Az uniós döntéshozók elégedetlenek a tagországok villamosenergia-piacainak összekapcsolódási ütemével, ezért a következő évekre nagy mennyiségű határon átnyúló vezetékbővítési beruházást írnak elő. A csomag a nemzeti szintű szabályozói intézkedések alacsony teljesítményét tartja a liberalizáció és a piaci integráció fő akadályának például azért, mert a koordináció nélkül végzett állami beavatkozások a beruházók kedvét szeghetik. A jelenlegi uniós vezetés a megoldást – sok más területhez hasonlóan – a nemzeti szabályozói hatáskörök csökkentésében látja. Ezzel azonban olyan szereplők dönthetnek majd ellátásbiztonsági kérdésekben, akik nem rendelkeznek társadalmi felhatalmazással és így nem vállalnak felelősséget döntéseik következményeiért. Ha pedig a piacok ellenőrzési joga nemzeti kézből uniós kézbe kerül, azzal félő, hogy megerősödik a domináns országok és azok vállalatainak érdekérvényesítő képessége. A beavatkozás súlyosan és visszafordíthatatlanul csökkenti a nemzetek szuverenitását.

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. közvélemény-kutatása rámutatott, hogy a témában véleménnyel rendelkező magyar felnőttek kétharmada (67 százaléka) nem ért egyet a szabályozói hatáskörök áthelyezésével.

Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb válaszadó szerint a Magyar Állam és szervezetei képesek a legjobban garantálni a megfelelő szintű ellátásbiztonságot. A véleménnyel rendelkezők 80 százaléka szerint a szabályozás uniós hatáskörbe kerülése mellett közepes, vagy nagy kockázatot jelent az energiaimport növekedése és a külföldi tulajdonú vállalatok arányának emelkedése is az ellátásban.

A kutatás eredményei rámutatnak, hogy az emberek a Magyar Államtól várják el, hogy megfelelő szabályozással védje érdekeiket az energiapiacon, és biztosítsa számukra a folyamatos ellátást. A szabályozói hatáskörök nemzeti kézben tartásával az energiaimport és a külföldi tulajdonú vállalatok aránya elfogadható mederben tartható, ami támogatja a kormány patrióta gazdaságpolitikáját. A Tiszta energia minden európainak javaslatcsomag ígérete, hogy a fogyasztót helyezi a középpontba, ezzel szemben a csomag klasszikusan befektetői érdekeket szolgál, miközben a nemzeti érdekérvényesítő képességet csökkenti. 

Az emberek véleménye és Magyarország érdeke, hogy a kritikus infrastruktúra védelme nemzeti kézben maradjon.

Módszertan: A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a felnőtt magyar lakosság körében 2019. május 4–18. között, amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztünk meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.