Magyarország kormánya az elsők között, március 18-án jelentette be első gazdasági mentőcsomagját. A kormányzat és a nemzeti bank együttesen idén és a következő években a 2019-es GDP 8-20 százalékával egyenértékű, több mint 9000 milliárd forintot biztosít a gazdaság megvédésére.

A kormány a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatások ellen létrehozott gazdaságvédelmi akciótervének egyik fontos eleme a KFI szektor magasan képzett szakembereinek munkában tartása, hiszen ez elengedhetetlen a gazdaság újraindításához. A kormány célja a KFI szektorban dolgozó több tízezer munkavállaló tartós foglalkoztatása, a munkabérek fenntartása és az elbocsátások elkerülése.

 A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók is, ahol a KFI munkakörben foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak. A munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha kutató-fejlesztő személyt foglalkoztat. Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.

Minden ágazatban van kutatással (is) foglalkozó munkaadó, ezért a teljes nemzetgazdaság számára biztosított a támogatáshoz történő hozzáférés lehetősége. Nem képezik a támogatás célcsoportját azon kutatóintézetek, amelyek költségvetési forrásból finanszírozottak.

A kormány 40 százalékos bértámogatást vállal a KFI szektor munkavállalói tekintetében három hónap időtartamra, melynek maximális mértékénél a szektorban mért bruttó átlagkeresetet, illetve az ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokat kell figyelembe venni.

A támogatás összege nem haladhatja meg a munkáltatói járulékokat is figyelembe véve a havi 318.920 forintot személyenként. Az így megítélt összeget a munkáltató kapja, a támogatás fejében garantálnia kell a munkavállaló legalább 3 hónapig történő továbbfoglalkoztatását. A támogatás, illetve a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt a munkáltató a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkentheti.

A program forrását az újonnan létrehozott Gazdaságvédelmi Alap adja, a kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához nyújthatja be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő egy hónapon belül.

Tájékoztató az igénylés menetéről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat weboldalán érhető el.