A fiú diákjaival szexelő óbudai férfi tanár ügye megmutatja, miért kell megvédeni a gyermekvédelmi törvényt


Messze nem csupán a közösülést rendeli büntetni a törvény – mondta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak adott interjúban a 15 éves fiú szeretőjével dicsekvő óbudai tanár ügyével kapcsolatban. A Századvég Alapítvány jogi szakértője szerint a büntetőjogi felelősség megállapításához a bíróságnak két elemet kell vizsgálnia, és az eset konkrétumaival összefüggésben értékelnie: a gyermekkel szemben mennyiben állt fenn hatalmi vagy egyéb befolyási helyzet, illetve megvalósult-e az ezzel való visszaélés. A szakértő arról is beszélt, hogy börtönbe kerülhet-e Bite Zsolt, és vajon mi az oka, hogy az iskola kérése ellenére sem távolította el káros videóit a homoszexuális viszonyaival dicsekvő tanár.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője

Bite Zsolt ügyéről egyre megdöbbentőbb részletek látnak napvilágot. A felháborodás egyöntetű, de mit tehetnek a hatóságok, egyáltalán mely hatóságok lehetnek illetékesek az ügyben?

Egy esetleges büntetőeljárásban az oktatási hatóság, illetve folyamatban levő ügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, később a bíróság kaphat szerepet.

Milyen bűncselekményt valósíthatott meg a tanár, és annak milyen büntetési tételei állhatnak fenn? Hogyan büntethető?

A hatályos büntetőjogi kódex alapján az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ilyenkor azt kell bizonyítani, hogy az alá-fölérendeltségi viszonyrendszerben a hatalmi pozícióban levő személy – tanár, gondozó, gyám stb. – visszaélt-e a helyzetével, és ezt kihasználva létesített-e szexuális kapcsolatot. Itt azonban megjegyzendő, hogy messze nem csupán a közösülést rendeli büntetni a törvény.

Indulhat büntetőeljárás Bite Zsolt ellen?

Az ilyen eljárás a büntetőjogi felelősségre vonásra irányuló folyamatot jelenti, és a büntetőjog szabályai ehhez kapcsolódóan – elsődlegesen – meghatározzák azt, hogy mely cselekmény tekinthető bűncselekménynek. Büntetőeljárás tehát a bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén indulhat. Az ügy ugyanakkor rávilágít arra, hogy milyen komoly tétje is van annak, hogy a magyar gyermekvédelmi törvényt, vagyis annak létjogosultságát elszántan védeni kell, és nemcsak az uniós intézmények nyomásával szemben.


A büntetőjogi felelősség megállapításához a bíróságnak két elemet kell vizsgálnia és az eset konkrétumaival összefüggésben értékelnie: a gyermekkel szemben mennyiben állt fenn hatalmi vagy egyéb befolyási helyzet, illetve megvalósult-e az ezzel való visszaélés.

Az iskola kérte tőle a videók eltávolítását, amit ő megtagadott, mondván ez sértené a szólás- és önkifejezési szabadságát. Ez valóban így van? Megtehette Bite Zsolt, hogy nem távolította el a káros, korhatáros tartalmakat?

Általánosságban elmondható, hogy aki valóban ilyet tesz, az a közerkölccsel, a társadalomban általánosan elfogadott viselkedési normákkal és a pedagógiai etikával sem összeegyeztethető. Az iskola vezetőségének kérése ilyen eseteknél teljesen indokolt, és a gyermekek védelme érdekében arányosnak tűnik. Ilyen eseteknél az is elmondható, hogy 


a tanári, közalkalmazotti jogviszonnyal többnyire nem fér össze az ilyen magatartás, és általában – erre vonatkozóan – a munkaszerződések is tartalmaznak rendelkezéseket.

Amennyiben mégis megtörténik egy ilyen eset, akkor az az általános erkölcsi normákon, büntetőjogi aspektusokon túl a munkajogi kötelezettségszegés problémáját is felvetheti. Megjegyzendő, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódex 36. pontja rögzíti, hogy a pedagógus növendékeivel, tanítványaival való kapcsolatait a mindenkori szerephatárokon belül alakítsa ki.

Mi most az ügy hatására a társadalom elvárása, illetve volt már hasonló horderejű, ekkora sajtó- és közvéleményre számot tartó ügy Magyarországon?

A kiskorúakkal szembeni visszaélésekhez kapcsolódó ügyekkel összefüggésben is az látszik, hogy


a társadalom túlnyomó többsége mélységesen elítéli, és a közvélemény egy része akár aktívan fel is emeli a hangját az efféle deviáns, közerkölcsöt sértő cselekményekkel szemben.

Egyértelmű a társadalmi elvárás arra, hogy az állam határozottan és szigorúan lépjen fel minden ilyen esetben, és védje meg egyik legfontosabb közös erőforrásunkat, a fiatalok testi és lelki egészségét.

Forrás: Origo

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeres feliratkozás!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Süti beállítások