Konjunktúrakutatás: A járvány harmadik hulláma befolyásolja a konjunktúraérzetet


Konjunktúrakutatás: A járvány harmadik hulláma befolyásolja a konjunktúraérzetet

A Századvég Gazdaságkutató 2021. márciusi felmérése szerint úgy a lakosság, mint a vállalatok konjunktúraérzete romlott az előző hónaphoz képest. Felmérésünk eredményei szerint a –100 és +100 közötti skálán értelmezett index értéke a lakosság esetében érdemben, –6,4 pontról –11,4 pontra, a vállalkozások esetében pedig –12,1 pontról –15,1 pontra esett vissza. A lakossági index ezzel a tavaly októberi, míg a vállalati a tavaly júliusi szintjére csökkent.

Ezt a vírushelyzet romlása és ennek következményeként az elmúlt hónapokban várt lazítás helyett bevezetett szigorítások magyarázzák. Fontos megjegyezni, hogy a március eleji szigorítások bejelentése a felmérés elvégzése közben történt, azaz annak hatása még csak részben jelent meg az adatokban. A gazdasági közérzet javulása csak akkor várható, ha a háztartások életét, valamint a gazdaságot érintő, a járvány elleni egészségügyi védekezést szolgáló korlátozások feloldásra kerülnek.

Századvég Gazdaságkutató Zrt, konjunktúraindex

A lakossági konjunktúraindex mind a négy alindexe a korlátozások szigorítása nyomán romlást mutatott márciusban. A legkisebb mértékű csökkenés az anyagi helyzetet jellemezte, ennek indexe –6,7 pontról –8,8 pontra csökkent, azaz anyagi helyzetén a hó elején a lakosság még kevésbé érezte a harmadik hullám hatását. A legnagyobb romlás az infláció megítélésében történt, az ezt leíró index –17,4 pontról –27,5 pontra csökkent. Ezt a forint gyengülése, az üzemanyagárak emelkedése, illetve a tavalyi lezárások nyomán bekövetkező áremelkedések tapasztalata magyarázhatják. –10,5 pontról –17,4 pontra esett a gazdasági helyzet megítélésének értéke, összhangban a szigorodó korlátozásokkal. Decemberi szintje közelébe romlott a foglalkoztatási helyzet megítélése is: –0,4 pontról –6,0 pontra.

Századvég Gazdaságkutató Zrt, konjunktúraindex

A lakossági kérdőív kérdései közül az előző hónaphoz képest a legnagyobb – bár csekély mértékű – javulás az állásvesztés utáni ismételt elhelyezkedés várható időtartamát vizsgáló kérdésben következett be. Itt a pozitív irányú elmozdulás azonban leginkább abból adódik, hogy a kérdésre válaszolni nem tudók vagy nem akarók aránya emelkedett, 9,8 százalékról 16,6 százalékra. Az előző havi 15,1 százalék után 16,7 százalék nyilatkozott úgy, hogy azonnal találna munkát. 35,5 százalék helyett 31,4 százalék mondta, hogy 3 hónapon belül, míg 22,6 százalék helyett 19,4 százalék, hogy 3–6 hónap alatt tudna elhelyezkedni. 8,7 százalékról 7,9 százalékra csökkent azok aránya, akik 6 hónap és 1 év között idő alatt találnának munkát saját várakozásaik szerint, míg alig változott és így 8,0 százalékon áll azoké, akiknek ez egy évnél is hosszabb idő lenne.

A legnagyobb romlás az ország gazdasági helyzetének következő év során várt alakulásában következett be. A kérdés esetében emelkedett a romlásra számítók aránya: az előző havi 12,9 százalék után 17,8 százalék vár jelentős, míg 13,6 százalék után 20,6 százalék kismértékű romlást. Változatlanságot 21,0 százalék helyett 17,6 százalék, kismértékű javulást 35,4 százalék helyett 29,3 százalék, jelentős javulást pedig 10,9 százalék helyett 8,1 százalék vár.

Századvég Gazdaságkutató Zrt, konjunktúraindex

A vállalati kutatás alindexeinek esetében az előző hónaphoz viszonyított eltérések kisebbek voltak, mint a lakossági alindexek esetében. A korlátozások szigorítása nyomán itt is érdemi romlás tapasztalható a gazdasági környezet esetében: –18,4 pontról –25,7 pontra. A legpozitívabb továbbra is az iparági környezet megítélése, ugyanakkor a mutató értéke itt is csökkent, 15,4 pontról 12,9 pontra. A termelési környezet indexe –13,8 pontról
–15,5 pontra, az üzleti környezeté pedig –15,1 pontról –17,4 pontra csökkent.

Századvég Gazdaságkutató Zrt, konjunktúraindex

Az egyes kérdések közül a legnagyobb – de így is csekély mértékű – javulás az elmúlt egy évben végrehajtott beruházásokra vonatkozó kérdésben történt. Itt az igen választ adók aránya hibahatáron belül, 30,0 százalékról 32,5 százalékra emelkedett.

A legnagyobb romlás a lakossági felméréshez hasonlóan a vállalatok körében is a következő 1 év gazdasági helyzetének várható alakulásában történt. 13,2 százalékról 18,5 százalékra nőtt a jelentős, míg 18,6 százalékról 23,6 százalékra a kismértékű romlást várók aránya. Az előző havi szint környékén, 19,6 százalékon állt a változatlanságra számítók aránya. Eközben 36,0 százalékról 25,9 százalékra csökkent a kismértékű javulásra és 8,5 százalékról 5,8 százalékra a jelentős javulásra számítók aránya.

A konjunktúraindexről

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. által készített konjunktúrakutatás feladata, hogy a döntéshozók és az elemzők számára információt adjon a gazdaság aktuális és közeljövőben várható folyamatairól. Intézetünk 2019 augusztusa óta hónapról hónapra készíti el a vállalati, illetve a lakossági konjunktúraindexet. Havi rendszerességű felmérésünkben 1000 vállalatvezetőt, illetve 1000 felnőtt korú lakost kérdezünk meg a gazdasági helyzet értékeléséről és az ezzel kapcsolatos várakozásaikról. A két csoport esetében 29, illetve 28 kérdést teszünk fel, amelyek a gazdasági élet széles körét lefedik. A kapott válaszok közül a kedvezők (például várhatóan javuló gazdasági helyzet) pozitív pontértéket, míg a kedvezőtlenek (a foglalkoztatás várható csökkenése) negatív pontértékeket kapnak. Ezt követően a pontértékeket átlagolva és egy –100 és +100 közötti skálára alakítva kapjuk meg a konjunktúraindexeket. Így tehát minél magasabb a konjunktúraindexek értéke, annál kedvezőbben látják a gazdaságban végbemenő folyamatokat a háztartások, illetve a vállalatok. Ezen felül úgy a lakossági, mint a vállalati felmérés esetében 4–4 alindexet is készítünk a kérdések egy részének felhasználásával, amelyek egy-egy terület vonatkozásában szemléltetik a gazdasági közérzet alakulását.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások