HÍREK


Havi 200 ezer forintos támogatás az új munkavállalók után

A koronavírus-járvány következtében világszerte lelassult a gazdaság, leállt a turizmus, és munkahelyek szűntek meg. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. a magyar kormány által bemutatott gazdaságvédelmi akcióterv elemeit elemzi és értékeli mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban.

Magyarország kormánya az elsők között, március 18-án jelentette be első gazdasági mentőcsomagját. A kormányzat és a nemzeti bank együttesen idén és a következő években a 2019-es GDP 8-20 százalékával egyenértékű, több mint 9000 milliárd forintot biztosít a gazdaság megvédésére.

Soros szervezetei Észak-Macedónia után Magyarországot is bekebeleznék

Az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb közéleti jelensége a globalista és nemzetállami elképzelések, koncepciók ütközése, mely kérdéskör tárgyalásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a – leginkább Soros György amerikai milliárdoshoz köthető és a nyílt társadalom eszméjét hirdető – nemzetközi NGO-k szerepét. Ugyan a magyar kormányzat egyértelműen a nemzeti érdekeket előtérbe helyező, bevándorlásellenes, illetve a keresztény kultúra védelmére fókuszáló politika mellett tört lándzsát, ám egy gondolatkísérlet erejéig célszerű megvizsgálni, hogy milyen állapotok uralkodnának jelenleg hazánkban, ha az elmúlt időszakban a globalista politikai erők és a velük szövetségben álló Soros-szervezetek alakíthatták volna a belpolitikai viszonyokat.

Képes-e Brüsszel válságot kezelni?

Ennek a cikknek a megírásakor még nem ismert, hogy az Európai Bizottság pontosan milyen javaslattal áll elő a válságkezelési alappal kibővített hétéves költségvetésre vonatkozóan. A konkrét javaslattól függetlenül azonban egyértelmű, hogy az Európai Egyesült Államok hívei előre nem látható esélyt és érvrendszert kaptak ahhoz, hogy céljaikhoz közelebb kerülhessenek.

Az érettségi megtartása vagy megajánlott jegy?

A magyar érettségi egyszerre játszik jelentős szerepet a köznevelés és a felsőoktatás területén. A középiskolát elvégzők számára a koronavírus-járvány időszaka alatt is biztosítani kellett a felsőoktatás világába történő bejutás gördülékeny lehetőségét. Az idei érettségit érintő szakmai álláspontokról és társadalmi véleményekről Nagy Zoltán, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. oktatási üzletágvezetője számolt be.

A svédek nyílt társadalma óriásit bukott a járvány kezelésében

Miközben világszerte egyre gyarapodik azon országok száma, amelyek az időben meghozott szigorú korlátozásaiknak köszönhetően fokozatosan elkezdik az élet, valamint a gazdaság újraindítását, addig a koronavírus-járvány szabadon bocsátásáról hírhedt Svédországban a tagadhatatlan egészségügyi katasztrófahelyzet mellett már megjelentek a gazdaságot érintő repedések is.

Mi a baj a világgal? – Chesterton iszlámról, kapitalizmusról, férfiakról és nőkről

„Az egész világ konzervatívokra és progresszívekre osztotta fel magát. A progresszívek azon dolgoznak, hogy minél több hibát elkövessenek. A konzervatívok pedig azon, hogy megakadályozzák ezen hibák kijavítását.” Három kötetet is megjelentetett Gilbert Keith Chestertontól, a 20. századi szellemes brit gondolkodótól a Századvég. Miről szólnak és miért érdekes az író, aki egyszerre volt végzettség nélküli filozófus, teológus, katolikus apologéta, író és publicista?

Az álhírek továbbra is a koronavírus-törvényt próbálják napirenden tartani

A magyarok több mint kétharmada támogatta a koronavírus-törvényt és a kormány már bejelentette a rendkívüli jogrend június 20-i hatállyal való megszűntetésétaz álhírek többsége mégis próbálja folyamatosan napirenden tartani a kérdést. A Századvég Alapítvány legutóbbi kutatásából kiderül továbbá, hogy a megkérdezettek 75 százaléka elégedett azzal, ahogy Magyarország eddig kezelte a járványhelyzetet, ennek ellenére a fake news-terjesztők továbbra is az említett jogszabállyal kapcsolatban tesznek félrevezető kijelentéseket, megtévesztő állításokat. A hamis információk illetve félelemkeltő sugalmazások a sajtószabadság korlátozásáról, valamint a kormány korlátlan hatalomgyakorlásáról szólnak, miközben az elmúlt időszak kormányzati cselekvései találkoztak a magyar választók elvárásaival.

Hangfelvétel buktatta le Soros György politikai terjeszkedését Észak-Macedóniában

Az Észak-macedón Köztársaság geopolitikailag kiemelt országnak számít a Nyugat-Balkán térségében, csakúgy, mint a migráció kérdéskörében. Így a bevándorláspárti spekuláns, Soros György hálózata számára is, amelynek éllovasa, a Nyílt Társadalom Alapítvány már 1992 óta jelen van az országban, s mostanra bizonyosságot nyert az is, hogy évek óta egyértelmű befolyást gyakorol annak belügyeire.

Tech óriások az alkotmányosság tükrében

A Facebook és a hozzá hasonló cégóriások kontrollálatlan befolyása újabb és újabb problémák felmerüléséhez vezethet, amely magában foglalja a hétköznapi felhasználók kiszolgáltatottabbá válását is.

Miért volt nagyságrendekkel sikeresebb a védekezés Magyarországon, mint Olasz-, Spanyol- vagy éppen Franciaországban?

Tudják, hány halálos áldozata lenne mostanra a koronavírus-járványnak Magyarországon, ha a spanyolországihoz hasonló mértékben érint minket is a vírus? Hatezer fő, amely több mint tizenkétszerese a jelenlegi tényleges értéknek. Bár sokan az eddig elvégzett 163 ezer teszt számát tartják kevésnek, vagy a lélegeztetőgépek számát soknak, döntse el ki-ki maga, hogy melyik mutatót tartja fontosnak, ha értékelni akarja a COVID-19 elleni harc eddigi eredményét.

Uniós válságbüdzsé: Brüsszelen a sor, hogy végre kiköszörülje a csorbát, és elismerje a visegrádi államok teljesítményét

Az Európai Bizottság az előzetes hírek szerint a május 25-i héten elfogadja az Európai Unió 2021-től érvényes többéves pénzügyi keretét kiegészítő, a gazdaság talpra állítását segítő eszközét, amelyet a nemzetállamok által azonnal meghozott intézkedések és az eurócsoport által nemrégiben javasolt mintegy 540 milliárd euró összegű gazdasági mentőcsomag kiegészítésének szánnak. Most Brüsszelen a sor, hogy kiköszörülje a csorbát, és korrigálja a korábban az EU keleti felének tagállamaival szemben érvényesített sajátos költségvetési „büntetőpolitikát”.

A magyarok szerint sikeres a védekezés, de a veszély nem múlt el

Az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány, illetve az ennek kezelésére irányuló kormányzati intézkedések kulcsszerepet töltöttek be az egyes országok közéletében. Magyarország sikerrel vette fel a küzdelmet a járvány első hullámával, de a veszély nem múlt el: a magyarok kétharmada a járvány visszatérésével számol ősszel vagy télen.

Gazdasági befolyásszerzés a nemzetállamok felett – az Európai Bíróság döntése alkotmányos szempontból nézve is aggályos lehet

Az Európai Unió Bíróságának 2020. május 14-i ítélete szerint a röszkei tranzitzónában a magyar állam nem biztosítja a migránsok jogait, és őrizetben tartja őket. A határozat kimondja, hogy a menedékkérőknek és a kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgároknak a szerb–magyar határon található tranzitzónában való elhelyezését „őrizetnek” kell minősíteni, az őrizet azonban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a kérelem benyújtásának időpontjától számított négy hetet.

Így kapnak 70 százalékos támogatást a magyar vállalkozók

A koronavírus-járvány következtében világszerte lelassult a gazdaság, leállt a turizmus, és munkahelyek szűntek meg. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. a magyar kormány által bemutatott gazdaságvédelmi akcióterv elemeit elemzi és értékeli mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban.

Magyarország kormánya az elsők között, március 18-án jelentette be első gazdasági mentőcsomagját. A kormányzat és a nemzeti bank együttesen idén és a következő években a 2019-es GDP 8-20 százalékával egyenértékű, több mint 9000 milliárd forintot biztosít a gazdaság megvédésére.