A V4 jövője szempontjából minden bizonnyal folytatódik az a tendencia, hogy annak belső dinamikáját elsősorban a magyar–lengyel kétoldalú kapcsolatok állapota határozza meg. Csehország és Szlovákia V4-hez való viszonyulását továbbra is az éppen hatalmon lévő pártok világnézeti orientációja és a pillanatnyi érdek határozza meg. Továbbá az is vízválasztó lehet, hogy képesek-e stabil kormányzati többséget megválasztani. Interjúiban a lengyel miniszterelnök azt is kimondta, hogy az orosz kérdés eltérő megítélésén túl, a magyarokat és a lengyeleket sokkal több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja. Itt minden bizonnyal elsősorban a Brüsszelhez fűződő viszonyra, valamint a sajátos közép-európai érdek és értékközösségre gondolhatott, amikor kijelentette, hogy ideje azokra a dolgokra koncentrálni, amelyek csak számunkra, közép-európaiak számára fontosak. Többek között ilyen témának tekinthető a felzárkózási, kohéziós folyamat folytatása, a térség infrastrukturális összekapcsoltságának a fejlesztése, valamint a gazdasági kapcsolatok elmélyítése.

Mindezek fényében, érdemes lehet megvizsgálni és a jövőre vonatkozó következtetéseket levonni abból, hogy a V4-országok képviselői hogyan szavaztak az EP-ben a Magyarországot elítélő jelentésről. Ebből viszonylag jó képet kaphatunk arról is, hogy mit is várhatunk az egyes politikai pártoktól – hatalomra kerülésük esetén.

Lengyelország esetében az 52 képviselő közül 46-an vettek részt a szavazáson és egyikük sem tartózkodott. Mindegyik jobboldali lengyel EP képviselő, beleértve a kormányzó Jog és Igazságosság (PIS), valamint a Szolidaritás Lengyelország (SP) képviselőit, a jelentés elfogadása ellen szavazott. A jelentés elfogadása előtti vitában Magyarország mellett szólalt fel Jadwig Wiśniewska PIS-es és Patryk Jaki SP-s képviselő. A lengyel ellenzéki pártokat képviselő EP-képviselők mindegyike megszavazta a jelentést.

Szlovákia estében északi szomszédunk esetében a 14 képviselője közül csupán 10-en vettek részt a szavazáson. Közülük két, hazájukban jobboldali szélsőségesnek tekintett (Mi Szlovákiánk Néppárt, L’SNS) független képviselő szavazott a jelentés ellen, ketten, egy SMER-es és egy SAS-es képviselő tartózkodtak. A többiek, beleértve a progresszíveket, egy keresztény-demokrata és a fő kormánypárt OLANO egy képviselőjét, megszavazták azt.

Csehország esetében 21 képviselőjük közül 17-en vettek részt a szavazáson és 4-en, két Polgári Demokrata (ODS) és két Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párti képviselő szavazott a jelentés ellen. Két ODS képviselő tartózkodott, a többiek, beleértve az összes Babis-párti (ANO), jelenleg Csehországban ellenzékinek számító képviselőt is megszavazták azt.

A leadott szavazatok irányát elemezve az derül ki, hogy Lengyelország esetében tiszta a kép. A jelenlegi kormánypártok EP-képviselőinek mindegyike a Magyarországot elítélő jelentés ellen foglalt állást. Ebből arra lehet következtetni, hogy amennyiben a jövő évi választások után újból egy PIS-es vezetésű kormány kap bizalmat, az mind a magyar–lengyel, mind pedig a V4-együttműködés szempontjából bíztató. Csehország és Szlovákia esetében a helyzet lényegesen árnyaltabb. Az előbbi esetében a miniszterelnököt is adó ODS két képviselője a jelentés ellen szavazott, míg a másik kettő tartózkodott. A többi, a jelenlegi kormányt alkotó pártok által támogatott képviselő a jelentést megszavazta, akárcsak a korábbi kormányfő Andrej Babis pártjának (ANO) összes képviselője. Szlovákia esetében csak két szélsőjobbos képviselő szavazott a jelentés ellen, a többiek vagy megszavazták azt, vagy tartózkodtak. Azonban mindezek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy korábban, akár a Babis vezette cseh kormány, akár a SMER, vagy OLANO vezette szlovák kormányok idején is jól működött a Visegrádi Együttműködés és a kétoldalú magyar–cseh és magyar–szlovák kapcsolatok is kielégítőek voltak.

Mindent figyelembe véve és egybevetve, azt a következtetést lehet levonni, hogy mind a V4-es, mind pedig a kétoldalú kapcsolatok jövője tekintetében a legfontosabb feladat, amelyik pozitív irányba befolyásolná a folyamatokat, az a béke mielőbbi megteremtése lenne.