Javult a lakossági és a vállalati konjunktúraérzet novemberben


A Századvég Konjunktúrakutató 2022. novemberi felmérése alapján a lakosság és a vállalkozások konjunktúraérzete is kismértékben javult. A –100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index –29,9-ről –26,4-re javult, a vállalati mutató értéke pedig –26,1-ről –20,7-re nőtt. A vállalati és a lakossági mutató javulását a visszakorrigáló energiaárak is magyarázzák. A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását továbbra is az orosz–ukrán háború, a szankciók okozta magasabb inflációs környezet és a gazdasági szankciók által okozott bizonytalanság határozták meg.  A pénzügyi, devizapiaci, továbbá elsősorban az árupiacokon tapasztalható nagyobb turbulenciák szintén a bizonytalanságot erősítették. A konjunktúraérzet jelentősebb javulására akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció mérséklődik, továbbá az energiapiacokon megszűnik az óriási bizonytalanság, és jelentősebben alacsony árak alakulnak ki.

1

A lakossági konjunktúraindex három alindexe javult az előző havi értékéhez képest, így összességében az index is kedvezőbbé vált az októberihez viszonyítva. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi –13,8-ről –12,2-re emelkedett. Legnegatívabban a háztartások az inflációs folyamatokat ítélik meg, ennek alindexe minimális mértékben, –87,2-ről –88,5-re csökkent. A gazdasági környezet megítélése az előző havi –41,5 pontos értékről –34,4-re emelkedett, míg az anyagi helyzeté –24,8 után –21,3 lett.

2

A lakosság borúlátóbbnak értékelte lakóhelye közelében az előző 12 hónap munkanélküliségi adatait. A jelentős csökkenést vélelmezők aránya ugyanis az előző havi 3,9 százalékról 4,3 százalékra, míg a kismértékű csökkenést érzékelők aránya 14,7 százalékról 10,6 százalékra változott. Változatlannak érzékelte a munkanélküliségi ráta alakulását az októberi 41,7 százalék után a megkérdezettek 42,1 százaléka, míg kismértékű növekedést 17,5 százaléka (októberben 17,0 százaléka), jelentős növekedést pedig 12,0 százaléka (az előző hónapban pedig 10,3 százaléka) detektált.

A legnagyobb pozitív irányú elmozdulás a lakosság esetében a forint-euró árfolyam alakulásának a következő egy évi megítélésében történt. 11,4 százalékponttal kevesebben várnak jelentős gyengülést, míg 1,4 százalékponttal többen becsülnek kismértékű romlást, 3,1 százalékponttal többen változatlanságot, 5,6 százalékponttal többen várnak kismértékű árfolyamjavulást. Továbbá 0,2 százalékponttal többek szerint erősödik a forint az euróval szemben az egy hónappal ezelőtti adatokkal összevetve.

3

A vállalati felmérés esetében az összes alindex értéke kedvezőbbé vált az előző hónaphoz képest. A gazdasági környezet mutatója az előző havi –45,9-ről –37,3-re javult, az iparági környezeté –30,4-ről –22,4-re változott, a termelési környezeté –17,6-ről –13,4-re, míg az üzleti környezeté –35,0-ről –30,1-re módosult.

4

A vállalatoknál is a legnagyobb javulás a következő  egy évben várható forint-euró árfolyam alakulását illetően volt tapasztalható. Átlagosan ugyanis a vállalatok 16,8 százaléka vár jelentős  árfolyamgyengülést az előző havi 28,5 százaléka után. Kismértékű gyengülést 2,1 százalékponttal többen várnak, mint amilyen mértékűt az elmúlt hónapban prognosztizáltak. Ugyanakkor novemberben immár a megkérdezettek 22,4 százaléka jelzett előre változatlan árfolyamot az októberi 13,6 százalék után. Ugyanakkor kismértékben erősődő árfolyamot 1,5 százalékponttal többen várnak, míg jelentősen erősödőt 0,7 százalékponttal kevesebben, mint októberben.

A vállalatok leginkább cégük követekező évben várható értékesítési árainak alakulását illetően borúlátóak. Azt véli ugyanis a megkérdezett vállalatok 16,5 százaléka (4,9 százalékpontos csökkenés az előző hónaphoz viszonyítva), hogy a jövőbeni áraik jelentősen növekednek. További 46,1 százalék (0,5 százalékponttal alacsonyabb az októberi aránynál) szerint kismértékben növekednek az áraik. A vállalatok a nem változik kategóriát 5,8 százalékponttal, a kismértékben csökkennek kategóriát 0,2 százalékponttal többen, a jelentősen csökken kategóriát pedig 0,5 százalékponttal kevesebben jelölték meg prognózisukként.

 

A konjunktúraindexről

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. által készített konjunktúrakutatás feladata, hogy a döntéshozók és az elemzők számára információt adjon a gazdaság aktuális és közeljövőben várható folyamatairól. Intézetünk 2019 augusztusa óta hónapról hónapra készíti el a vállalati, illetve a lakossági konjunktúraindexet. Havi rendszerességű felmérésünkben 1000 vállalatvezetőt, illetve 1000 felnőtt korú lakost kérdezünk meg a gazdasági helyzet értékeléséről és az ezzel kapcsolatos várakozásaikról. A két csoport esetében 29, illetve 28 kérdést teszünk fel, amelyek a gazdasági élet széles körét lefedik. A kapott válaszok közül a kedvezők (például várhatóan javuló gazdasági helyzet) pozitív pontértéket, míg a kedvezőtlenek (a foglalkoztatás várható csökkenése) negatív pontértékeket kapnak. Ezt követően a pontértékeket átlagolva és egy –100 és +100 közötti skálára alakítva kapjuk meg a konjunktúraindexeket. Így tehát minél magasabb a konjunktúraindexek értéke, annál kedvezőbben látják a gazdaságban végbemenő folyamatokat a háztartások, illetve a vállalatok. Ezen felül úgy a lakossági, mint a vállalati felmérés esetében 4–4 alindexet is készítünk a kérdések egy részének felhasználásával, amelyek egy-egy terület vonatkozásában szemléltetik a gazdasági közérzet alakulását.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások