A baloldalon senki nem vállalja a felelősséget, ezért megint a vidékieket kezdik sértegetni


A baloldalnak fel kellene ismernie azt a nyilvánvaló tényt, hogy a politikai percemberek és az általuk folytatott botránypolitizálás helyett, a magyar társadalom megfelelő szakmai tudással rendelkező egyéneket akar látni a baloldali politikai palettán is, akik a békés egyet nem értés politikája mentén, konstruktívan dolgoznak az ország érdekében – mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője az Origónak adott interjúban. 

Ifj. Lomnici úgy látja, hogy a baloldal és annak politikusai nem képesek az önvizsgálatra, és nem hajlandók vállalni a személyi felelősséget a történelmi választási vereségért. A jogi szakértő szerint a baloldal most a vidéki emberekkel szembeni hergeléssel, a társadalom radikális megosztásával próbálja elterelni a közvélemény figyelmét gyenge politikai teljesítményéről. Ifj. Lomnici azt hangsúlyozta, hogy az ellenzék bukott politikai vezetői kényszeresen ragaszkodnak a pozíciójukkal együtt járó hatalomhoz és egyéb előnyökhöz, és láthatóan nem kívánnak megválni tisztségeiktől. Hozzátette: szükség lenne arra, hogy a baloldalon a tetteknek végre legyenek következményei is: távoznia kellene a közéletből azoknak közéleti szereplőknek, akik kijelentéseikkel, egyéb megnyilvánulásaikkal társadalmi csoportokat sértettek meg méltóságukban, és ezáltal méltatlanná váltak tisztségükre.

1

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány

A baloldal láthatóan továbbra sem tudja elengedni, hogy a vidéki embereket okolja a baloldal választási bukásáért. Mi lehet ennek az oka?

A baloldal és annak politikusai nem képesek az őszinte szembenézésre, nem hajlandók vállalni a személyi felelősséget a gyenge politikai teljesítményük következményeként kialakult történelmi választási vereségért. Ehelyett egészen abszurd stratégiát választottak: A VÁLASZTÓPOLGÁROKBAN, AZON BELÜL IS A VIDÉKI EMBEREKBEN, VALAMINT SAJÁT TÖRZSSZAVAZÓIK DÖNTÉSÉBEN KERESIK A HIBA OKÁT. Az ellenzéki politikai térfélen bőséggel akadnak olyan politikusok, akik a negyedik kétharmados vereségüket szenvedik el. Ennek tudatában AZ ELLENZÉK EGY ELLENSÉGKÉP FELÁLLÍTÁSÁVAL PRÓBÁL MENTESÜLNI A POLITIKAI FELELŐSSÉGRE VONÁS ALÓL. A VIDÉKI EMBEREKKEL SZEMBENI HERGELÉSSEL, A TÁRSADALOM RADIKÁLIS MEGOSZTÁSÁVAL PRÓBÁLJÁK ELTERELNI A KÖZVÉLEMÉNY FIGYELMÉT GYENGE POLITIKAI TELJESÍTMÉNYÜKRŐL, ÉS A KAMPÁNY SORÁN ELKÖVETETT SZÁMTALAN HIBÁJUKRÓL. Megjegyzendő, hogy a főváros-vidék közötti ellentét a mindennapok során minimális, mely többek között annak köszönhető, hogy


a polgári-nemzeti kormányzat az egyik legfontosabb célkitűzésévé tette a társadalomban korábban meglévő feszültség és ellentétek megszüntetését. Ezen munka eredményeképpen a fővárosiak és a vidékiek mára értékteremtő erőként tekintenek egymásra. Az, hogy a baloldali politikusok ennek ellenére, továbbra is szítani próbálják a vidéki-urbánus ellentétet, konkrét okra vezethető vissza.

Az ellenzéki politikai palettán több olyan vezető baloldali politikussal találkozhatunk, akik a negyedik kétharmados vereségüket szenvedték el április 3-án. Számukra nincs más lehetőség a politikai életben maradáshoz, mint személyes felelősségük elismerése helyett, másban, jelen esetben a vidéki lakosságban keresni a bukás okát, és ezt közvetíteni saját aktivista-közösségük felé.

Mérő László ismert baloldali matematikust már a választások óta emlegetjük, ő ugyanis az ATV műsorában azt mondta, hogy nem találkozott fogatlan, agymosott és buta emberekkel vidéken, és szavazatszámlálóként megdöbbenve tapasztalta, hogy nem a vidékiek agya van átmosva, hanem „a mi pesti agyunk". Mi az oka annak, hogy ezt egy baloldali értelmiségi felismerte, viszont a baloldali politikusok továbbra sem vállalják a felelősséget a történelmi vereségért, ráadásul egyik ellenzéki párt vezetője sem ajánlotta fel a lemondását?

Kétségtelen tény, hogy néhány baloldali mértékadó gondolkodó az eredmények nyomán felismerte, hogy A NÉPLÉLEK NEM VEVŐ A TÁRSADALOM FOLYAMATOS MEGOSZTÁSÁRA ÉPÜLŐ, KIREKESZTŐ BALLIBERÁLIS POLITIKÁRA, VALAMINT AZT IS, HOGY AZ ELLENZÉK POLITIKAI FŐ ÜZENETEI NEM ÁLLJÁK KI A VALÓSÁG PRÓBÁJÁT. Ugyanakkor csak kevesen, így köztük az ismert pszichológus-matematikus engedhet meg magának olyan – az ellenzék tekintetében tiszteletre méltó módon kritikus – álláspontot, mely egy politikus részéről kizárólag akkor minősülne hitelesnek, ha mindezt valódi tettek, jelen esetben a felelősség megállapítása, esetleg lemondás követné. AZ ELLENZÉK BUKOTT POLITIKAI VEZETŐI AZONBAN KÉNYSZERESEN RAGASZKODNAK A POZÍCIÓJUKKAL EGYÜTT JÁRÓ HATALOMHOZ ÉS EGYÉB ELŐNYÖKHÖZ, ÉS LÁTHATÓAN NEM KÍVÁNNAK MEGVÁLNI TISZTSÉGEIKTŐL. MINDEZ EGY ÚJABB JELE ANNAK, HOGY ELVEK NÉLKÜL, KIZÁRÓLAG ÖNÖS HATALMI CÉLOK MENTÉN POLITIZÁLNAK.

A baloldali sajtó kvázi politikai aktorként viselkedve azt hangoztatja, hogy „vidéken teljesen más világ honol", és a Fidesz győzelme a vidéki embereknek köszönhető. Ugyanakkor azt elfelejtik ezekben a riportokban, cikkekben megemlíteni, hogy vidéken is vannak baloldali szavazók, több településen is nyert baloldali jelölt. Miért célja a baloldalnak a vidéki embereket hibáztatni?

Általános jelenségnek számít, hogy az egyes európai fővárosok tekinthetőek a liberális baloldal fellegvárainak. Ebből pedig egyenesen következik, hogy NEM ÁLL ÉRDEKÜKBEN EZT A MEGLÉVŐ SZAVAZÓBÁZIST AZ ÖNMAGÁVAL SZEMBENI KRITIKÁVAL MEGBONTANI, ENNÉL SOKKAL KÉNYELMESEBB MEGOLDÁSNAK TETSZIK A VIDÉKEN ÉLŐKRE KIHEGYEZNI A VÁLASZTÁSI VERESÉGEK OKÁT. Ezzel egyfajta önigazolást is végrehajtanak, hiszen ők már „előre megmondták", kik a valódi felelősök a sikertelenségekért. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy A POLGÁRI-KONZERVATÍV ERŐK BUDAPESTEN IS JELENTŐS MÉRTÉKBEN TUDTÁK NÖVELNI SZAVAZÓTÁBORUKAT. Ez egyrészt a kormányzati teljesítmény elismeréseként, másrészt az ellenzéki kézben lévő budapesti önkormányzatok munkájának kritikájaként értékelhető.


A baloldali média az összes sajtó-alapelvet figyelmen kívül hagyja akkor, amikor a baloldali politikusok szócsöveként működve, indulatokat próbál szítani a vidéki és a fővárosi állampolgárok között.

A baloldali politikusok és a sajtó ez irányú magatartása következtében, nem véletlen, hogy április 3-án jelentős számban szavaztak a nemzeti oldalra a magukat baloldali érzelműként meghatározó választópolgárok is.

A XX. század elején kibontakozó népi-urbánus vita párhuzamba állítható a baloldal által, napjainkban hangoztatott Budapest-vidék ellentéttel? Mire vezethető vissza a népi, vidéki magyarok és a Budapesten élő, liberális, belvárosi értelmiség álláspontja, világlátása közötti különbség?

Mindkét közeg teljesen másként éli meg a mindennapokat. Általában véve is eltérő problémák, témák foglalkoztatják őket az életben, és ami talán a legfontosabb, hogy gyakran különböző fontossági sorrendben és megközelítésben is. A LIBERÁLIS ÉRTÉKREND ÁLL SZEMBEN A NEMZETI ÉRTÉKRENDDEL. A fővárosban élő, liberális értelmiség más, főként globalista szempontok mentén értelmezi és vizsgálja a világ történéseit, felvállalva a kísérletezgetést, de nem számolva annak lehetséges következményeivel. Ezzel szemben a népi, vidéki magyarok a hagyományos, keresztény, nemzeti értékek mentén élik az életüket, és ezek alapján kísérik figyelemmel a közéletet. Sokan úgy gondolják, hogy A JELEN MAGYARORSZÁGÁBAN A NORMALITÁS VIDÉKRE KÖLTÖZÖTT.

Ön szerint a vidéken élőket célzó sok sértés, megalázó kifejezés használata után mit tehet a baloldal, hogy valamennyire vissza tudja állítani saját hitelességét? Mi a baloldal jövője ezek után?

Első lépésként SZÜKSÉG LENNE ARRA, HOGY A BALOLDALON A TETTEKNEK VÉGRE LEGYENEK KÖVETKEZMÉNYEI IS: TÁVOZNIA KELLENE A KÖZÉLETBŐL, AZOKNAK KÖZÉLETI SZEREPLŐKNEK, AKIK KIJELENTÉSEIKKEL, EGYÉB MEGNYILVÁNULÁSAIKKAL TÁRSADALMI CSOPORTOKAT SÉRTETTEK MEG MÉLTÓSÁGUKBAN, ÉS EZÁLTAL MÉLTATLANNÁ VÁLTAK TISZTSÉGÜKRE. Másodsorban


a baloldalnak fel kellene ismernie azt a nyilvánvaló tényt, hogy a politikai percemberek és az általuk folytatott botránypolitizálás helyett, a magyar társadalom megfelelő szakmai tudással rendelkező egyéneket akar látni a baloldali politikai palettán is, akik a békés egyet nem értés politikája mentén, konstruktívan dolgoznak az ország érdekében.

A baloldal ezt a munkát láthatóan nem hajlandó elvégezni. A negyedik kétharmados veresége után is másban, elsősorban a magyar választókban keresi a hibát. Politikusaik továbbra sem hajlandóak vállalni a felelősséget, és a nemzeti érdekek helyett továbbra is a nagyhatalmi érdekeket szolgálják ki. Bár a 2022-es országgyűlési választás megmutatta, hogy AZ ELVEK ÉS ÉRTÉKEK HELYETT, A PUSZTÁN HATALMI ÉRDEKEK MENTÉN SZERVEZŐDŐ BALOLDALI ÖSSZEFOGÁSNAK NINCSEN JÖVŐJE, ennek ellenére – egyéb ötlet hiányában – az ellenzéki erők továbbra is ebben a formációban látják a megoldás kulcsát, ami egyet jelent azzal, hogy A BALOLDAL JÖVŐJÉT TOVÁBBRA IS GYURCSÁNY FERENC SZEMÉLYE, A BELSŐ HARCOK ÉS A BOTRÁNYPOLITIZÁLÁS FOGJÁK MEGHATÁROZNI.


Forrás: Origo

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások