Hiteltörlesztési moratórium a magyar vállalkozások szemszögéből

Hiteltörlesztési moratórium a magyar vállalkozások szemszögéből

#Gazdaságkutató

A hitelezési moratórium az MNB számítása szerint csak 2020-ban 1100–1200 milliárd forint forrást hagyott a vállalati szektorban, míg 2021-ben mintegy 400 milliárd forint a kalkulált összeg[1]: ez az az összeg, amit a cégek nem fizettek be törlesztőrészletként a bankoknak, hanem saját likviditásukat segítette. Bár a moratórium népszerűsége a válság csillapodásával csökkent a vállalati szektorban – az adatok szerint 2020 szeptemberétől fokozatosan 50 százalékról 40 százalék alá került a felfüggesztésben résztvevő kölcsönök aránya –, a pandémia ideje alatt ismét előtérbe került a likviditási problémák megoldása.


A moratórium teljes meghosszabbítása mellett időközben a vállalkozások számára új finanszírozási lehetőségek nyíltak meg 2020 második felében (mikro- és kisvállalkozásoknak szóló Széchényi Kártya hitelek) és 2021-ben (MFB Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön). Az állami támogatású, kedvező, sokszor nulla százalékos kamatú hitelek is ösztönzik a gazdaság szereplőit arra, hogy a moratóriumban lévő kölcsönök kiváltásával igyekezzenek nekik jobban megfelelő forrást szerezni – akár a túléléshez is. A moratóriumban lévő hitelek kiváltása sokszor kedvezőbb, mint a fizetési haladék: az új hitel alacsonyabb terheivel, kedvezőbb feltételeivel, valamint az – akár – ott is elérhető fizetési haladékkal szemben a régi hitelek meghosszabbodó futamideje és a moratórium alatt felgyülemlő nagyobb összterhe áll.

A moratórium az általános meghosszabbítást követően 2021. június 30-án jár le, a határidő közeledésével pedig mind többeket foglalkoztat a kérdés, hogy a nemzetközi összehasonlításban is kedvezőnek számító részletfizetési felfüggesztést lehet-e, szabad-e egyetlen lépésben megszűntetni, vagy szükség lehet-e annak fokozatosabb kivezetésére. A moratórium teljes meghosszabbításának leginkább a fizetési fegyelemre gyakorolt (moral hazard típusú) kockázatai lehetnek, miközben a teljes eltörlés szélsőséges negatív hatása a vállalati szektorban beinduló csődhullám lehet. A kölcsönt most nem törlesztők esetleges bedőlése láncreakciót válthat ugyanis ki, és a rizikót nemcsak a szállítói láncot érintő nemfizetés, hanem a beszállítók esetleges kiesése is növelheti.

A Századvég 2021 februárjában közvélemény-kutatást végzett a vállalati szektor körében a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos kérdések felmérése céljából, hogy megvizsgálja, milyen attitűdök kötődnek a moratóriumhoz, mennyiben segítette a részletfizetés felfüggesztése a cégek túlélését és mennyiben jelentett csupán egyszerű tartalékot vagy jó lehetőséget a vállalkozások számára a fizetési haladék. Felmértük továbbá azt is, hogy a vállalkozások szerint szükség van-e esetlegesen a moratórium további meghosszabbítására[2].

A kérdések (és válaszok) vizsgálata előtt fontos kiemelni azonban, hogy a felmérésben szereplő cégek döntő többsége, ahogyan a magyar vállalkozások számottevő hányada, egyáltalán nem rendelkezett hitellel – sem a moratórium bevezetése előtt, sem az után. A magyar vállalkozások kétharmada banki hitel nélkül oldja meg a finanszírozását[3], amit visszaigazoltak a felmérés eredményei is. A megkérdezett vállalkozások 71,2 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem volt hitele a felmérés pillanatában és a moratórium időszaka alatt sem.

A banki finanszírozás hiánya az üzemméret növekedésével csökken: a mikrovállalkozásoknál a legnagyobb (75,7 százalék), a kisvállalatoknál is jellemző (52,8 százalék), a középvállalatok esetében is még magas (38,3 százalék) – míg a nagyvállalatokra egyáltalán nem jellemző. Ágazati szinten a mezőgazdaságban a legalacsonyabb a hitelállomány hiánya (47,8 százalék), míg az iparban, az építőiparban és a kereskedelemben (59,2 százalék, 64,2 százalék, illetve 63,2 százalék) „közepesnek mondható”, a szolgáltatási szektorban pedig majdhogynem általános jelenség (77,8 százalék). Mindez azt is jelenti, hogy

a válságban legkevésbé érintett ágazatok cégei vagy a nagyobb ellenállóképességű szektorok esetében jellemző inkább a hitelkitettség, míg a potenciálisan a járványhelyzet és a korlátozások nyomán nehéz helyzetbe kerülő vállalkozásoknál nem annyira jellemző a banki finanszírozás, így ezeknél a moratórium hatása sem olyan jelentős.

A felmérés tanúsága szerint ugyanis a válság leginkább a szolgáltató szektort érintette – bár minden ágazatban és szektorban gyakorolt negatív hatást egyes cégekre. A megkérdezett vállalkozásoknak összeségében több mint 55 százaléka érzékelt jövedelemcsökkenést: 6,6 százaléknál teljesen megszűntek, 9,9 százalékánál több mint a felével estek a bevételek, míg 11,4 százalék nyilatkozott úgy, hogy 30–50, és 27,3 százalék úgy, hogy 10–30 százalék közötti mértékben csökkent a jövedelme. Változatlanságról 38,3 százalék számolt be, míg növekvő bevételekről 5,6 százalék.

Forrás: Századvég-felmérés
H1Percent
Több mint 10 százalékkal emelte5,6
Alig befolyásolta38,3
10-30 százalékkal csökkentette27,3
30-50 százalékkal csökkentette11,4
Több mint 50 százalékkal csökkentette9,9
Szinte teljesen megszűntek a bevételeim6,6
Nem tudja / nem válaszol0,9

A bevételek válság alatti alakulásában leginkább az ágazathoz tartozás tűnik döntő tényezőnek, az üzemméretet tekintve azonban inkább a közepes és nagyvállalatoknál volt jellemzőbb a bevételek változatlansága és/vagy a növekedése, míg a mikro- és kisvállalkozások veszítettek inkább a jövedelmükből. A mezőgazdaságban 67,4, az iparban 47,9, az építőiparban pedig 63,0 százalék volt a változatlan bevételről beszámolók aránya, vagyis rendre nagyobb az átlagnál, míg a csökkenést tapasztalóké az átlagosnál alacsonyabb. A kereskedelemben az átlagnál többen tapasztaltak növekedést (9,0 százalék), csökkenést (61,6 százalék), ugyanakkor kevesebben változatlanságot (27,9 százalék). A szolgáltatások esetében a vállalatok az átlagnál nagyobb arányban szenvedtek el bevételcsökkenést (59,8 százalék), továbbá esetükben volt a legmagasabb azok aránya, akik bevétele több mint felével csökkent vagy teljesen elapadt (12,9, illetve 9,5 százalék).

Visszatérve a moratórium hatására: a cégek azon kevesebb, mint 30 százaléka közül, amelyek rendelkeztek hitellel, csak alig minden harmadik élt a moratórium nyújtotta lehetőségekkel. Ez az összes megkérdezett vállalatnak kevesebb, mint a tíz százaléka.

Forrás: Századvég-felmérés
H3Percent
Igen32,9
Nem67,1

Bár az alacsony mintaelemszám miatt óvatosan kell bánni az ágazatonkénti és vállalatméret szerinti bontással, azt azért látni az adatokból, hogy

vállalatméret és ágazatok szerint sincs jelentős különbség a moratórium választásában.

A felmérés adatai szerint a mikrovállalatok 31,0, a kisvállalkozások 34,9, míg a középvállalatok 38,9 százaléka élt a lehetőséggel. Ezzel szemben a legnagyobb arányban az építőiparban (37,9 százalék), míg legkisebb arányban az iparban (28,6 százalék) választották a moratóriumot.

Azok közül, akik éltek a moratóriummal, a többség a pénzt a működési költségeinek finanszírozására fordította (74,2 százalék). E lehetőség esetében az átlagosnál kisebb volt az arány a középvállalkozások (57,1 százalék), a mezőgazdasági, illetve ipari vállalkozások (egyaránt 62,5 százalék), míg nagyobb a kisvállalatok (80,0 százalék) és az építőipari cégek (81,8 százalék) esetében. Beruházásra a megkérdezettek 16,1 százaléka használta fel a megmaradt forrást.

Ez az arány a kisvállalkozásoknál volt a legnagyobb (40,0 százalék) és a mikrovállalatoknál a legkisebb (8,1 százalék). Ágazatok szerint ez leginkább a mezőgazdaságban volt jellemző (37,5 százalék), míg legkevésbé az építőiparban (9,1 százalék) és a szolgáltató szektorban (9,3 százalék).

A megkérdezettek 15,1 százaléka nyilatkozta, hogy alapvetően nem volt rá szüksége, de biztonsági okokból igénybe vette a moratóriumot. Ez leginkább a középvállalatoknál volt jellemző (28,6 százalék), illetve a mezőgazdaságban (25,0 százalék), ám ez természetesen adódhat az alacsony mintaelemszámból is. Egyetlen olyan cég sem került a mintába, amely a megmaradó forrásokból más cégekben szerzett volna tulajdonrészt, illetve egyetlen olyan cég (szolgáltató szektorban működő mikrovállalkozás) volt, amely befektette a moratórium nyomán megmaradt forrásokat.

Forrás: Századvég-felmérés
Oszlop1EmlítiNem említi
Befektettem különböző megtakarításokba1,198,9
Más cégekben szereztem tulajdonrészt az így felszabaduló forrásból0100
Alapvetően nem volt rá szükségem, inkább csak biztonsági okokból nem törlesztettem15,184,9
Beruházáshoz használtam fel az így felszabadult pénzt16,183,9
A működési költségek fedezésére fordítottam74,225,8

Ugyanakkor a túléléshez az érintett cégek közel 65 százalékának biztosan szüksége volt a moratóriumra – ennyien válaszolták azt, hogy legalább a megmaradó források 25 százaléka ezt a célt szolgálta. A megkérdezettek 14,0 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a részletfizetések felfüggesztése után nála maradt pénzből egyáltalán semmi nem kellett a túléléshez, 11,8 százalék pedig azt, hogy legfeljebb 10 százalékban finanszírozta ezt, míg 5,4 százalék, hogy maximum 25 százalékban. Vállalatméret szerint a legnagyobb arányban a kisvállalkozásoknak kellett a forrás a túléléshez (66,2 százalék), míg legkisebb arányban a középvállalatoknak (43,9 százalék). Ágazatok szerint legnagyobb arányban a kereskedelemben kellettek a megmaradt források a túléléshez (61,8 százalék), ettől azonban nem sokkal maradt el az építőipar sem (59,1 százalék). Ebben a tekintetben a legalacsonyabb arány a mezőgazdaságban mutatkozott (29,1 százalék).

Forrás: Századvég-felmérés
H5_2Percent
Nem tudja/nem válaszol4,3
100 százalék35,5
Több mint 70, de legfeljebb 90 százalék7,5
Több mint 50, de legfeljebb 70 százalék5,4
Több mint 25, de legfeljebb 50 százalék16,1
Több mint 10, de legfeljebb 25 százalék5,4
Legfeljebb 10 százalék11,8
0 százalék14,0
Mindez azt is jelenti, hogy a cégek mindössze 6 százaléka élt a moratóriummal amiatt, mert nehézségei lettek volna nélküle, miközben a többség nem számít hiteltörlesztési problémákra az év második felében sem.

A hitellel rendelkező vállalkozásoknak is csak 8,9 százaléka számít ilyen gondokra – a legmagasabb ez az arány a mikrovállalkozásoknál (10,1 százalék), míg a legkisebb a kisvállalatoknál (2,3 százalék). Ágazatok szerint leginkább a mezőgazdaságban és a kereskedelemben számítanak hiteltörlesztési problémákra (egyaránt 13,0 százalék), míg egyetlen olyan építőipari cég sem került be a mintába, aki ettől tartana.

Jellemző, hogy minél jobban csökkentek egy cégnek a bevételei, annál jobban tart attól, hogy a második félévben nem tud törleszteni. Míg a növekvő bevételt tapasztalóknál ez az arány 0 százalék, a változatlan bevétellel rendelkezőknél pedig 0,9 százalék, addig 10–30 százalékos kiesés mellett 8,3, 30–50 százalékos kiesés esetén 14,3, 50 százalék feletti kiesés esetén 26,1 százalék, teljes bevételkiesés esetén pedig 47,1 százalék.

A hiteltörlesztési moratóriummal élők 12,9, míg az azt igénybe nem vevők 6,9 százaléka érzi úgy, hogy törlesztési nehézségei lesznek a második félévben.

Nem meglepő módon így a moratórium meghosszabbításával is az azt igénybe vevők értenek egyet jobban. A hitelmoratóriummal élők 54,8 százaléka hosszabbítaná meg a moratóriumot, míg az azt igénybe nem vevőknél ez az arány 42,1 százalék. Ám nem látszik eltérés az igen válaszok arányában aszerint, hogy valaki rendelkezett-e hitellel, míg vállalatméret szerint sem jelentősek az eltérések. Az egyetértők száma a mikrovállalkozásoknál volt a legnagyobb (48,9 százalék), míg a középvállalatoknál a legkisebb (41,7 százalék). Ágazatok szerint leginkább a kereskedelemben támogatják a moratórium meghosszabbítását (53,2 százalék), őket követik a szolgáltatások (48,9 százalék), a mezőgazdaság (47,8 százalék), az ipar (42,3 százalék) és az építőipar (34,6 százalék) vállalatai.

A csökkenő hitelállományról beszámolók 53,9, a növekvő hitelállománnyal rendelkezők 49,2, a hitel nélküliek 48,7, míg a változatlan hitelállománnyal rendelkezők 42,7 százaléka hosszabbítaná meg a moratóriumot.

Az árbevétel-kiesés növekedésével egy egyértelmű, növekvő trend látszik a hitelmoratórium fenntartása iránti igényben, bár az eltérések itt is viszonylag csekélyek.

Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a moratórium fenntartása iránti igény azokban erősebb, ahol nagyobb a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban – amit magyarázhat a vállalat mérete vagy a működési területe, ágazata is. Azok, akik igénybe vették a lehetőséget, nagyrészt annak célja szerint – saját működésük finanszírozására és fenntartására – használták azt fel, és csekély a rendszerben a potyautasoknak tekinthető vállalkozások száma.

Ugyanakkor látható, hogy a vállalkozások döntő többsége életképes, a moratórium esetleges megszűntetésével sem várható jelentős és általános csődhullám, miközben lehetnek – ugyan nem túl nagy, de azért már érezhető számban – olyan vállalkozások, amelyeket egy azonnali, teljeskörű megszűntetési lépés kilátástalan helyzetbe hozna.

[1] MNB (2020): Stabilitási jelentés 2020. november. Elérhető: https://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2020-november.pdf (2021.05.07.)

[2] A kutatás során a Századvég 1000 véletlenszerűen kiválasztott vállalat, illetve vállalkozás vezető beosztású döntéshozóját kérdezte meg CATI-módszerrel. A kutatás célcsoportját a magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok jelentették. Az adatfelvétel során a vállalatok 84 százaléka mikro-, 9 százaléka kis-, 6 százaléka közép- és 1 százaléka nagyvállalat volt. A felmérésben résztvevő vállalatok 4,6 százaléka a mezőgazdasági, 7,1 százaléka az ipari, 8,1 százaléka az építőipari, 19,0 százaléka a kereskedelmi és 61,2 százaléka a szolgáltatási szektorba tartozott.

[3] Kállay László (2012): KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás. Elérhető: https://core.ac.uk/download/pdf/33182497.pdf (2021.05.06.), valamint: Demeter Ákos – Hoós János (2020): Hogyan változhat a hitelezés helyzete az állandó kihívások közepette. EY, 2021. március 19. Elérhető: https://www.ey.com/hu_hu/consulting/hogyan-valtozhat-a-hitelezes-az-allando-kihivasok-kozepette (2021.05.06.)A teljes elemzés innen tölthető le ->

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások