A negyedéves alapon mért változás nyomán mérséklődve ugyan, de folytatódott a 2020 második fele óta tartó növekvő tendencia: 2022 első három hónapjához képest – szezonálisan és naptárhatástól megtisztítva – 1,1 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye a második negyedévben. A növekedést elsősorban az ipar és a piaci szolgáltatások ágazata indukálta, de valamennyi nemzetgazdasági szektor hozzájárult. Az ipari termelésen belül leginkább az élelmiszer, az ital, illetve a villamos berendezések gyártásának volumene növekedett, a piaci szolgáltatások területén pedig a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás – a turisztikai főszezon kitolódása miatt ezen ágazatok további bővülése várható –, valamint a logisztika volt húzóágazat. Ugyanakkor a GDP-t számottevően visszafogta a mezőgazdaságban jelentkező visszaesés, amelyre a növekvő aszálykárok, öntözési nehézségek, valamint ebből következően a terméshozamok elmaradása további negatív hatással lehet a következő hónapokban.

Az Európai Unióban és az eurozónában egyaránt 0,6 százalékkal emelkedett – szezonálisan kiigazítva – a GDP az előző negyedévhez képest, míg 2021 azonos időszakához viszonyítva 3,9 százalékkal nőtt. Éves szinten, a tagállamok közül, Szlovénia (8,3 százalék), Portugália (6,9 százalék), Magyarország (6,5 százalék), illetve Spanyolország (6,3 százalék) érte el a legnagyobb mértékű bővülést. A legkisebb ütemű gazdasági növekedés Szlovákia (1,6 százalék) és Németország (1,6 százalék) esetén volt, amiben nem elhanyagolható szerepe lehetett az orosz–ukrán háború nyomán fellépett nyersanyagellátási nehézségeknek. Negyedéves viszonylatban, Hollandiában (2,6 százalék) és Romániában (2,1 százalék) volt a legjelentősebb bővülés, ugyanakkor az unió több tagállamában is visszaesés volt tapasztalható: Lengyelországban 2,3, Lettországban 1,4, Litvániában 0,4, Portugáliában pedig 0,2 százalékkal mérséklődött a gazdaság teljesítménye. Az Amerikai Egyesült Államokban az első negyedévhez képest 0,2 százalékkal visszaesett, 2021 azonos időszakához mérten pedig 1,6 százalékkal bővült a GDP.