Szervezeti ombuds –  segít, ha tudsz róla!

Szervezeti ombuds – segít, ha tudsz róla!

#Alapítvány

A munkavállalók jelentős része munkája során több olyan helyzettel is találkozik, amely súrlódáshoz, összetűzésekhez vezet a munkavállalók között vagy a munkaadó és a munkavállaló között. A vállalkozások döntő része nem rendelkezik ugyanakkor szakszervezettel vagy érdekképviselettel, mely probléma a foglalkoztatottak közel háromnegyedét tömörítő kkv-szektor esetében hatványozottan igaz. A problémára hatékony választ adhat a szervezeti ombuds funkció, mely szerepkör bizalmas segítséget nyújthat a munkavállaló részére a vállalaton belüli konfliktusok kezelésére – derül ki a Századég által készített kutatásból.


A magyar vállalkozások leggyakrabban az ügyfelekkel/vásárlókkal szembeni konfliktusokkal szembesülnek, ugyanakkor nem ritkák a vállalaton belüli konfliktusok sem, melyek jellemzően az azonos beosztásúak között jönnek létre.
 

Oszlop1NincsenekNéha előfordulnakGyakoriakMindennaposak
Ügyfelekkel / Vásárlókkal692821
Az azonos beosztású munkatársak között722521
Felettes és a beosztottakkal között792011
Beszállítókkal / Nagykereskedőkkel861310
Versenytársakkal, konkurenciával91711

A kialakuló konfliktusok kezelésére a magyar vállalkozások eszköztára korlátozott. Leggyakrabban (az esetek 80 százalékában) a megbeszélést alkalmazzák egy konfliktusos helyzet megoldására, azonban ez nem segít minden esetben, főképp egy elmélyült konfliktusos szituációban. A vállalkozások 90 százaléka nem rendelkezik munkavállalói érdekképviselettel vagy szakszervezettel Magyarországon. Az arány a nagyvállalatok esetén valamivel jobb, de körükben is csupán 60 százalék rendelkezik ilyen intézménnyel. Emellett a vállalatok 90 százaléka konfliktuskezelési tréninget sem alkalmaz. Felvetődik tehát a kérdés, hogy az elkerülhetetlen konfliktushelyzetek esetén a munkavállaló kihez fordulhat? A vállalkozások többsége a munkavállaló felettesét jelölte meg, mint a konfliktusok kezelésére alkalmas személyt. Ugyanakkor a hierarchiából adódó feszültség, a felettesek konfliktuskezelési képzettségének hiánya, valamint a bizalmasságot megkövetelő problémák miatt ez a megoldás sok esetben nem hatékony.
 

2. csoportábra: Konfliktuskezeléshez kapcsolódó szervezetek, személyek

Forrás: Századvég szerkesztés
Van0,09
Nincs0,90
Nem tudom0,02
Forrás: Századvég szerkesztés
Feletteséhez0,68
HR vezetőhöz0,01
Szakszervezethez0,02
Külső szakemberhez0,04
Egyéb0,37
Forrás: Századvég szerkesztés
Van 0,10
Nincs0,90

A problémára hatékony választ adhat a szervezeti ombuds funkció, amely a munkavállalók részére egy megbízható és könnyen elérhető első lépésként bizalmasan – teljes titoktartás mellett – és informálisan a szervezeten belüli sérelmek, félreértések, panaszok, konfliktusok, egyenlőtlen és tisztességtelen bánásmód megoldásában nyújt támogatást. Ugyanakkor a vállalatok többsége (65 százaléka) sajnálatos módon nem is hallott a szervezeti ombuds funkcióról, és 78,1 százalékuk nem is támogatná annak létrehozatalát, amely arány a nagyvállalatokra szűkítve hasonlóan magas.


A 18-60 éves aktív munkavállalók többsége nem hallott a szervezeti ombuds funkcióról, habár támogatná annak létrejöttét.

A vállalatokhoz hasonlóan a munkavállalók sem mondhatók tájékozottnak a szervezeti ombuds funkcióval kapcsolatban. A lakosság mindössze 16 százaléka hallott a szervezeti ombuds szerepről, míg az aktív korú
(18-60 éves), aktív munkavállalók szintén csupán 17,4 százaléka hallott a szerepkörről. Legnagyobb arányban (60 százalék) az egyetemet végzettek halottak a funkcióról.

Ugyanakkor a szerepkör bemutatását követően a munkavállalók többsége (52,5 százalék) támogatná saját vállalatánál a funkció kialakítását saját munkahelyén, amely arány tekintetében éles törésvonal figyelhető meg a vállalatok álláspontja és a munkavállalók között. A szervezeti ombuds pozíció létjogosultságát tovább erősíti, hogy a munkavállalók közel fele (47,7 százaléka) igénybe is venné a szolgáltatást.
 

Forrás: Századvég szerkesztés
Oszlop1IgenNemNT/NV
Munkavállaló0,530,420,06
Vállalat0,220,780,00

A szervezeti ombuds létrehozását a nők, a 30 év felettiek és az alacsonyabb iskolai végzettségűek támogatják nagyobb arányban. Az eddigi munkahelyi tapasztalataikra építve az aktívan dolgozó nők több mint fele (52,1 százaléka) igénybe is venné a szolgáltatást, szemben a férfiak körében 44,2 százalékos popularitással.

A szervezeti ombudsra a munkavállalók a fizetési- és érdekkülönbségek elsimítása tekintetében számítanának elsősorban, melyet arra alapozunk, hogy a fizetési- valamint az érdekkülönbségekből adódó konfliktusokkal gyakrabban szembesülő munkavállalók szignifikánsan magasabb arányban támogatnák a szervezeti ombuds funkció kialakítását és fordulnának is hozzá. A funkció iránt főként azokon a munkahelyeken mutatkozott igény, ahol az azonos beosztású munkatársakkal gyakoriak a konfliktusok, vagy ahol magas elégedetlenség látható a munkavállaló felé tanúsított bánásmód tekintetében.

A funkció kialakításában, hatékony bevezetésében és működésében segíthet a Szervezeti Ombuds Egyesület, amely 2019 októberében azzal a fő céllal alakult, hogy megteremtse és elterjessze a szervezeti ombuds értékeit hazánkban, azaz a szervezetekben előforduló panaszok, konfliktusok és problémák szisztematikus felmérését és azok informális kezelését. Az egyesület küldetéseként tűzte ki, MINDEN munkavállalónak legyen lehetősége Informális és biztonságos környezetben elmondani a munkájával kapcsolatos nehézségeit, kihívásait, hogy létrejöhessenek hatékonyan működő vállalatok. Feladataként határozta meg, egy olyan szakmai közösség létrehozását, amely a szervezetben felmerülő informális konfliktuskezelésben nyújt támogatást.
 

Módszertan

A fenti kutatás eredményeit a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány által 2021 szeptemberében lefolytatott 1000 fős lakossági és 1000 fős vállalati (CATI) adatfelvétel eredményeire alapozzuk. Az adatfelvétel a magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, és településtípus mentén, míg a vállalatok esetén régióra, foglalkoztatott számra és ágazati besorolásra reprezentatív.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások