Az Orbán-kormány jobban teljesít


A Századvég 2013 májusában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság közel fele szerint a második Orbán-kormány jobban teljesít, mint a 2002 és 2010 közötti szocialista vezetésű kormányok.

A Századvég májusi közvélemény-kutatása a 2002-től napjainkig eltelt időszak kormányzati munkájának társadalmi megítélését vizsgálta a felnőtt korú magyar lakosság körében, összehasonlítva az egyes kormányzati ciklusok teljesítményét. A felmérés amellett, hogy egy általános képet kívánt adni az egyes kormányok munkájának megítéléséről, kitért azok részleteire, azaz egyes fontos és aktuális szakpolitikai területeken elért eredményekre is.

Majdnem minden második válaszadó (48 százalék) szerint a jelenlegi Fidesz-KDNP-kormány teljesít legjobban az elmúlt tizenegy évben. Amennyiben a kérdésre releváns választ adók csoportján belül vizsgálódunk, elmondható, hogy egyértelmű többségben (62 százalék) vannak a második Orbán-kormány munkáját legeredményesebbnek ítélő lakosok. A megkérdezettek 16 százaléka szerint a három kormányzati ciklus közül a 2002-2006 közötti, Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc vezette MSZP-SZDSZ kormánykoalíció teljesített a legjobban, míg 14 százalékuk a 2006-2010 közötti, Gyurcsány-Bajnai kormányzati ciklust emeli ki legjobbnak.

A lakosság megítélése szerint az általunk felsorolt összes részterület esetében jobban teljesítenek a jelenleg kormányzó pártok, összehasonlítva a 2002-2010 közötti szocialista vezetés munkájával. A legnagyobb különbséget az államadósság csökkentése esetében találtuk, a lakosság több mint kétharmada (67 százaléka) szerint a második Orbán-kormány végezte a legjobb munkát ezen a területen. Hasonlóképpen jelentősen jobbnak ítélik meg a lakosok a jelenlegi vezetés Magyarország megújítása (59 százalék), a nemzeti identitás és büszkeség (54 százalék), valamint a családok védelme (52 százalék) területén végzett munkáját. Minden második ember szerint a jelenlegi Fidesz-KDNP-kormány képes leginkább az emberek véleményének meghallgatásra. Relatív többségben vannak azok, akik szerint a jelenlegi kormány a 2002-2010 közötti szocialista vezetéshez képest jobb munkát végez a gazdaság (47 százalék) és az egészségügy helyzetének javítása (44 százalék), a közbiztonság (43 százalék), a munkahelyteremtés (39 százalék), a fiatalok (38 százalék) és az oktatás (37 százalék) helyzetének javítása, valamint Magyarország nemzetközi megítélésének javítása (35 százalék) terén.

A kutatás módszertana:

A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2013. május 25–27. között, amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.