GAZDASÁGPOLITIKAI MONITOR

A negyedévente megjelenő Gazdaságpolitikai monitor célja, hogy egy átfogó, alapos és mély elemzést nyújtson a magyar költségvetési politika alakulásáról, a nemzetközi példák és gyakorlatok tükrében. A kiadvány egyrészt segít megérteni a költségvetéssel kapcsolatos intézkedések célját és hátterét, rámutatva az ok-okozati összefüggésekre, valamint a közvetlen és közvetett hatásokra. Másrészt csökkenti a tervezéshez kapcsolódó, jövőben rejlő bizonytalanságokat, amivel iránytűként szolgál a várható kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban.

A kiadvány súlypontját az aktuális évi magyar költségvetési folyamatok elemzése képezi, különös tekintettel a tervezett hiánycél megvalósítását övező kockázatokra és a várható kiigazításokra. Mindezt kiegészíti egyrészt a globális fiskális folyamatok részletes áttekintése, valamint egy összefoglaló a hazai reálgazdaság alakulásáról. A kiadványban hangsúlyosan szerepel a finanszírozási környezet bemutatása, az állami forrásbevonások alakulása, illetve az ezt befolyásoló fontosabb tényezők összegzése, áttekintése. A fentieken túl helyet kapnak a kiadványban a fiskális politikával kapcsolatos, periodikusan visszatérő eseti elemzések is. Ezek általában olyan frissen publikált dokumentumokat, törvényjavaslatokat (pl. zárszámadási törvény, költségvetési törvény, adótörvények, konvergenciaprogram) vonnak górcső alá, amelyek vagy a korábbi, vagy a következő évi gazdálkodásra vonatkoznak. A komplex államháztartási elemzés és előrejelzés, megtámogatva a hazai és nemzetközi makrogazdasági környezet értékelésével segítheti a vállalatok tisztánlátását a gazdasági, gazdaságpolitikai folyamatokat illetően, így pedig segíti a jövő tervezhetőségét, kiszámíthatóbbá tételét.

GAZDASÁGPOLITIKAI MONITOROK (NEGYEDÉVES):

Süti beállítások