Gyorgyovich Miklós – Menich Dóra – Simon Nikolett –Kollár Dávid – Szodorai Dóra

A Nemzeti Önkéntes Stratégia révén fordult a figyelem az önkéntesek és tevékenységeik felé. A stratégiában megfogalmazott kutatássorozat második ütemét 2018-ban végezte el kutatócsoportunk.

Kétezer felnőtt megkérdezésével felmértük a hazai lakosság önkéntes tevékenység iránti beállítottságát. Választ kerestünk arra, hogy ki miért adja idejét és energiáját valamilyen – látszólag ellentételezés nélküli, objektív eszközökkel aligha mérhető előnnyel járó – társadalmilag hasznos ügynek. Továbbá akinek még nincs tapasztalata e téren, miért maradt ki, és hogyan lehetne őt bevonni. Kitértünk az iskolai közösségi szolgálat társadalmimegítélésére is.

A kutatás második alappillérét az az összesen 140 szereplővel fölvett interjú adja, amelyet önkéntesekkel, iskolai közösségi szolgálatot végző diákokkal, valamint az őket fogadó szervezetekkel készítettünk. Ezek során mélységeiben igyekeztünk megismerni a hazai önkéntesek motivációit, a szektor különböző szegmenseinek és intézményi szereplőinek problematikáját, egyben jó gyakorlatait.

Őszintén bízunk benne, hogy munkánk eredményét hatékonyan tudják majd alkalmazni azok a döntéshozók, illetve a hazai civil-nonprofit szektor szervezeteinek vezetői, akik próbálják megalapozni a hazai önkéntesség egyre szélesebb körű kibontakozását.

A5, ragasztott, füles borító
Terjedelem: 240 oldal
ISBN: 978-615-5164-55-2
Kereskedelmi forgalomba nem hozható