Szennyezők és károsultak - melyek a legérintettebb régiók?


A környezetvédelmi szabályozás egyik legrégebbi alapelve, hogy ha valaki szennyezésével kárt okoz másnak, akkor annak költségeit meg kell fizetnie. A Századvég Gazdaságkutató elemzéssorozatának célja, hogy bemutassa, hogy az egyes országok és szektorok mekkora mértékben járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz, valamint várhatóan kiket sújtanak majd legerősebben a klímaváltozás káros hatásai. A sorozat első része globális áttekintést kínál az éghajlatváltozásért leginkább felelős és amiatt várhatóan legnagyobb mértékben károsuló országokról.

A népességrobbanás és az ipari fejlődés melléktermékeként a globális szén-dioxid-kibocsátás a 19. század eleje óta folyamatosan növekszik. A természet véges semlegesítési képessége miatt a folyamat a légkör szén-dioxid-koncentrációjának emelkedését okozza, ami üvegházhatást és fokozódó éghajlatváltozást eredményez. Az elmúlt harminc évben számos kutató felhívta a figyelmet arra, hogy a folyamat a következő évtizedekben növelheti a természeti katasztrófák kialakulásának esélyét, csökkentheti a termelési lehetőségeket és így jelentős nehézségeket okozhat az emberiségnek. A károk megelőzéséhez a folyamat visszafogása, azaz a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az országok alkalmazkodási képességének javítása szükséges.

A legnagyobb szennyezők

Az egyes régiók károkozási felelősségét két szempontból is érdemes összevetni: múltbeli és várható károsanyag-kibocsátásuk alapján. Napjaink magas légköri szén-dioxid-koncentrációját a korábbi kibocsátások okozzák, így az aktuális helyzet felelősségi arányait jól szemléltetik az összesített múltbeli szennyezések. 1751 és 2017 között az összesített (kumulált) szén-dioxid több mint 90 százalékát három nagyrégió: Észak-Amerika, Európa és Ázsia körülbelül azonos arányban bocsátotta ki. A történelmi felelősség országok tekintetében is erősen koncentrált: a múltbéli szén-dioxid-kibocsátások több mint fele öt országhoz: az Egyesült Államokhoz (25 százalék), Kínához (13 százalék), Oroszországhoz (6 százalék), Németországhoz (5 százalék) és az Egyesült Királysághoz (5 százalék) köthető.

szv-szennyezo-regiok-1

A kibocsátások dinamikája miatt a nagy szennyezők köre a következő évtizedekben várhatóan jelentősen átalakul. Az elmúlt negyven évben úgy nőtt több mint kétszeresére a világ szén-dioxid kibocsátása, hogy az Egyesült Államoké és Európáé közel stagnált, a növekmény tehát a fejlődő világnak köszönhető. Míg a huszadik század elejéig Európa számított a kibocsátások fő felelősének, szerepe az elmúlt száz évben – az idő közben felzárkózó Egyesült Államokkal együtt – Ázsiával szemben folyamatosan csökkent.

szv-szennyezo-regiok-2

Az arányok átrendeződése a gazdasági fejlődésnek köszönhető. A történelmi tapasztalat, hogy a gazdasági aktivitás növekedése a szén-dioxid-kibocsátás növekedésével jár együtt. Tehát azáltal, hogy a fejlődő országok ugyanarra a fejlődési pályára léptek, amelyen korábban a fejlett országok végigmentek – óriási népességüknek köszönhetően – gazdasági súlyuk mellett szennyezési felelősségük szempontjából is átvették az elsőbbséget. Sőt, mivel a fejlődő országok egy főre eső termelése még jelentősen elmarad a fejlett világtól, a folyamat várhatóan tovább folytatódik a jövőben.

szv-szennyezo-regiok-3

A múltbeli kibocsátási adatokból és a várható tendenciákból két fő klímapolitikai megállapítás tehető. Az egyik, hogy az európai országok történelmi felelőssége – Németország és Anglia kivételével – alacsony (ez különösen igaz a felzárkózó országokra). A másik, hogy a probléma megoldása szempontjából a fő kérdést nem az fogja jelenteni, hogy az Európai Unió tagországai milyen ütemben képesek csökkenteni kibocsátásukat, hanem hogy a fejlődő országok növekedési igényei mekkora szennyezéssel elégíthetők ki.

A várható károsultak

A klímaharcra fordítandó költségek ésszerű mértékének meghatározásához szükséges felmérni, hogy az éghajlatváltozásnak várhatóan milyen hatásai lesznek és az mekkora károkat okoz. Ennek számszerűsítésére jó indikátor lehet a társadalmi szénköltség mutató, ami a jövőben várhatóan felmerülő, klímaváltozás okozta természeti, gazdasági és társadalmi hatásokhoz várható károkat rendel, majd ezek alapján fajlagos becslést ad arra, hogy egységnyi kibocsátás növekedés mekkora költséget okoz. A mutató előállításához számos bizonytalanságot kell kezelni: becslést kell adni a népesség és a gazdasági teljesítmény alakulására, az éghajlatváltozás okozta természeti jelenség egymásra és társadalomra gyakorolt hatásaira, valamint arra, hogy mennyire szívesen mondanának le az emberek adott mennyiségű forrásról a jövőbeli haszon reményében. A kutatók ezért gyakran különböző forgatókönyveket vizsgálnak és felhívják a figyelmet arra, hogy ezek eredményeit kellő óvatossággal szükséges kezelni.

Az elmúlt években számos tudományos és szakpolitikai dokumentum célozta az egyes országok társadalmi szénköltségének becslését, ezek közül talán a legátfogóbb Ricke és szerzőtársainak Nature-ben megjelent 2018-as cikke, ami 169 országra külön-külön számításokat közöl. A kutatók több forgatókönyvet vizsgálnak, amelyek különböző szénköltség értékeket eredményeznek (a következő ábra a központi forgatókönyv eredményeit szemlélteti), azonban a regionális következtetések valamennyi forgatókönyvben azonosak. A legkisebb kár várhatóan az északi régiókat, köztük Európát sújtja majd. Ezek közül egyes országokhoz – egyes forgatókönyvek esetén – negatív társadalmi szénköltségek rendelhetők, ami azt jelenti, hogy az éghajlatváltozás pozitív hatásai lokálisan meghaladják majd a negatív hatásokat. A károk jelentős részét pedig – szinte valamennyi forgatókönyvben – Indiának, Kínának, Szaúd-Arábiának és az Egyesült Államoknak kell viselnie.

szv-szennyezo-regiok-4

A múltbeli szennyezések, azok időbeli dinamikája és a károkra vonatkozó előrejelzések alapján látható, hogy Európa szerepe mind károkozóként, mind károsultként elhanyagolható az ázsiai és észak-amerikai nagyrégiókhoz képest. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs szükség európai éghajlat politikára vagy, hogy nem érdemes forrásokat áldozni a klímaharcra, hanem, hogy azok tervezésében és más ráfordításokkal való összevetésében racionálisan, a felelősségek és hatások ismeretében kell eljárni. Az Európai Bizottság új célja, hogy a régió elsőként érje el a klímasemlegességet, hatását tekintve szimbolikus jellegű, azonban óriási költségekkel jár, amelyek csökkentik az Unió versenyképességét. A célok csak akkor szolgálhatják a közösség érdekeit, ha az azok eléréséhez szükséges új megoldásokat később képes lesz exportálni a többi – jövőben remélhetőleg hasonló irányba mozduló – nagyrégiónak. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az európai vezetés a szimbolikus, érzelmi töltetű, politikai hozzáállását pragmatikusra változtassa és saját érdekeihez és képességeihez igazodó klímapolitikát építsen.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások