Fontos megállapításként rögzítésre került, hogy a képviseleti demokráciákban a politikai ideológiák képviseletére és a belpolitika formálására a demokratikus választásokon erre felhatalmazást szerző politikai pártok jogosultak. Az NGO-k azonban nem mérettetik meg magukat hagyományos értelemben vett választásokon, így kérdéses, hogy valójában milyen alapon is fejtik ki tevékenységüket. Ráadásul az NGO-k elszámoltathatósága is kérdéseket von maga után.

Álláspontunk szerint az elmúlt években érdemi változást nem mutatkozik e téren, az álcivil szerveztek politikai befolyásolási kísérletei az október 13-i önkormányzati választásokat is beárnyékolják. Szintén két esztendővel ezelőtt a New Pact for Europe nevű projekt keretében a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, a német Bertelsmann Alapítvány, a King Baudouin Alapítvány és a European Policy Centre dolgozott ki a brüsszeli bürokrácia és az európai politikai elit kiválasztott képviselőivel együttműködésben egy programot, amelynek kiemelt részét képezi az önkormányzatok közvetlen (nemzetállamok feletti) ösztönzése a bevándorlók befogadására és ellátására. A Századvég Alapítvány vonatkozó értekezésében és jelenleg is úgy látja, hogy a külföldről finanszírozott NGO-k az önkormányzatoknak kiemelt szerepet szánnak abban a folyamatban, amelynek célja a migrációs folyamat – különösen a gazdasági migráció – felgyorsítása állandósuló mechanizmus révén, külső nyomásgyakorlással a tagállami befogadási eljárásoknál, valamint a renitensnek ítélt tagországok párhuzamos megbüntetésével.

 
A teljes elemzés itt érhető el.