A Semmelweis-nap alkalmából a Századvég Gazdaságkutató Zrt. megvizsgálta a Semmelweis Egyetem megítélését a magyar lakosság körében, beleértve az intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdöket is. A közvélemény-kutatás 2019 májusában készült a felnőtt magyar lakosság körében, mely során 1000, véletlenszerűen kiválasztott személyt kérdeztek meg telefonos módszerrel.

A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a magyar lakosság a Semmelweis Egyetemet és a Corvinus Egyetemet tartja a legjobb egyetemeknek Magyarországon. A két intézményt egyaránt a válaszadók 19-19 százaléka említette, mint a legjobb magyarországi egyetem.

A felmérés részét képezték bizonyos – az egyetem névadójához és az egyetemhez köthető – asszociációk. A válaszadók ezen kérdéseknél saját szavaikkal mondhatták el, hogy mi jut eszükbe Semmelweis Ignácról, valamint magáról az egyetemről. Semmelweis Ignácról a kérdezettek harmadának az anyák megmentője kifejezés, további 28 százaléknak pedig a gyermekágyi láz leküzdése és a higiénia, kézmosás szükségessége jutott eszébe. E két tényezőn felül szintén nagy arányban (26, illetve 24 százalékban) említettek az elismertségére és a hírességére vonatkozó tényezőt, valamint magát az orvostudomány is.

A Semmelweis Egyetemet a válaszadók több mint fele (53 százalékának) az orvosképzéssel azonosította, míg a kutatást, fejlesztést 25 százalék, az orvostudományt pedig 24 százalék jelölte meg kiemelt területként.

Az eredmények alapján tehát elmondható, hogy mind az egyetem névadója Semmelweis Ignác, mind pedig a Semmelweis Egyetem tevékenysége széleskörben ismert, elismert és megítélése pozitív jelzőkhöz kötött.

A lakosság több mint kétharmada (70 százaléka) úgy látja, hogy a Semmelweis Egyetemen nemzetközileg elismert szakembereket képeznek. Ezzel összhangban, szintén 70 százalék vélekedik úgy, hogy a Semmelweis Egyetem nemzetközileg is versenyképes intézmény, azaz az egyetemen végzettek könnyen el tudnak helyezkedni hazánkban és külföldön egyaránt.

Fontos kiemelni, hogy a Semmelweis Egyetem klinikáit nagyobb bizalom és pozitívabb megítélés övezi, mint általánosságban a kórházakat. A lakosság több mint fele (52 százaléka) a Semmelweis Egyetem klinikáira menne el nagyobb betegség esetén, továbbá 50 százalékuk úgy véli, hogy a klinikákon elérhetőek a legújabb kutatáson alapuló gyógyítási lehetőségek, mind eszközparkban, mind orvosi felkészültségben. Továbbá nagyobb biztonságban is érzik magukat az Egyetem klinikáin.

Végezetül a kutatás azt is vizsgálta, hogy a kérdezettek mennyire örülnének annak, ha a gyermekük a Semmelweis Egyetemre járna. Az eredmények alapján elmondható, hogy a lakosság 59 százaléka nagyon, 24 százaléka pedig inkább örülne ennek, ami szintén a bizalmat és a pozitív közvélekedést tükrözi.