2017-es kutatás

Módszertan

A Századvég Alapítvány a Millward Brownnal közösen telefonos közvélemény-kutatást végzett az Európai Unió 28 országában 2017. április 10. és 2017. május 31. között. A mintába került 28 039 fő kérdezése CATI-módszerrel zajlott. A közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az Európai Unió teljes lakosságának megkérdezése eredményezett volna. Az országonkénti hibahatár +/- 3,2 százalékpont. Az EU28-ra vonatkozó statisztikákat az országok népességszámával való utólagos súlyozásával korrigáltuk.

A kutatás célja:

 • megismerni az országok konjunktúraérzetét;
 • feltérképezni az Európai Unióval kapcsolatos lakossági attitűdöket;
 • megvizsgálni az aktuális társadalmi, politikai és külpolitikai ügyek lakossági percepcióját, a kapcsolódó véleményklímát;
 • megismerni a felnőtt társadalom körében a bevándorlási hullámmal kapcsolatos véleményeket;
 • megismerni a terrorizmusról kialakult képet;
 • vizsgálni általános bizalmi attitűdöket egyes intézményekkel szemben.

1000 véletlenszerűen kiválasztott lakost kérdeztünk meg az unió 28 országában. A vizsgált országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

OrszágMintaméret (fő)
Ausztria1004
Belgium1000
Bulgária1000
Horvátország1000
Ciprus1000
Csehország1007
Dánia1000
Észtország1000
Finnország1005
Franciaország1004
Németország1000
Görögország1001
Magyarország1002
Írország1005
OrszágMintaméret (fő)
Olaszország1000
Lettország1000
Litvánia1005
Luxemburg1000
Málta1000
Hollandia1001
Lengyelország1000
Portugália1005
Románia1000
Szlovákia1000
Szlovénia1000
Spanyolország1006
Svédország1000
Egyesült Királyság1000
Total28039

Kérdőiv

Q1. Összességében Ön szerint ma az Ön országában inkább jó, vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok?

 1. Határozottan jó irányba
 2. Inkább jó irányba
 3. Inkább rossz irányba
 4. Határozottan rossz irányba
 5. Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben
 6. NT /NV

Q2. Ön szerint a következő években a gazdaság helyzete az Európai Unióban inkább erősödni fog vagy inkább gyengülni fog?

 1. Erősödni fog
 2. Gyengülni fog
 3. Nem változik
 4. NT/NV

Q3. Hogyan szavazna egy az Ön országának EU-tagságáról szóló népszavazáson?

 1. Maradjon az EU-ban
 2. Lépjen ki az EU-ból
 3. NT/NV

Kérem, értékelje az EU alábbi területen végzett tevékenységét!

KiválóGyengeNT/NV
Q4. Gazdaság fejlesztése1239
Q5. Migrációs válság kezelése1239
Q6. Terrorizmus elleni harc, terrorcselekmények megelőzése1239

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbiakkal?

EgyetértNem ért egyetNT/NV
Q7. Az EU kvótarendszer terve, ami alapján elosztanák a menekülteket az EU-s országok között129
Q8. Az EU és Törökország közötti menekültügyi egyezség129
Q9. Kerítésépítés az Ön országában az illegális bevándorlók megfékezéséért129

Q10. Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állítással? Az EU-nak hatékonyabban kellene védenie az európai határokat.

 1. Egyetért
 2. Nem ért egyet
 3. NT/NV

Q11. Milyen hatással lesz Ön szerint az unióra, amikor Nagy-Britannia elhagyja az EU-t?

 1. Sokkal erősebb lesz az EU
 2. Valamivel erősebb lesz az EU
 3. Nem fog változtatni semmit
 4. Valamivel gyengébb lesz az EU
 5. Sokkal gyengébb lesz az EU
 6. NT/NV

Q12. Ön szerint tíz év múlva is létezni fog az Európai Unió?

 1. Igen
 2. Nem
 3. NT/NV

Q13. Mennyire tartja valószínűnek, hogy egy a párizsihoz, a brüsszelihez vagy a berlinihez hasonló terrortámadás történjen az Ön országában?

 1. Nagyon valószínű
 2. Valószínű
 3. Egyáltalán nem valószínű
 4. NT/NV

Q14. Ön mennyire ítéli aggasztónak az illegális bevándorlók az Ön országába áramlásának problémáját?

 1. Nagyon aggasztó
 2. Inkább aggasztó
 3. Inkább nem aggasztó
 4. Egyáltalán nem az
 5. NT/NV

Q15. Ön mennyire ítéli aggasztónak a jövedelmi egyenlőtlenségeket az Ön országában?

 1. Nagyon aggasztóak
 2. Inkább aggasztóak
 3. Inkább nem aggasztóak
 4. Egyáltalán nem azok
 5. NT/NV

Ön szerint az alábbi állítások inkább igazak vagy inkább hamisak?

EgyetértNem ért egyetNT/NV
Q16. A bevándorlási hullám növelni fogja a bűncselekmények számát a jövőben az Ön országában129
Q17. A bevándorlási hullám növeli a terrorizmus veszélyét az Ön országában is129
Q18. A bevándorlási hullám csökkenti az állampolgárok munkához jutásának esélyét129
Q19. A bevándorlás megengedése megváltoztatná az Ön országának kultúráját, identitását129

Q20. Ön szerint az alábbiak közül melyik állítás jellemzi legjobban a jelenlegi helyzetet?

 1. A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt jön az EU-ba
 2. A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs biztonságban anyaországában
 3. NT/NV

16. Ön mennyire ítéli aggasztónak azt, hogy az illegálisan Magyarországra áramló bevándorlók elvehetik a magyarok munkáját?

 1. Nagyon aggasztó
 2. Inkább aggasztó
 3. Inkább nem aggasztó
 4. Egyáltalán nem az
 5. Nt, nv

Q21. Ön mennyire ítéli aggasztónak a muszlimok növekvő számát Európában?

 1. Nagyon aggasztó
 2. Inkább aggasztó
 3. Inkább nem aggasztó
 4. Egyáltalán nem az
 5. NT/NV

Q22. Ön szerint mennyire fog veszélyt jelenti az ISIS Európában a következő öt évben?

 1. Nagymértékben
 2. Inkább igen
 3. Inkább nem
 4. Egyáltalán nem
 5. NT/NV

Q23. Ön szerint az Ön gyermekei vagy a következő generációk…?

 1. jobban fognak élni, mint ma
 2. ugyanúgy
 3. rosszabbul fognak élni, mint ma
 4. NT/NV

Q24. Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy külföldi politikai vagy gazdasági erők hazai civil szervezeteken keresztül gyakorolnak nyomást az Ön országának belpolitikájára?

 1. Inkább egyetért
 2. Inkább nem ért egyet
 3. NT/NV

Q25. Az alábbi állítások közül melyik áll közelebb az Ön véleményéhez?

 1. Az EU-nak több hatalma kellene, hogy legyen a tagállamok fölött
 2. A tagállamoknak kellene több hatalma lennie az EU fölött
 3. NT/NV

Ön szerint az alábbiak döntően inkább a tagállamok felelősségi körébe kellene, hogy tartozzanak vagy inkább az EU felelősségi körébe?

Az EU felelősségeA tagállamok felelősségeNT/NV
Q26. Gazdasági ügyek129
Q27. Bevándorlásügy129
Q28. Energia- és rezsiköltségek megállapítása129

Q29. Ön szerint az alábbiak közül melyiknek van jelenleg a legnagyobb befolyása a világban?

 1. Egyesült Államok
 2. Kína
 3. Oroszország
 4. EU
 5. NT/NV

Mennyire bízik Ön az alábbi intézményekben?

1. Teljes mértékben bízik benne2. Valamennyire3. Egyáltalán nem9. NT/NV
Q30. Az Ön országának kormánya1239
Q31. Tömegmédia (TV, rádió, újságok)1239
Q32. Közösségi média (Facebook, Twitter)1239

Q33. Ön szerint összességében a globalizáció, a gazdaság globalizációja inkább jó vagy inkább rossz az Ön országának?

 1. Inkább jó
 2. Inkább rossz
 3. NT/NV

Q34. Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, ha az Ön országában tevékenykedő cégek más országokba viszik a termelést, mert ott olcsóbb munkaerőt találnak és ez munkahelyek elvesztését eredményezi az Ön országában?

 1. Egyetért
 2. Nem ért egyet
 3. NT/NV

Q35. Ön támogatná-e Törökország csatlakozását az EU-hoz?

 1. Támogatná
 2. Nem támogatná
 3. NT/NV
Süti beállítások