Mearsheimer a mai amerikai külpolitikai gondolkodás egyik meghatározó alakja. A realista irányzat egyik legfontosabb mai képviselője, Kissinger mellett.

Korábbi könyvei is feltűnést keltettek, mint Az Izrael lobbi és az amerikai külpolitika (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy) vagy a Miért hazudnak a vezetők: az igazság a hazugságról a nemzetközi politikában (Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics).

A most kiadott könyve, A nagy téveszme, részben a külpolitikai realizmus nézeteinek az összefoglalása, részben az elmúlt 15 év nemzetközi eseményeinek, az egypólusú világrend megszűnésének értelmezése. A könyv egy korábbi írásának, nevezetesen a Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order című műnek a kiterjesztése. Azt állítja, hogy az 1990 után kialakult liberális világrend magában hordozza saját bukásának forrásait, akármennyire is Trumpot vagy másokat hibáztat a liberális világrend előnyeit élvező globális elit.

1990 után a hatalom eloszlása egyenletlen lett, egypólusú lett a világ, és ekkor az Egyesült Államok külpolitikájában a realizmust – a szereplők hatalmi érdekeinek beszámítását és az egyensúlyra törekvést, valamint az ideológiai szkepszis – felváltotta egyetlen pólus ideológiai és geopolitikai nyomulása, mivel érdemi ellenállásba nem ütközött. E nyomulás része volt a nemzetközi szervezetek terjeszkedése, az egyéni jogok számonkérése (lásd K. Sikkink, The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics), a határok felszámolása, a világkereskedelem terjesztése stb. Azonban e politika elégedetlenségeket váltott ki, sok helyen felértékelte a nemzeti érdeket és a nacionalizmust, mint a korábbi univerzalista ideológia, a kommunizmus. A liberális világrend ideológiai nyomulása ugyanis a helyi társadalmak átalakítását jelentette, amit a köznyelv demokráciaexportnak nevezett el. (lásd pl. az Arab Tavaszt vagy az ukrán nemzetépítési kísérletet).

Azonban a liberális világrend már a fénykorában is szenvedett el kudarcokat (Szomálisa, Haiti), de 2005 után érték látványos kudarcok, mint az Arab Tavasz, Afganisztán (az USA eddig leghosszabb háborúja, stb.) Ráadásul a liberális világrend mag országainak belpolitikájában is komoly kihívások jelentek meg (Trump, Brexit, populizmus). Általában az önrendelkezés, a szuverenitás felértékelődött a világban a liberális világrend érdekében a nemzetközi szervezetek szakértő bürokratáinak által végzett társadalommérnöki tevékenysége, nevelő-szabályozó-szankcionáló politikájára adott reakcióként.

Az ideológiai és geopolitikai nyomulás indoklása az volt, hogy a liberális demokráciák békések, ezért a liberális demokráciákat kell terjeszteni a Földön a béke és jólét érdekében. Azonban az ideológiai nyomulása helyi ellenállásokat, a nacionalizmusok megerősödését váltja ki. Másrészt, a megerősödő országok egyre inkább hajlamosak szembeszállni az Egyesült Államokkal. Az egypólusú világrend megszűnésével, hangsúlyozza Mearshemer, vissza kell térni a politikai realizmushoz: a szereplők érdekeinek elfogadáshoz és bekalkulásához. A külpolitikai modus vivendi ugyanis jobb, mivel békésebb mint az ideológiai és geopolitikai terjeszkedés.

Másrészt, a realizmus jobban szolgálja a liberálisok által is  hirdetett célt: az egyén szabadság védelmét. Téves az a hamis emberkép, mely szerint az ember jószándékú és képes univerzális, racionális konszenzusra. A liberális (ideológikus) külpolitika szükségképpen ideológiai konfliktusokba bonyolódik és az okozott érdeksérelmek miatt geopolitikaiakba. A konfliktusok pedig egyre inkább militarizálják a liberális világrend fenntartására törekvő államokat, elsősorban az Egyesült Államokat, azaz, a liberális külpolitika otthon a szabadság szűküléséhez vezet, egy nem-liberális államhoz.

A realista politika lemondás a világuralom bármilyen változatáról, legyen az Pax Americana vagy Pax Sovietica, és a realista politika agnosztikus: nem világnézeti alapon válogatja a szövetségeseit, és nem igyekszik valamilyen ideológia képére alkotni a különböző országok társadalmát. Bár nem ígéri az örök békét, mégis egy viszonylag békés, erőegyensúlyokon alapuló világot tesz lehetővé.

John J. Mearsheimer A nagy téveszme:  Liberális álmok és nemzetközi realitások című könyve hamarosan magyarul is megjelenik. A szerzővel 2022. november 8-n a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és november 9-n a Corinthia Hotelben találkozhatnak az érdeklődők.
 

Forrás: Magyar Nemzet