HÍREK


A radikálisok valódi arca – Európának most van igazán szüksége egy stabil szuverenista többségre

A politikai közéletben jól megfigyelhetően teret nyerő agresszív és radikális magatartások előzménye, hogy a hazai liberális és baloldal már a Gyurcsány-kormányok idején elveszítette a magyar társadalom többségi támogatását. A baloldal nemcsak szellemileg kezdett kiüresedni, hanem fokozatosan elkezdte felszámolni önmagát, amely – elsőként és leglátványosabban vidéken – hosszú távú térvesztéséhez vezetett. A nemzetellenes karakterű, 2004-ben a határon túli magyarokkal szembeforduló baloldal 2010 után egyre erősödő agressziója és radikalizmusa részben elkeseredettségből is táplálkozott, valamint abból, hogy a kádári gyökerű oldal a polgári értékek elvetésével és a társadalmi többség józanságával szemben, száz évvel korábbi „eleihez” (Kun Béla, Károlyi Mihály vagy Jászi Oszkár) visszatalálva egyre inkább a fizikai erőszakban,

A lakosság közel kétharmada szerint szükségtelen a jelentős sebességcsökkentés a fővárosban

A héten a koronavírus-járvány elleni védekezés mellett Budapest forgalomcsillapításának terve határozta meg a közbeszédet, jelentős vitát kiváltva mind társadalmi, mind politikai szinten. A témával kapcsolatos közéleti vitában leghangsúlyosabban két vélemény jelent meg egymással szemben. A terveket támogatók szerint szükséges a jelentős sebességcsökkentés, mert ezáltal megelőzhetők a súlyos közúti balesetek, a kritikát megfogalmazók a növekvő forgalmi dugókat és a légszennyezést emelték ki. A Századvég közvélemény-kutatása az ügy ismertségét és támogatottságát vizsgálta a felnőtt magyar lakosság körében.

Miért legyen érettségi?

Az érettségi Magyarországon összehasonlíthatóvá teszi a diákok középiskolai teljesítményét, egyúttal kiváltja a felsőoktatási felvételit is. Emiatt az érettségi - bár rövidített, csak írásbeli - lebonyolítása mindenképpen szükséges a tanulók továbbtanulása érdekében. A Kormány döntése alapján május 4-én kezdődnek meg a középiskolai írásbeli érettségik. A magyar társadalom, a diákok képviselői és járványügyi szakértők is egyetértenek az érettségi lebonyolításával, egyúttal a május 4-i időpontot tartják legbiztonságosabbnak a kiszámítható, alacsony járványügyi kockázata miatt. Az alábbi elemző cikkben az érettségi funkcióját, a járványügyi helyzet kapcsán felvetődött szempontokat és lehetőségeket foglalja össze szakértőnk.

A vírus jelenlétéhez alkalmazkodva kell megőrizni a gazdaság cselekvőképességét

Társadalmi konszenzus látszik kirajzolódni abban a kutatásban, amelyet a Századvég végzett, és amelyben a gazdaság újranyitásával kapcsolatos lakossági attitűdöket vizsgálták. A mérés eredményei alapján az emberek elsöprő többsége, vagyis a válaszadók 91 százaléka a gazdaság fokozatos, szigorú szabályok betartásával történő újraindítása mellett foglal állást.

Jogellenes fogvatartás – az Európai Bíróság főtanácsnoka túllépett értelmezési szabadságán

Az Európai Unió Bírósága 2020. április 23-ai keltezésű indítványa szerint Magyarország jogellenesen tartja őrizetben a menedékkérőket a röszkei tranzitzónában. Az állásfoglalás előzményeként a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fordult a luxemburgi székhelyű uniós testülethez a magyar állammal szemben pert indító iráni és afganisztáni menedékkérők ügyében. Az indítványt jegyző főtanácsnok arra kérte fel a Bíróságot az eljárásban, hogy „az uniós jog alapján biztosítson az e tranzitzónában elszállásolt menedékkérőknek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosítottnál magasabb szintű védelmet”.

Az álhírek középpontjában a koronavírus-törvény és a gazdaságvédelem

Tovább folytatja a Századvég Alapítvány a Fake News Figyelőt, amely a veszélyhelyzet idején megjelenő álhírekre, pánikkeltésre alkalmas kijelentésekre vagy félretájékoztatásokra hívja fel a figyelmet. Az elmúlt időszakban a legtöbb álhír a koronavírus-törvénnyel kapcsolatban jelent meg, ám a kormányzat gazdaságvédelmi intézkedései – ahogy már korábban is – továbbra is gyakori fake news téma volt. E két terület mellett az egészségügyi adatok kapcsán is jelentek meg megtévesztő hírek.

A magyarok támogatják az élet és a gazdaság fokozatos, szigorú szabályok melletti újraindítását

Magyarország az elmúlt időszakban szigorú biztonsági intézkedések meghozatalával sikeresen tudta lassítani a koronavírus-járvány terjedését, lehetővé téve az egészségügy felkészítését a következő hetek, hónapok kihívásaira. Május 4-én új szakaszához érkezik a védekezés, amelynek keretében megindulhat a gazdaság fokozatos, fegyelmezett keretek között történő újraindítása. Erre tekintettel a Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét ezekben a kérdésekben.

Kibe akarják valójában belefojtani a szót?

A függetlennek és objektívnak csúfolt újságírók közül egyiknek sem görbült soha még a haja szála sem. Itt egyedül Lomnici Zoltánba akarják belefojtani a szót, elég egyértelmű okokból: Soros Györgyöt bírálta, ezért hazai gyalogjai akcióba lendültek - olvasható Megadja Gábor, a Századvég vezető kutatójának írásában.

Európa-szerte szigorú intézkedéseket hoznak a járvánnyal kapcsolatos álhírek megfékezésére

A koronavírus-világjárvány a politikai, gazdasági és társadalmi hatásain túl a valós tényeken alapuló tájékozódáshoz és valós információhoz fűződő jogra is jelentős befolyást gyakorol. A médiában nap mint nap kerülnek nyilvánosságra álhírek, félelemkeltésre alkalmas, félrevezető állítások, amelyek terjedése világszerte komoly problémát jelent, ezért több ország szigorú fellépéssel válaszolt a jelenségre.

Akiket a hazaszeretet vezérel, azokat nem lehet megfélemlíteni

Soros György háromszor akarta kifosztani az országot, először, amikor a kilencvenes évek elején megkísérelte felvásárolni a magyar államadósságot, aztán amikor 1995-ben be akarta kebelezni az OTP-t. A harmadik kísérlet a migrációs válságban kifejtett aktivitása volt - minderről ifj. Lomnici Zoltán beszélt az Origónak. A Századvég jogi szakértője kifejtette, hogy Soros egy veszélyes agresszor, magyarországi emberei pedig attól sem riadnak vissza – saját példámra utalva –, hogy a kritikus szakmai álláspontot megfogalmazókat elhallgattassák és kiiktassák.

Minden, amit tudni érdemes a bértámogatásról

A német mintára itthon is bevezetett rövidített munkaidő a gyakorlatban azt jelenti, hogy az állam kifizeti a munkavállalók kieső fizetésének 70 százalékát a munkáltató helyett.

A magyarok négyötöde támogatja a kórházak jelenlegi felkészítését a járvány elleni védekezésben

A koronavírus-járvány elleni hatékony védekezéshez elengedhetetlen az egészségügyi dolgozók szakszerű munkája, illetve a kórházak kapacitásának, eszközállományának a járvány által megkívánt mértékű rendelkezésre állása. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban a hazai nyilvánosságban vita alakult ki egyes életmentő eszközök elvárt számáról és a kórházi kapacitások szükséges arányáról, a Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét ebben a kérdésben.

A Századvég Alapítvány határozottan visszautasítja a jogi szakértője elleni politikai vádakat

A Századvég Alapítvány soha nem titkolta véleményét Soros Györgyről, a külföldről finanszírozott szervezetekről, NGO-król, a külföldről pénzelt pártokról, vagy éppen politikusokról. Arról, hogy milyen veszélyt jelentenek Magyarország nemzeti szuverenitására.

A magyarok többsége támogatja a kormány tervét az érettségi megtartására

Jelentős közéleti vitát váltott ki a kormányzat döntése, miszerint az idei érettségi vizsgákat – számos európai országhoz hasonlóan – megtartják, mégpedig – bizonyos indokolt kivételektől eltekintve – írásban, és a tervek szerint májusban. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) koordinált szabadságkivétellel kívánja meghiúsítani a szóban forgó vizsgákat, míg az ellenzéki erők közös közleményben bírálták a kormány említett döntését. A Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét a kérdésben.