Kormányzati tükör 1


Egyes kormányzati intézkedések társadalmi megítélése – Közbiztonság és szociális biztonság


A Századvég Alapítvány felmérése szerint kiemelkedően magas a közbiztonság javítása érdekében tett egyes kormányzati lépések társadalmi támogatottsága. A közvélemény-kutatás tanúsága szerint az állampolgárok többsége támogatja a rezsicsökkentés és a devizahitelesek megsegítése érdekében tett lépéseket is, míg a szociális temetés lehetőségének bevezetésével csak 46 százalék ért egyet. Az állampolgárok túlnyomó többsége támogatja az életvitelszerű tartózkodás tiltását a kijelölt közterületeken. A Századvég Alapítvány Kormányzati Tükör című kiadványa különböző szakpolitikai területeken mutatja be a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi véleményeket.

2013. július 1-jén lépett életbe az új Büntető Törvénykönyv (Btk.), melyet 2012 júniusában fogadott el az Országgyűlés. Az új büntetőjogi kódex új típusú szankciókat vezetett be, súlyosabb büntetési tételeket és új büntető tényállásokat határozott meg, módosította a büntethetőség korhatárát és szigorította az elévülés szabályait. Ahogyan azt egy korábbi Századvég felmérés is megállapította, Btk. szigorításával a lakosság 87 százaléka inkább egyetért, míg azok aránya, akik a szigorítás ellen foglalnak állást, 11 százalék.

Az új büntetőjogi kódexben megmaradt parlamenti ciklus egyik legismertebb büntetőjogi szigorítása a „három csapás” (vagy „három dobás”) elve, mely a kormánypártok választási programjában is szerepelt. Ezt a Btk. szigorításánál is nagyobb arányban támogatják a megkérdezettek. A közvélemény-kutatás tanúsága szerint a magyar lakosság 91 százaléka inkább egyetért vagy teljesen egyetért a „három csapás” elvével, és mindössze 9 százalék ellenzi azt. A rendőrség utcai jelenlétének növelését is hasonló mértékben támogatja a magyar társadalom. Az intézkedést a felmérés szerint szintén a lakosság 91 százaléka támogatja, míg 9 százaléka inkább nem ért egyet azzal.

Magyarországon a média és a politika napirendjén is kiemelt figyelmet kapott a devizahitelesek helyzete. A Századvég Alapítvány szociális biztonság témakörében végzett közvélemény-kutatása szerint Magyarország lakosságának 68 százaléka támogatja a devizahitelesek megsegítése érdekében tett lépéseket, míg 30 százalék nem ért egyet azokkal.

A lakásfenntartási szolgáltatások magas árszintje Magyarországon az európai átlagnál is súlyosabb szociális problémát okozott. A kormányzat ezt felismerve döntött a rezsiköltségek csökkentése mellett. A rezsicsökkentés érdekében tett lépésekkel a magyar lakosság túlnyomó többsége, 83 százaléka egyetért, míg 16 százalék azok aránya, akik nem támogatják az intézkedést.

Szeptemberben az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely bevezette a szociális temetés lehetőségét. Ez az egyetlen olyan vizsgált intézkedés, melyet a Századvég kutatása szerint nem támogat a lakosság többsége. A megkérdezetteknek csak 46 százaléka válaszolta, hogy inkább egyetért vagy teljes mértékben egyetért a lépéssel.

A hajléktalan-politika szorosan összefügg mind a szociális biztonság, mind a közbiztonság kérdésével. A szabálysértési törvény módosítása értelmében a kijelölt közterületet vagy világörökségi területet életvitelszerű lakhatásra használók szabálysértést követnek el, melyért közérdekű munka szabható ki, és ha az elkövető annak elvégzését nem vállalja, pénzbírsággal büntethető. A felmérés szerint az állampolgárok 71 százaléka támogatja, hogy bizonyos közterületeken tiltani lehessen az életvitelszerű tartózkodást, és mindössze 27 százalék ellenzi azt. A budapestiek körében ennél is magasabb, 75 százalékos az intézkedés támogatottsága.

A kormány egyes szakterületeken elért teljesítményének vizsgálata során a Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2013. augusztus - november időszakban. A kutatóintézet a projekt során szakpolitikai témánként 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

2013. november 26.

 

Kapcsolat:

dr. Orbán Balázs András

Kutatási igazgató

Századvég Politikai Iskola Alapítvány

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.

tel: 36 (20) 973-22-77

e-mail: orban@szazadveg.hu