MAKROGAZDASÁGI MONITOR ÉS KONJUNKTÚRAELEMZÉS

A konjunktúrakutatás fókuszában a keresleti hullámzások, vagyis a gazdaság ciklikus pozíciója áll. Elsősorban a gazdasági növekedést, a munkaerő-piaci folyamatokat, a külső és a belső egyensúlyt, illetve az árak, az árfolyam és a kamatok jelenlegi és várható alakulását fedi le. Nagy hangsúlyt fektet a gazdaságpolitikai akciók hatásainak komplex bemutatására, illetve a makrogazdasági aggregátumok között fellelhető kapcsolatok szimultán kezelésére. A komplex anyag a hazai gazdaság átfogó elemzésével, valamint az előrejelzéssel alkalmas a vállalkozói döntési folyamat elősegítésére.

A negyedéves konjunktúraelemzés állandó tartalma a nemzetközi kitekintés, melyben a globális gazdaság alakulását, a munkaerő-piaci és a pénzügyi folyamatokat, az infláció és monetáris kondíciók változását, illetve a fiskális politika helyzetét elemzi. A kiadvány a hazai gazdaság jelenlegi helyzetét az újonnan beérkező adatok elemzésével jellemzi, mind a konjunktúra, mind pedig a munkaerőpiac és az árjellegű változók tekintetében. Az elemzés a várható makrogazdasági pályát is felvázolja az elkövetkező 5–8 negyedévre. Végezetül állandó elemként vizsgálja a hazai fiskális politika, az adósságfinanszírozás és a külső egyensúly alakulását.

A vizsgálatok célja a magyar gazdaság jelenlegi és jövőben várható állapotának felmérése a lehető legtágabb értelmezési körben. Az elemzés elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank adatbázisaira támaszkodik. Az általános makrogazdasági előrejelzés során az Intézet korszerű, trend-rés típusú előrejelző modelljét használja fel, ami amellett, hogy biztosítja a makrogazdasági aggregátumok közötti konzisztenciát, jelentős mozgásteret biztosít a szakértői becsléseknek is. A modell segítségével 5–8 negyedéves előrejelzést készít a bruttó hazai termékre, a GDP felhasználási oldalára, a munkaerő-piaci változókra, a fogyasztói árakra, a rövid lejáratú kamatokra, árfolyamra, a külkereskedelmi mérlegre, valamint a folyó fizetési mérlegre. A költségvetési mutatókra vonatkozó előrejelzés alapját a legfrissebb Kormányzati dokumentumok, az abban fellelhető intézkedések, valamint az Intézet által kalkulált makrogazdasági alappálya képezi.

MAKROGAZDASÁGI MONITOROK ÉS KONJUNKTÚRAELEMZÉSEK (NEGYEDÉVES):

Süti beállítások