OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS ÜZLETÁG

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Oktatási és Innovációs Üzletága nyomon követi a hazai és nemzetközi oktatás területén zajló folyamatokat és aktívan közreműködik a hazai köz- és felsőoktatás vizsgálatában.

A kutatások során az aktuálisan az oktatást érintő kérdésekkel foglalkozik, illetve rendszeresen monitorozza az oktatásban résztvevők véleményeit, tapasztalatait – így például a vírushelyzet miatt bevezetett távolléti digitális tanrenddel kapcsolatos tapasztalatokat is. Az üzletág rendszeresen foglalkozik a felsőoktatási rangsorokkal, aktív szerepet is vállal ezek elkészítésében. Fontos vizsgálódási területe a lemorzsolódás kutatás, mind a felsőoktatásban, mind a középiskolákban. Ezek mellett pedig rendszeresen végez kutatásokat és vállal tanácsadást az oktatás finanszírozási kérdéseiben. A köznevelés és a felsőoktatás mellett a szakképzés és a felnőttképzés is fontos területe a vizsgálatainak. Kutatásai során a nemzetközi gyakorlatokat és tendenciákat is figyelembe véve vizsgálja a hazai folyamatokat. A kutatási/tanácsadási tevékenységgel támogatja a vezetői döntéseket és stratégiai tervezést.

Üzletágvezető: Dr. Horváth Orsolya Ph.D

Elérhetőség: horvath.orsolya@szazadveg.hu 

Süti beállítások