREM MONDJA MEG, HOGY ÖN SZERINT AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS INKÁBB IGAZ VAGY INKÁBB HAMIS: A BEVÁNDORLÁSI HULLÁM NÖVELNI FOGJA A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁT A JÖVŐBEN AZ ÖN ORSZÁGÁBAN

VálaszEU
Igaz0.65
Hamis0.33
Nem tudja/Nem válaszol0.02

A válaszolók többsége egyetértett abban, hogy a bevándorlók beáramlása fokozhatja a bűnözést az országukban: a válaszadók 65%-a volt ezen a véleményen.

IgazHamisNem tudja/Nem válaszol
EU0.650.330.02
Csehország0.90.090.01
Lettország0.90.10
Észtország0.860.120.02
Szlovákia0.820.10.08
Magyarország0.840.150.01
Litvánia0.820.170.01
Szlovénia0.810.180.01
Finnország0.810.190
Románia0.790.190.02
Lengyelország0.770.210.02
Bulgária0.770.210.02
Ciprus0.750.210.04
Görögország0.740.240.02
Málta0.730.240.03
Ausztria0.710.280.01
Hollandia0.70.290.01
Dánia0.710.290
Svédország0.690.290.02
Portugália0.690.290.02
Belgium0.680.290.03
Németország0.680.310.01
Olaszország0.640.350.01
Egyesült Királyság0.590.380.03
Horvátország0.560.370.07
Franciaország0.570.410.02
Írország0.530.450.02
Luxemburg0.520.450.03
Spanyolország0.50.470.03

A spanyolok tartanak a legkevésbé a bűnözés mértékének a bevándorlás okozta növekedésétől: a válaszadók 50%-a értett egyet az állítással. Hasonló mértékben helyeselték az állítást Írországban (53%) és Luxemburgban (52%). A legnagyobb mértékben a Cseh Köztársaság válaszadói aggódnak: itt a megkérdezettek 90%-a vélekedik úgy, hogy a migráció veszélyezteti a közbiztonságot.  Észtország (86%), Finnország (81%), Magyarország (84%), Lettország (90%), Litvánia (82%), Szlovákia (82%) és Szlovénia (81%) lakosainak többsége ugyancsak tart a bűnözés növekedésétől.

KÉREM MONDJA MEG, HOGY ÖN SZERINT AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS INKÁBB IGAZ VAGY INKÁBB HAMIS: A BEVÁNDORLÁSI HULLÁM NÖVELI A TERRORIZMUS VESZÉLYÉT AZ ÖN ORSZÁGÁBAN IS

VálaszEU
Igaz 0.65
Hamis 0.34
Nem tudja/Nem válaszol0.01

Ezen túlmenően, az európai állampolgárok úgy vélik, hogy a terrorveszély közvetlen összefüggésben áll a migránsok beáramlásával. A válaszadók 65%-a egyetért azzal az állítással, hogy a migránshullám fokozza a terrorveszélyt az országukban. Miként az előző kérdésnél, azoknak a számaránya, akik nem válaszoltak, itt is igen alacsony (1%).

Igaz Hamis Nem tudja/Nem válaszol
EU0.650.340.01
Lettország0.880.120
Észtország0.840.130.03
Magyarország0.850.140.01
Litvánia0.850.150
Csehország0.840.150.01
Szlovákia0.810.130.06
Románia0.80.180.02
Bulgária0.80.190.01
Lengyelország0.770.20.03
Finnország0.770.230
Szlovénia0.760.230.01
Ciprus0.70.250.05
Németország0.70.290.01
Portugália0.680.30.02
Dánia0.690.310
Ausztria0.680.310.01
Hollandia0.670.320.01
Málta0.650.320.03
Belgium0.650.320.03
Egyesült Királyság0.630.330.04
Svédország0.640.350.01
Görögország0.630.360.01
Horvátország0.590.330.08
Franciaország0.590.40.01
Olaszország0.540.450.01
Írország0.520.450.03
Spanyolország0.50.480.02
Luxemburg0.380.540.08

A legkevésbé a luxemburgiak tartanak attól, hogy a migránshullám fokozza a terrorveszélyt: többségük (54%) nem osztja ezt a véleményt. Ugyanúgy, mint az előző kérdésnél, a spanyol válaszadók fele helyesli az állítást.

A terrorveszély fokozódásától a leginkább Lettországban (88%) tartanak. A lakosság nagyobb része aggódik ettől Bulgáriában (80%), a Cseh Köztársaságban (84%), Észtországban (84%), Magyarországon (85%), Litvániában (85%), Romániában (80%) és Szlovákiában (81%).

KÉREM MONDJA MEG, HOGY ÖN SZERINT AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS INKÁBB IGAZ VAGY INKÁBB HAMIS: A BEVÁNDORLÁS MEGENGEDÉSE MEGVÁLTOZTATNÁ AZ ÖN ORSZÁGÁNAK KULTÚRÁJÁT, IDENTITÁSÁT

VálaszEU
Igaz 0.63
Hamis 0.36
Nem tudja/Nem válaszol0.01

A válaszadók 63%-a véli úgy, hogy a bevándorlás megváltoztatja az országuk kultúráját és identitását, míg 36% úgy tartja, hogy ez az állítás téves. Csupán 1%-nak nem volt határozott véleménye.

Igaz Hamis Nem tudja/Nem válaszol
EU0.630.360.01
Hollandia0.810.180.01
Svédország0.790.210
Németország0.740.230.03
Ausztria0.750.250
Észtország0.740.240.02
Egyesült Királyság0.740.240.02
Finnország0.740.260
Lettország0.730.260.01
Magyarország0.730.250.02
Dánia0.710.290
Olaszország0.70.290.01
Szlovénia0.650.350
Belgium0.640.340.02
Írország0.630.350.02
Csehország0.620.360.02
Szlovákia0.580.330.09
Málta0.60.380.02
Ciprus0.580.370.05
Bulgária0.590.390.02
Görögország0.590.390.02
Litvánia0.570.420.01
Luxemburg0.510.440.05
Franciaország0.480.510.01
Spanyolország0.450.540.01
Lengyelország0.440.550.01
Portugália0.430.560.01
Horvátország0.40.530.07
Románia0.340.640.02

Azok számaránya, akik az állítással egyetértenek, különösen magas Hollandiában és Svédországban, ahol 81%, illetve 79% gondolja azt, hogy a bevándorlás megváltoztatja az országuk kultúráját. A romániai válaszadók a skála másik végén találhatók: szerintük nem igaz az, hogy a bevándorlók veszélyeztetnék a románok nemzeti identitását és kultúráját.  Romániában a válaszadók 64%-a utasította el az állítást. A horvátok 40%-a, a franciák 48%-a, a lengyelek 44%-a, a portugálok 43%-a és a spanyolok 45%-a van meggyőződve arról, hogy nemzeti kultúrájukat nem fenyegeti veszély.

KÉREM MONDJA MEG, HOGY ÖN SZERINT AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS INKÁBB IGAZ VAGY INKÁBB HAMIS: A BEVÁNDORLÁSI HULLÁM CSÖKKENTI AZ ÁLLAMPOLGÁROK MUNKÁHOZ JUTÁSÁNAK ESÉLYÉT

VálaszEU
Igaz 0.5
Hamis 0.49
Nem tudja/Nem válaszol0.01

A bevándorlás hatásait egy negyedik megközelítésben is vizsgáltuk: a munkaerő-piac szempontjából. A válaszadók fele szerint a migráns-hullám csökkenti az ország saját állampolgárai számára kínálkozó álláslehetőségek számát. A válaszadók másik fele pedig pont az ellenkezőjét gondolja. Csupán 1%-nak nem volt határozott véleménye.

Igaz Hamis Nem tudja/Nem válaszol
EU0.50.490.01
Málta0.690.30.01
Ciprus0.670.30.03
Egyesült Királyság0.620.360.02
Hollandia0.610.370.02
Dánia0.610.380.01
Észtország0.610.370.02
Szlovénia0.610.380.01
Görögország0.590.390.02
Portugália0.590.390.02
Lettország0.590.390.02
Belgium0.580.390.03
Litvánia0.520.460.02
Románia0.530.460.01
Magyarország0.520.460.02
Finnország0.530.470
Szlovákia0.470.420.11
Ausztria0.50.490.01
Lengyelország0.50.490.01
Franciaország0.490.50.01
Bulgária0.470.50.03
Írország0.470.520.01
Svédország0.460.520.02
Horvátország0.430.490.08
Spanyolország0.460.530.01
Olaszország0.450.550
Németország0.410.570.02
Csehország0.40.570.03
Luxemburg0.30.660.04

A helyeslő válaszok aránya 30 és 69% között változott. Leginkább a máltai és a ciprusi válaszadók tartanak attól, hogy a migráció hatására elveszíthetik a munkájuk: előbbinél 69%, utóbbinál 67% értett egyet az állítással. A kijelentést ellenzők aránya a legmagasabb Luxemburgban, a Cseh Köztársaságban és Németországban (mindhárom helyen 57%), ahol tehát kevesebben aggódnak amiatt, hogy migránsok vehetik át a munkájukat. A négy megjelölt veszélyforrás fontossági sorrendje országról országra változik. Németország volt az egyetlen, ahol ez a sorrend (a legfontosabbal kezdve) a következőképpen alakul: hazai kultúra eróziója (74%), terrorizmus (70%), bűnelkövetés (68%), munkahelyek (41%).  A magyar válaszadóknál a fontossági sorrend a következő: terrorizmus (85%), bűnelkövetés (84%), a kultúra eróziója (73%), munkahelyek (52%). Ugyanez a sorrend alakult ki a litvánoknál és a bolgároknál. Az országok túlnyomó többségében a legkevésbé az állások elveszítésétől tartanak. A spanyoloknál tapasztalható a legegyenletesebb eloszlás a négy fenyegetési tényező között. A legjelentősebb eltérés e téren Romániában és a Cseh Köztársaságban, ahol közel 50%-os eltéréseket is mértünk.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások