A PROJECT 28 KUTATÁS


„Merre tart Európa?” – A Project 28 kutatás eredményei 2018-ban

2016 első felében a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 28 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatás készült azzal a céllal, hogy megvizsgálja az európai állampolgárok véleményét az unió jövőjét leginkább érintő kérdésekben. A kutatási eredmények ismertetésével a kontinensen zajló átalakulások mozgatórugóira kívántunk reflektálni, hogy megérthessük, mit gondolnak az állampolgárok a kontinens jelenéről és jövőjéről, és az Európai Uniót érő folyamatos kihívásokat illetően milyen válaszokat, megoldásokat várnak.  A közvélemény-kutatás egyedülálló módon, az eddigi legszélesebb körben, országonként 1000, azaz összesen 28 000 véletlenszerűen kiválasztott, felnőtt korú személyt kérdezett meg.

A vizsgálat legfontosabb céljai közé tartozott megismerni a társadalom konjunktúraérzetét, feltérképezni az Európai Unió teljesítményével, a migrációs válsággal és a növekvő terrorizmussal kapcsolatos lakossági attitűdöket. Az eredményeket először 2016 júniusában publikálta a Századvég Alapítvány, majd 2017 tavaszán a magyar kormány megbízásából ismét elvégezte a kutatást, melynek eredményeit immár a brit The Spectator konzervatív hetilap és a magyar Figyelő hetilap is feldolgozta.

Európa napjainkban is meghatározó változások előtt áll, geopolitikai és stratégiai pozíciói pedig jelentősen módosultak. Ugyanakkor az európai attitűdök vizsgálata jelenleg talán még nagyobb jelentőséggel bír, mint bármikor korábban. A Századvég Alapítvány – hasonlóan az előző két évben végzett méréshez – 2018 I. negyedévében ismét elvégezte ezt az egyedülállóan átfogó kutatást, mely továbbra is az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó témákra reflektál, úgy mint a migrációs válság, az illegális bevándorlás és a terrorizmus veszélyének összefüggései.

Ezen jelentős kérdésekben kifejezetten fontos a változás tényét, mértékét és a mögöttes folyamatokat megismerni. Így a 2018-as kutatás a megelőzőekkel azonos módszertannal készült (28 ország, országonként 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személy, CATI - telefonos módszer) annak érdekében, hogy a kapott eredmények az eltelt időben bekövetkezett változások tükrében is vizsgálhatóak és értelmezhetők legyenek.

Hisszük, hogy az Európa megújulásához kapcsolódó és az unió jövőjéről szóló politikai diskurzusokhoz kutatásunk eredményei is fokmérőül szolgálhatnak.


Project 28 kutatás eredményei 2018-ban

További információk

Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Telefon: +36 1 211 1420

E-mail: project28@szazadveg.hu

Web: http://project28.eu/hu/

Cím: Magyarország, 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.