POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ KÉPZÉS (METU)

A képzés sajátossága

politikai kommunikációs tanácsadó képzés elsősorban a nyilvánosság előtt lejátszódó politikai közlésfolyamat, kampánystratégiák és a politikai kommunikáció egyéb részterületei által felölelt problémakörök vizsgálatára összpontosít.

Századvég Politikai Iskola és a Budapesti Metropolitan Egyetem tevékenysége hozzájárul a működőképes piacgazdaság, a demokratikus és hatékony politikai és kormányzati rendszer számára szükséges humán erőforrás képzéséhez. A képzés folyamán hallgatóink a szakma legkiválóbb képviselőitől olyan szakmai ismereteket, valamint kommunikációs képességeket sajátíthatnak el, amelyek bővítik szakmai tudásukat, illetve amelyeket a későbbiekben a munkájukban kamatoztathatnak.

Az oktatás célja, hogy

 • olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil szervezetek, intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik,
 • a különböző szintű – központi és helyi – közigazgatási szervezetekben dolgozók számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését, kommunikációs képességeik továbbépítését,
 • a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutasson, speciális tudást nyújtson,
 • megfelelő ismereteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában tevékenykedők számára,
 • a civil társadalom és a nonprofit szektor szakembereinek magas szintű képzésével segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk professzionalizálódását,
 • az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus politikai vitakultúra fejlődését.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik

 • érdeklődnek a politikatudomány, a politikai tanácsadás és a politikai kommunikáció iránt,
 • közéleti karrierre vágynak,
 • szakmai tudásukkal a közélet szereplőit szeretnék segíteni,
 • a politikát, a politikai kommunikációt szakértői szinten kívánják elemezni,
 • tanácsadók, akik a politikai kommunikációs képességeiket szeretnék fejleszteni,
 • a nonprofit szférában, társadalmi, érdek-képviseleti szervezetekben tevékenykedő vezetők, e szervezetek képviselői,
 • politikai pártok, szervezetek szakértői, illetve azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be,
 • hivatásos politikusként (országos vagy helyi szinten) tevékenykednek, illetve a jövőben ilyen pályára készülnek,
 • a politika és politikai kommunikáció iránt érdeklődő újságírók és tanárok.

A program felelős vezetője

 • Nagy Zoltán (Századvég Alapítvány) 

Ismeretkörök

 • Alapozótárgyak: alkotmánytan, összehasonlító politológia, bevezetés a politikaelméletbe és a társadalomkutatásba, marketing- és PR-elmélet
 • Speciális, szakmai ismeretek: stratégiai gondolkodás, politikai marketing/politikai PR, marketing és közvélemény-kutatás, szociálpszichológia, kampánystratégiák, szövegírás/beszédírás, média és politika, műsorpolitikák/politikai műsorok

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése: politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak.

A három féléves képzést sikeresen elvégzők a záróvizsga letétele és a diplomadolgozat megvédése után a Budapesti Metropolitan Egyetem politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési oklevelét kapják kézhez.

Az oklevél kiadásának feltétele legalább egy idegen nyelvből középfokú (B2), komplex (C típusú) állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.
 

A képzés időtartama: 3 félév, összesen 90 kredit

Oktatási napok: szombatonként egész nap

Jelenleg nem lehet jelentkezni a képzésre.

Előfeltételek

 • a szakirányú továbbképzésre mindazon egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően megszerezték.
I. félév
TANTÁRGYÓRASZÁM
Alkotmánytan15
Összehasonlító politológia15
Bevezetés a politikaelméletbe és a társadalomkutatásba 15
Marketing- és PR-elmélet15
Összesen:60
II. félév
TANTÁRGYÓRASZÁM
Stratégiai gondolkodás15
Szociálpszichológia15
Politikai marketing/politikai PR15
Marketing és közvélemény-kutatás15
Összesen:60
III. félév
TANTÁRGYÓRASZÁM
Kampánystratégiák15
Média és politika15
Szövegírás/beszédírás15
Műsorpolitikák/politikai műsorok15
Összesen:60

KORÁBBI OKTATÓINK

Antal Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának egyetemi docense,

Franczel Richárd jogász, politológus, az ELTE ÁJK és a Bibó István Szakkollégium oktatója,

Kisantal Gyula független marketingkommunikációs szakértő,

Kisházy Gergely szervezetpszichológus, politikai kommunikációs szakértő, a METU oktatója,

Kiszelly Zoltán, politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központja vezetője,

Kocsis Miklós, a PTE-ÁJK docense, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója,

Perlaky-Papp József, a METU címzetes főiskolai docense, pr stratéga, politikusok és vállalatvezetők személyes tanácsadója,

Pillók Péter, a Századvég  Társadalomtudományi Kutatócsoportjának vezetője, a PPKE BTK Szociológiai Intézetének egyetemi adjunktusa, tanszékvezető,

Pindroch Tamás újságíró, elemző,

Stumpf István, a Századvég Alapítvány alapítója, Magyarország Alkotmánybíróságának korábbi bírája,

Szabó Andrea, az ELTE ÁJK egyetemi adjunktusa, az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.

További információk

Telefon: +36 1 479 5280

E-mail: iskola@szazadveg.hu

Süti beállítások