EGÉSZSÉGÜGYI MONITOR

A negyedéves elemzés állandó tartalma a gazdaság rövid távú, konjunkturális helyzetéről, a gazdaságpolitikáról, az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, valamint az egyéb forrásból fedezett egészségügyi közkiadásokról szóló áttekintés. A vizsgálatok középpontjában az egészségpolitika, az egészségügyet érintő jogszabályi intézkedések közgazdasági és pénzügyi elemzése áll, különös tekintettel a gyógyszeriparra. A kutatások részét képezi az egészségügyi (köz)kiadások nyomon követése, valamint az egészségbiztosításhoz kapcsolódó eseti elemzések készítése.

A vizsgálatok fókusza az egészségügyi ágazat egyes részterületeit jellemző finanszírozási helyzet bemutatása, valamint a fontosabb közpolitikai lépések hatásainak ismertetése. Az elemzéshez az Egészségbiztosítási Alap havi pénzügyi jelentései (OEP, MÁK) szolgáltatják a legfontosabb adatforrást. A kiadások alakulásának vizsgálata segít beazonosítani az egészségügyi rendszer egyes részterületein megjelenő pénzügyi feszültségeket, és felhívja a figyelmet a korábbi tendenciáktól eltérő folyamatokra.

A kiadvány negyedéves fix tartalma mellett részét képezik az egészségpolitikához és az egészségiparhoz kapcsolódó változó tartalmú elemzések. Az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak folyamatos figyelemmel követése mellett a jogszabályváltozások várható hatásainak bemutatása és a fontosabb események (mint például az egészségügyi dolgozók elvándorlása) következményeinek feltárása is a kiadvány részét képezi.

EGÉSZSÉGÜGYI MONITOROK (NEGYEDÉVES):

Süti beállítások