Kormányzati tükör 2


Egyes kormányzati intézkedések társadalmi megítélése – Oktatás- és egészségpolitika


A Századvég Alapítvány felmérése szerint a társadalom nagy része egyetért a pedagógus-életpályamodell bevezetésével. A családi pótlék iskolába járáshoz kötése bevezetésének támogatottsága kiemelkedően magas. A közvélemény-kutatás tanúsága szerint az állampolgárok többsége támogatja a kötelező erkölcstan- vagy hittanoktatás bevezetését és a hallgatói nyilatkozat intézményét. A társadalom jelentős többsége egyetért a dohányzás visszaszorítása érdekében tett lépésekkel és a népegészségügyi termékadó bevezetésével. Kiemelkedően magas az orvosok itthon tartása érdekében tett kormányzati lépések társadalmi támogatottsága. A Századvég Alapítvány Kormányzati Tükör című kiadványa különböző szakpolitikai területeken mutatja be a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi véleményeket.

2013. szeptember 1-jén hatályba lépett a pedagógus-életpályamodell, melynek sarokkövei a kiszámítható előmenetel, a meghatározott időnkénti béremelés, valamint a tanárok teljesítményének ellenőrzése és minősítésének biztosítása, mely együtt jár a szakma társadalmi megbecsültségének helyreállításával is. A 2013-as költségvetés módosításával a Kormány már idén összesen 32,5 milliárd forintot fordított a szeptembertől megemelt bérek finanszírozására. A Századvég felmérése szerint a lakosság 64 százaléka inkább egyetért vagy teljesen egyetért a pedagógus-életpálya bevezetésével, míg 19 százaléka inkább nem ért egyet és mindössze 9 százaléka ellenzi.

2010-ben a tanköteles korú gyermek után járó családi pótlékot iskoláztatási támogatássá alakították, és ha a gyermek több mint 50 órát hiányzott, felfüggesztették a folyósítását. 2012 szeptemberétől a diákok életkorától és a család jövedelmi helyzetétől függetlenül nem jár iskoláztatási támogatás, ha több mint ötven órát igazolatlanul hiányoznak az iskolából, és megszűnt a támogatás felfüggesztésének jogintézménye, tehát visszamenőleges kifizetésére akkor sincs lehetőség, ha a gyermek ismét iskolába jár. A Századvég felmérése szerint a társadalom túlnyomó többsége, mintegy 86 százaléka támogatja a családi pótlék megvonásának lehetőségét és mindössze 12 százalék ellenzi.

2013 szeptemberétől az állami általános iskolákban az erkölcstan óra vagy a helyette választható – egyházi jogi személy által szervezett – hit- és erkölcstan óra – felmenő rendszerben – a kötelező tanórai foglalkozások része. A Századvég felmérése szerint a társadalom többsége, mintegy 68 százaléka egyetért a kötelező erkölcstan- vagy hittanoktatás bevezetésével, 31 százaléka azonban ellenzi azt.

A korábbi hallgatói szerződést felváltó hallgatói nyilatkozat bevezetésével a felsőoktatásban államilag finanszírozott képzésben tanulóknak vállalniuk kell, hogy diplomájukat a képzési idő másfélszeresén belül megszerzik, és a végzéstől számított húsz éven belül a támogatott idővel megegyező ideig Magyarországon dolgoznak. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a társadalom többsége, mintegy 58 százaléka támogatja, hogy a felsőoktatásba iratkozóknak hallgatói nyilatkozatot kell aláírniuk, a megkérdezettek 42 százaléka ugyanakkor nem ért egyet az intézkedéssel.

Az elmúlt két évben bevezetésre került a dohányzás közforgalmú intézményekben történő korlátozása, valamint a dohánytermékek széleskörű kiskereskedelmi beszerezhetőségének, illetve megjelenésének korlátozása. A nemdohányzók védelme érdekében, valamint a dohánytermékek kiskorúak számára történő hozzáférhetőségének csökkentése céljából meghozott intézkedéseket a lakosság 74 százaléka támogatja, és mindössze 26 százalék nem ért velük egyet.

2011 szeptembere óta egyes, az emberi egészségre káros élelmiszerek első hazai értékesítője népegészségügyi termékadó (ún. chipsadó) megfizetésére köteles. A Századvég felmérésének tanúsága szerint a felnőtt lakosság többsége, 63 százaléka egyetért a népegészségügyi termékadó bevezetésével és mindössze 36 százalék ellenzi azt.

Az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók elvándorlásának csökkentése, megállítása céljából több alkalommal történt béremelés a szférában, a rezidenseknek pedig ösztöndíjprogram került meghirdetésre. Noha a megtett erőfeszítések ellenére az elmúlt években továbbra is sokan kérték a külföldi munkavégzéshez szükséges engedélyt, a Századvég felmérésének tanúsága szerint kiemelkedően magas az orvosok itthon tartása érdekében tett lépések társadalmi támogatottsága. A válaszadók 90 százaléka inkább egyetért vagy teljes mértékben egyetért, míg 10 százalék azok aránya, akik inkább nem vagy egyáltalán nem értenek egyet azokkal.

A Kormány egyes szakterületeken elért teljesítményének vizsgálata során a Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a 2013. augusztus - november időszakban. A kutatóintézet a projekt során szakpolitikai témánként 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

2013. december 21.