Az európaiak reális klímacélokat és igazságos egyezményt várnak el az Unió vezetőitől


December 10-én és 11-én tartja idei utolsó ülését az Európai Tanács. Az eseményen a kormányfők döntenek a Bizottság 2030-as éghajlatvédelmi célszám emelésére vonatkozó javaslatáról. A jelenlegi 40 százalékos kibocsátáscsökkentési célérték módosítása 55 százalékra a legtöbb országnak – és így azok állampolgárainak – jelentős többletköltséget okozhat, ezért az ülésen éles vita várható. A Századvég az Európa Projekt című kutatás eredményeinek alapján elemezte az EU 27 tagállama és az Egyesült Királyság polgárainak véleményét a döntés során mérlegelendő főbb dilemmákról.

Az Európai Tanács tavaly decemberi ülésén a kormányfők megállapodtak arról, hogy az Uniónak 2050-ig karbonsemlegessé kell válnia. A döntést megelőző hosszas tárgyalások valójában nem arról szóltak, hogy helyes-e fokozni a környezetvédelmi törekvéseket – mert ebben a tagállamok egyetértettek – hanem, hogy az új célkitűzés mennyiben alakíthatja át az Unió költségvetését. A két fő frontvonalat egy szuverenitási (a tagállami és központi forráselosztás ideális aránya) és egy méltányossági (a kohézióra szánt források átcsoportosítása a szennyező országokhoz) vita okozta. A 2050-es célról szóló megállapodás annak köszönhető, hogy a két kérdésben a tagállamoknak sikerült konszenzusra jutni.

Az idei évben a koronavírus-járvány új kihívások elé állította az országok döntéshozóit. A kibontakozó gazdasági válságban a felelős vezetők a rendelkezésükre álló fejlesztési és helyreállítási forrásokat a munkahelyek és családok védelmére fordítják és tartózkodnak minden egyéb kiadástól. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szeptemberi beszédében a klímavédelmi erőfeszítéseket válságkezelési eszközként pozícionálva javaslatot tett a 2030-ra vonatkozó korábbi 40 százalékos kibocsátáscsökkentési célok 55 százalékra történő emelésére. A javaslatról az Európai Tanács az októberi ülésén egyeztetett, de a döntést elhalasztotta. A fő problémát a cél realitását alátámasztó, kellően alapos, tagállami szintű hatásvizsgálatok hiánya jelentette.

Az Európai Tanács decemberi ülésének egyik fő napirendi pontja a 2030-as cél újratárgyalása lesz. A döntéshez a kormányfőknek három dilemmát kell feloldaniuk. Egyrészt kérdéses, hogy a tagállami döntéshozók a jelenlegi válsághelyzetben elfogadnak-e olyan drasztikusabb, új célokat, amelyek realitása megkérdőjelezhető és így teljesítésük potenciálisan csak magas költségen, a jólét jelentős csökkenése árán érhető el. Másrészt, a cél elfogadása esetén problémát jelenthet, hogy az újratervezendő szakpolitikákban és finanszírozási tervekben hogyan kezelik a 2019-ben nyugvópontra jutó, azóta azonban újra felerősödő méltányossági vitát, azaz az alacsony környezeti teljesítményű, erősen szennyező országok egyre növekvő forrásigényét. Végül pedig, a jogállami kritériumok beemelése az európai forrásallokációba minden korábbinál élesebben lobbantotta fel a szuverenisták elemi aggodalmát; akik továbbra sem tartják elfogadhatónak – különösen járvány idején –, hogy Brüsszel a kohéziós, vagy helyreállítási forrásokat politikai, éghajlatvédelmi, vagy egyéb indokokra hivatkozva tagadjon meg a fejlődő országoktól.

Az európaiak többsége elutasítja a drasztikus, magas jóléti veszteséggel fenyegető klímacélokat

A 2030-as klímacélok emelésével kapcsolatos fő aggály, hogy egyelőre nem készült olyan tagállami szintű, hiteles és nyilvános hatásvizsgálat, ami alátámasztaná a cél elérésének realitását és megbecsülné az ahhoz szükséges intézkedések költségét (a tagállami hatásvizsgálatok eredményeit várhatóan 2021 nyarára hozza nyilvánosságra a Bizottság). A korábbi célok körüli tárgyalások és hatásvizsgálatok tanulsága pedig az, hogy egy-egy százaléknyi különbség is jelentős terheket jelenthet a nemzetállamoknak és így az európai polgároknak. A dilemma tehát, – amiről a Tanácsnak döntenie kell – hogy a közösség jelenlegi céljait drasztikusabbra cseréli-e a jólét nagymértékű csökkenésének kockázata mellett, vagy megmarad azoknál a céloknál, amelyek realitását és elfogadható költségét szakértői már bizonyították.

A kutatás eredményei alapján az európaiak többsége (56 százaléka) szerint reális célokra van szükség, amelyek megvalósítása nem okoz jelentős terheket a polgárok számára és mindössze 35 százalékuk tűzne ki drasztikusabb célokat, akár jelentős jóléti veszteségek árán. A reális célokat támogató pragmatikus válaszadók aránya valamennyi visegrádi országban meghaladta az európai átlagot: Csehországban az emberek 68 százaléka, Lengyelországban és Szlovákiában a 61 százaléka, Magyarországon pedig a válaszadók 74 százaléka ebbe a kategóriába sorolható. A hazai, közel háromnegyedes többség – Lettországgal holtversenyben – az országok között mért legnagyobb arány.

az_europaiak_realis_klimacelokat_es_igazsagos_egyezmenyt_varnak_el_az_unio_vezetoitol_abra1

A kérdés leginkább a ciprusiakat és az olaszokat osztja meg: mindkét ország esetében egyenlő arányban támogatják a két megközelítést. Minden más vizsgált országban a reális célokat támogatók aránya volt magasabb.

Az új egyezmény nem sértheti a szennyező fizet elvét és nem járhat a fejlesztési források csökkentésével

A klímavédelemre szánt források körüli egyik kiemelt jelentőségű vita a méltányosság értelmezéséről szól. A brüsszeli elit és a szennyező országok álláspontja szerint a magas károsanyag-kibocsátású országokban és régiókban nagyobb költséget okoznak majd az éghajlatvédelmi beavatkozások, így új forrásokat szükséges allokálni ezekhez a szereplőkhöz. Ezzel szemben a múltban jó környezeti teljesítményű tagállamok szerint elfogadhatatlan, hogy azok az országok, amelyek a múltban jelentős költségek árán sikeresen csökkentették kibocsátásaikat, keresztfinanszírozzák a korábbi potyautas viselkedésből gazdasági előnyt kovácsoló – sok esetben tehetősebb – országokat.

A kutatás eredményei rámutattak, hogy összeurópai konszenzus van a méltányosság kibocsátásokkal arányos teherviselési értelmezése mögött: az európaiak háromnegyede (75 százaléka) szerint a klímaegyezményben érvényesíteni kell a szennyező fizet elvétAz Európai Unió tagállamainak egyharmadában – köztük Magyarországon – az emberek legalább 80 százaléka inkább a szennyezéssel arányos teherviselést tartaná igazságosnak.  Ez az arány még a leginkább megosztott Dániában és Máltán is meghaladja a kétharmadot (67 és 68 százalék). Érdekesség, hogy a Századvég a koronavírus-járvány előtt is felmérte, hogy a magyar lakosság milyen klímaegyezményt tartana igazságosnak, és a szennyező fizet elv akkori 77 százalékos támogatottsága azóta 5 százalékkal, 82 százalékra nőtt.

az_europaiak_realis_klimacelokat_es_igazsagos_egyezmenyt_varnak_el_az_unio_vezetoitol_abra2

Ahogyan azt az Európai Bizottság év elején publikált Méltányos Átállási Mechanizmus javaslata is megmutatta, Brüsszel az egyre ambiciózusabb klímacélok zászlaja alatt jelentős mértékű forrásokat vonhat el a felzárkózó uniós tagországoktól, hogy ezeket – központi kiosztás útján – nagyobb arányban tehetős, ám a szennyezéshez nagyobb mértékben hozzájáruló országoknak folyósítsa. A kutatás eredményei alapján az európaiak 60 százaléka a források ilyen logikájú újraosztását morálisan elfogadhatatlannak tartja. Az elutasítók aránya valamennyi országban meghaladja az elfogadókét, a legmagasabb Ausztriában és Magyarországon (egyaránt 74 százalék). A kérdés leginkább a skandináv országokat osztja meg.

az_europaiak_realis_klimacelokat_es_igazsagos_egyezmenyt_varnak_el_az_unio_vezetoitol_abra3

Az Európa Projekt kutatásról

2016 első felében a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 28 tagországára kiterjedő közvélemény kutatás készült azzal a céllal, hogy megvizsgálja az európai állampolgárok véleményét az unió jövőjét leginkább érintő kérdésekben. A Project28 közvélemény-kutatás egyedülálló módon, az eddigi legszélesebb körben, országonként 1000, azaz összesen 28 000 véletlenszerűen kiválasztott, felnőtt korú személyt kérdezett meg. A vizsgálat legfontosabb céljai közé tartozott megismerni a társadalom konjunktúraérzetét, feltérképezni az Európai Unió teljesítményével, a migrációs válsággal és a növekvő terrorizmussal kapcsolatos lakossági attitűdöket. A Századvég Alapítvány a magyar kormány megbízásából 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben ismét elvégezte a kutatást, mely továbbra is az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó témákra reflektált.

2020-ban, immár Európa Projekt néven folytatódik a felmérés, melynek célja ezúttal is a kontinensünket érintő legjelentősebb közéleti kérdésekkel kapcsolatos lakossági attitűdök feltérképezése volt. A társadalom konjunktúraérzete, az Európai Unió teljesítménye, továbbá a migrációs krízis megítélése mellett igazodva az Európát érintő legújabb kihívásokhoz az idei közvélemény-kutatás meghatározó témája a koronavírus járvány, a klímaváltozás, valamint az antiszemitizmus jelensége. A 2020-as kutatás az Európai Unió tagországai mellett az Egyesült

Királyságra, Norvégiára és Svájcra terjedt ki, így összesen 30 000 véletlenszerűen kiválasztott, felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI módszerrel.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások