Jelentősen javult a vállalati és a lakossági konjunktúraérzet


A Századvég Konjunktúrakutató 2022. januári felmérése mind a lakosság, mind a vállalkozások esetében javuló konjunktúraérzetet mért. A –100 és +100 közötti skálán értelmezett konjunktúraindex értéke a lakosság esetében –4,2-ről –2,2-re, míg a vállalatoknál –3,7-ről –0,1-re emelkedett. Ez a vállalkozások esetében a legkedvezőbb érték a koronavírus 2020. márciusi megjelenése óta és nem tér el érdemben a vírus előttitől sem. A lakosságnál a vírus megjelenése óta csak egyszer, 2021 októberében volt kedvezőbb a konjunktúraérzet. A lakossági konjunktúraérzet további javulásához szükséges lesz az infláció érdemi fékeződése és az ezzel kapcsolatos várakozások javulása. A vállalatoknál meghatározó lehet a következő időszakban az energiaárak, a szállítási nehézségek és az alapanyaghiány alakulása, a szolgáltató ágazatoknál pedig a koronavírussal kapcsolatos helyzet változása. Ezek kedvező módosulása segítheti elő a konjunktúraérzet további javulását.

1. ábra

A lakossági konjunktúraindex esetében az előző hónaphoz hasonlóan három alindex értéke javult, míg egyé romlott. A legmagasabb továbbra is a foglalkoztatási helyzetet leíró alindex értéke, +8,8 pont, amely érzékelhető javulást jelent az előző havi +6,2-hez képest. A lakossági felmérésnél a legnagyobb mértékű javulás havi alapon a gazdasági környezet megítélésénél következett be: az ezt leíró index értéke –5,9 pontról –2,1 pontra emelkedett. Nem sokkal marad el ettől az anyagi helyzet javulásának számottevően emelkedő értéke sem, ennek decemberi –3,8 pontos értéke januárra –0,3-re változott. A legnegatívabb alindex értékek az inflációs folyamatok megítéléséhez köthetők, összhangban az elmúlt időszakban megemelkedő inflációval. Az index értéke itt az előző havi –47,4 után –61,1-re csökkent.

2. ábra

A januári felmérés eredményei szerint a legnagyobb javulás abban a kérdésben mutatkozott meg, amely a gazdasági helyzet következő 1 évben várható alakulását vizsgálja. Míg decemberben még 14,6 százalék számított jelentősen romló gazdasági helyzetre, addig januárban már csak 9,2 százalék. Alig változott és így 15,5 százalékot tett ki azok aránya, akik a helyzet kismértékű romlására számítanak. Változatlan gazdasági helyzetet az előző havi 18,8 százalék után most 20,0 százalék várt. A kismértékű javulásra számítók aránya 23,2 százalékról 27,7 százalékra, míg a jelentős javulást váróké 12,7 százalékról 13,6 százalékra emelkedett.

A legnagyobb negatív irányú változás a következő 1 évben várható inflációs folyamatok kapcsán történt. Azok aránya, akik 1 százaléknál kisebb átlagos pénzromlásra számítanak, továbbra is alacsony (1,4 százalék), de mérséklődött azok aránya is, akik 1–2 százalékos inflációval számolnak (8,0 százalékról 5,7 százalékra). A megkérdezetteknek mindössze a 12,5 százaléka várja azt, hogy az infláció a jegybanki célsávon belül alakul a következő 1 évben – ez az arány decemberben még 20,0 százalék volt. 4–5 százalékos inflációra a decemberi 19,9 százalék után 20,9 százalék számít, míg ezt meghaladó pénzromlást 40,7 százalék helyett 47,7 százalék valószínűsít.

3. ábra

A vállalati felmérés esetében mind a négy alindex kedvezőbb értékeket mutat decemberről januárra. A legnagyobb mértékű pozitív változás az üzleti környezet megítélésében történt, az ezt leíró alindex értéke nagymértékben, –2,6-ről +2,6-re változott. A legkedvezőbb továbbra is az iparági környezet megítélése, ám itt is érdemi javulás történt, +10,6-ről +15,4-re. A gazdasági környezet indexe –7,2-ről –2,2-re, míg a termelési környezeté –5,3-ről –2,5-re emelkedett.

4. ábra

A vállalati felmérés esetében nem volt olyan kérdés, amely szignifikáns romlást mutatott volna januárban, így két olyan kérdést mutatunk be, amelyek esetében elmondható, hogy a számok kiemelkedően pozitívan alakultak. A vállalati felmérés eredményei nagymértékű hasonlóságot mutatnak a lakossági felmérés eredményeivel. Ebben az esetben is érdemben javult a következő 1 évre várható gazdasági folyamatok megítélése. Míg decemberben a vállalatok 12,0 százaléka valószínűsített jelentős romlást, addig januárban már csak 8,6 százalék. Kismértékű romlásra az előző havi 22,6 százalék után csupán 18,5 százalék számított. A változatlan gazdasági helyzetet prognosztizálók aránya alig változott, januárban 24,5 százalékot tett ki. Kismértékben javuló gazdasági helyzetet az előző havi 28,8 százalék után 30,8 százalék várt, míg jelentősen javulót 5,4 százalék után 6,7 százalék.

Javultak a következő 12 havi termeléssel kapcsolatos várakozások is. Míg decemberben még 3,0 százalék számított jelentősen, 12,0 százalék pedig kismértékben csökkenő termelésre, addig januárban ez a két arány 1,7, illetve 8,7 százalékra esett vissza. A változatlan termelést várók aránya 40,8 százalékról 39,3 százalékra csökkent, míg a kismértékű növekedést prognosztizálók aránya 36,2 százalékról 39,1 százalékra, a jelentős bővülést prognosztizálóké pedig 4,0 százalékról 6,5 százalékra emelkedett.
 

A konjunktúraindexről

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. által készített konjunktúrakutatás feladata, hogy a döntéshozók és az elemzők számára információt adjon a gazdaság aktuális és közeljövőben várható folyamatairól. Intézetünk 2019 augusztusa óta hónapról hónapra készíti el a vállalati, illetve a lakossági konjunktúraindexet. Havi rendszerességű felmérésünkben 1000 vállalatvezetőt, illetve 1000 felnőtt korú lakost kérdezünk meg a gazdasági helyzet értékeléséről és az ezzel kapcsolatos várakozásaikról. A két csoport esetében 29, illetve 28 kérdést teszünk fel, amelyek a gazdasági élet széles körét lefedik. A kapott válaszok közül a kedvezők (például várhatóan javuló gazdasági helyzet) pozitív pontértéket, míg a kedvezőtlenek (a foglalkoztatás várható csökkenése) negatív pontértékeket kapnak. Ezt követően a pontértékeket átlagolva és egy –100 és +100 közötti skálára alakítva kapjuk meg a konjunktúraindexeket. Így tehát minél magasabb a konjunktúraindexek értéke, annál kedvezőbben látják a gazdaságban végbemenő folyamatokat a háztartások, illetve a vállalatok. Ezen felül úgy a lakossági, mint a vállalati felmérés esetében 4–4 alindexet is készítünk a kérdések egy részének felhasználásával, amelyek egy-egy terület vonatkozásában szemléltetik a gazdasági közérzet alakulását.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások