A rezsicsökkentés nélkülözhetetlen segítséget jelent a szerényebb jövedelműeknek


2002 és 2010 között, a szocialista-liberális kormányok regnálása idején a lakossági energiahordozók piaci árazása, illetve az ebből fakadó közüzemi díjemelések jelentős anyagi terheket róttak az alacsonyabb jövedelmű fogyasztókra. A folyamatosan emelkedő rezsidíjak egyenes következménye lett, hogy az alsó jövedelmi ötödbe tartozó, vagyis a legkevésbé tehetős magyar háztartásoknak – a közüzemi számlák kiegyenlítése után – pusztán elhanyagolható mértékben maradt szabadon felhasználható jövedelme. Jogosan merül fel a kérdés, hogy a rezsicsökkentési program milyen hatást gyakorolt a kevésbé jómódúak kiadásaira, illetve fűtési és fizetési nehézségeire. A Századvég a rezsicsökkentéssel kapcsolatos elemzéssorozata következő részében feltárja a kormányzat intézkedésének az alacsonyabb jövedelműekre gyakorolt hatásait.

A rezsicsökkentés nélkülözhetetlen segítséget jelent a szerényebb jövedelműeknek

A jobboldal gazdaság- és rezsipolitikája jelentősen bővítette a leginkább rászoruló háztartások pénzügyi mozgásterét

Bevezetésként fontos tisztázni, hogy a balliberális kormányok alatti árnövekedés eredményeként 2010-re az alsó jövedelmi ötödbe tartozó magyar háztartásokban a rezsikiadások (átlagosan havi 25 ezer forint) csaknem elérték az egy főre eső jövedelmet (havi 32 ezer forint). Másképpen fogalmazva


a rezsicsökkentési program előtt a legkevésbé tehetős háztartások majdnem egyhavi – egy főre eső nettó – jövedelmet költöttek el a közüzemi számlákra.

Ez körülbelül 760 ezer háztartásra volt jellemző, ami 2010-ben több mint 2 millió embert jelentett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a 2005 és 2012 közötti időszakban a havi kiadások ugyan 20 százalékkal növekedtek (225 ezerről 275 ezer forintra), a szóban forgó, kevésbé jómódú háztartások mégsem tudták ilyen mértékben növelni a közlekedésre, oktatásra, egészségügyre fordított kiadásaikat, így fogyasztásuk érdemben nem nőtt. A ruházkodásra, a kultúrára és szórakozásra, valamint a lakberendezésre pedig egyenesen kevesebbet tudtak fordítani e csoport tagjai az említett időszakban.

A kormányváltást követő években azonban – a munkanélküliség csökkenésének, illetve a bérek emelkedésének köszönhetően – az egy főre eső jövedelem jelentősen növekedett, így 2020-ra elérte az 59 ezer forintot. Ezzel párhuzamosan a rezsidíjak csökkentése ellensúlyozta az említett társadalmi csoportra jellemző energiafogyasztási szerkezet átalakulását, így az átlagos közüzemi kiadások összege mindössze havi 26 ezer forint volt. A tendencia hatására a legalacsonyabb jövedelmű háztartások kiadási szerkezete átalakult: míg 2010-ben az átlagosan összes költésük (2 millió forint) 14 százalékát fordították rezsire, az arány 2020-ra (3,2 millió forint) 10 százalékra csökkent. Megállapítható, hogy


a polgári kormány rezsicsökkentési programja a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező 800 ezer háztartás életét könnyítette meg, ami 2,4 millió embert érintett közvetlenül.

Az intézkedésnek köszönhetően a legalacsonyabb jövedelműek másfélszer annyit tudnak oktatásra és közlekedésre, illetve kétszer annyit egyéb kulturális tételek fogyasztására fordítani, mint a rezsicsökkentés előtt.

Átlagos havi jövedelem 1. ábra

Tíz év alatt kevesebb mint a felére csökkent az energiaszegény háztartások aránya

Az energiaszegénység tekintetében ugyancsak jelentős előrelépést eredményezett a rezsicsökkentés. Az intézkedést megelőzően,


2010-ben az összes háztartás 11 százaléka (430 ezer háztartás) nem volt képes kellő mértékben felfűteni otthonát, és 22 százalékának (880 ezer háztartásnak) gondot jelentett a közüzemi számlák befizetése.

A probléma a rászorulókat fokozottan érintette: a legalacsonyabb jövedelmű 20 százalékba tartozó 800 ezer háztartás 26,9 százaléka (215 ezer háztartás) fűtési, 50,6 százaléka (405 ezer háztartás) fizetési nehézségekkel küzdött. A rezsicsökkentési program hatására mindkét mutató drasztikus mértékben javult:


a fűtési nehézségekkel küzdő háztartások országos átlaga 2020-ra 4,2 százalékra, a fizetési nehézségekkel szembesülőké pedig 8,7 százalékra mérséklődött.
Energiaszegény háztartások aránya 2. ábra

A baloldal hamis színben tünteti fel a rezsicsökkentés hatásait

A rezsicsökkentési program többéves gyakorlati tapasztalatai azt mutatják tehát, hogy


minél szerényebb jövedelemmel rendelkezett egy fogyasztó, annál jobban mérséklődtek a közüzemi kiadás terhei,

lehetővé téve azt, hogy a leginkább rászorulók más célokra fordíthassák a szóban forgó forrásokat, illetve többet vásárolhassanak. Az energiaszegénység visszaszorítására vonatkozóan hangsúlyozni kell továbbá, hogy


a rezsicsökkentés mintegy 120 ezer alacsony jövedelmű családnak segített megszabadulni a fűtési, míg 300 ezernek a díjfizetési nehézségektől.

A balliberális politikusok azonban – figyelmen kívül hagyva a rezsicsökkentés lakosságra gyakorolt pozitív hatásait – évek óta támadják a kormány intézkedését. 2013-ban Ertsey Katalin, az LMP egykori országgyűlési képviselője „ócska blöffnek” titulálta a rezsicsökkentést, míg szintén az ökopárt színeiben Sallai R. Benedek 2016-ban úgy látta, hogy „sokkal fontosabb cél, hogy tartósan, a felhasználás mértékének csökkentésével csökkentsük a rezsit, mint az, hogy az árakat lejjebb nyomjuk”. Ezen felül 2018-ban a párbeszédes Tordai Bence úgy vélekedett, hogy a rezsicsökkentési program „nemhogy nem segített, de mostanra egyértelmű, hogy ártott a magyar háztartások jövedelmi, vagyoni helyzetének, többet fizetünk egyszerűen a rezsiért, mintha ez a híres rezsicsökkentés nem lett volna”, majd 2020-ban kijelentette, hogy – a rezsi hatósági árazása helyett – „arra van szükség, hogy a fogyasztást korlátozzuk, a fogyasztás csökkentéséhez járuljunk hozzá”.
 

A rezsicsökkentés lakosságra gyakorolt pozitív hatásait az elmúlt években kétségbe vonó, illetve az intézkedés létjogosultságát megkérdőjelező baloldali kritikák teljes listáját az alábbi táblázat foglalja össze

Ki mondta?

Mit mondott?

Mikor mondta?

Ertsey Katalin (LMP)

(a rezsicsökkentésről)

„Ez egy ócska blöff, egy hazugság, és ezt mindenképpen takargatni kell […]”

2013.11.26.

Gúr Nándor (MSZP)

„Ez nem rezsicsökkentés, ez sajnos nem az. Önöknek lett volna módjuk és útjuk arra, de nem azt az utat járták.”

2013.11.26.

Dr. Szél Bernadett (LMP, jelenleg Momentum)

„Fel lehet építeni persze egy ilyen valóságot, amiben jött a Fidesz, és a masszív kétharmadát meg a négy évét arra használta föl, hogy hatósági árakat vezessen be, mondjuk, a rezsik terén, és semmifajta áttörést nem tudott megvalósítani […] Tehát lehet itt álmodozni, de azok nem mi vagyunk, azok önök, akik álmodoznak, azok önök, akik kitalálták, hogy ez a rezsicsökkentés majd milyen hatással lesz az országra - nem olyan hatással, itt vannak a bizonyítékok.”

2013.11.26.

Sallai R. Benedek (LMP)

„[…] azzal, hogy mindenáron csökkenteni kell a fogyasztói árakat, nem feltétlenül kell egyetértenünk. […] Azt hiszem, hogy ez sokkal fontosabb cél, hogy tartósan, a felhasználás mértékének csökkentésével csökkentsük a rezsit, mint az, hogy az árakat lejjebb nyomjuk.”

2016.10.24.

Tordai Bence (Párbeszéd)

„A Fidesz azzal nyerte meg gyakorlatilag a 2014-es választást, hogy egy rezsicsökkentést lengetett be az embereknek, amely rezsicsökkentésről kiderült, hogy az egy rezsinövelés […]”

2018.06.26.

Tordai Bence (Párbeszéd)

„Az, amit önök rezsicsökkentés néven elsóztak a 2014-es kampányban, nemhogy nem segített, de mostanra egyértelmű, hogy ártott a magyar háztartások jövedelmi, vagyoni helyzetének, többet fizetünk egyszerűen a rezsiért, mintha ez a híres rezsicsökkentés nem lett volna.”

2018.11.28.

Tordai Bence (Párbeszéd)

„Tehát amikor maguk rezsicsökkentésről papolnak, akkor nem azt kell csinálni, hogy megszabnak egy hatósági árat […] arra van szükség, hogy a fogyasztást korlátozzuk, a fogyasztás csökkentéséhez járuljunk hozzá, ne kelljen annyi energiát elhasználni a fűtésre, hűtésre […]”

2020.04.21.

Felhasznált adatok és alkalmazott módszer

A háztartások kiadásainak bontását, valamint 2010-re és 2020-ra vonatkozó becslését a Központi Statisztikai Hivatal Háztartási költségvetési és életkörülmény (2005., 2012., és 2019. évi) adatfelvételei (KSH HKÉF) alapján végeztük. Az elemzésben hat közüzemi díjtétellel (áram, gáz, víz, szemétszállítás, csatornahasználat és propánbutángáz-palack cseréje) számoltunk, azonban a távhőkiadásokat – a megfelelő adatok hiányában – nem vettük figyelembe. A rezsitételeket az alapján súlyoztuk, hogy egy magyar háztartásra mennyi jutna belőlük az országos fogyasztás súlyában. Az egy főre eső havi nettó jövedelmeket a Központi Statisztikai Hivatal Egy főre jutó bruttó és nettó jövedelem, jövedelmi tizedek szerint adatbázisából számoltuk ki. Az energiaszegénységi indikátorokat az Eurostat, valamint a KSH HKÉF alapján becsültük.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások