Számos védőintézkedés veszélybe kerül az ellenzék felelőtlensége miatt


2020. március 11-én a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére. Ezt követően felhatalmazással bírt a kabinet, hogy a koronavírus-fertőzés okozta tömegesmegbetegedést okozó, 2020. évben bekövetkezett járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítása érdekében valamennyi szükséges rendkívüli intézkedést megtehessen.


A végrehajtó hatalomnak azt is szem előtt kell tartania, hogy az Országgyűlés ülésezése a járvány következtében szünetelhet (pl. képviselők nagyszámú fertőződése), illetve, hogy ezekben a vészterhes időkben a kormányzatnak önállóan, gyorsan és hatékonyan kell a nemzetközi és európai sztenderdeknek megfelelően felelős döntéseket hoznia.

Jóllehet a magyar emberek elsöprő többsége támogatja a veszélyhelyzettel kapcsolatos különleges intézkedéseket, az ellenzék pártpolitikai megfontolásokból olyan helyzetet teremtett, amelynek következtében több létfontosságú rendelkezés érvényét veszítheti. Azzal ugyanis, hogy a balliberális obstrukció miatt nem alakult ki négyötödös támogatás a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény mögött, a veszélyhelyzet nem, de az Alaptörvény értelmében a Kormány valamennyi rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a jogszabály hatályát meghosszabbítja.

Ennek következtében a beutazási tilalomtól, a kötelező hatósági házi karanténon át, az oktatási és nevelési intézményeket, a rendezvényeket érintő védintézkedésekig számos létfontosságú, az emberek élete és testi épségének megóvása céljából feltétlenül szükséges kormánydöntés semmissé válhat a parlament újabb döntését megelőzően.

A vonatkozó Kormányrendeletek listáját a Századvég Alapítvány időrendben közzéteszi, egyúttal felhívja arra figyelmet, hogy támogat minden olyan jogalkotói szándékot, amelynek célja az említett rendelkezések hatályban történő fenntartása vagy újbóli elrendelése.

Álláspontunk szerint a közös cselekvés, a nemzeti összefogás, ez emberek életének megóvása, a járvány visszaszorítása és leküzdése, az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozók, illetve valamennyi érintett áldozatos munkájának megkönnyítése, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása minden magyar állampolgárnak elemi érdeke. Ugyanezen okból a kormány által veszélyhelyzetben meghozott rendeletek hatályának meghosszabbítására, valamint a további rendeletalkotási jogkörre vonatkozó felhatalmazás minél előbbi megszületése nyomatékosan indokolt.

 

41/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.12.

Hatályvesztés napja: 2020.03.27.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • A kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki, akit a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs segít
 • A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a magyar–szlovén, valamint magyar–osztrák határon
 • Beutazási tilalom a nem magyar állampolgároknak Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból.
 • Magyarország területére nem léphet be ugyanezen országok területéről nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű
 • Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok
 • Hivatalos okmányok érvényességének meghosszabítása
 • Egyetemek bezárása
 • Rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben (iskolákban, óvodákban) az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el saját hatáskörében.
 • Beltéri 100, kültéri 500 fős rendezvények betiltása
 • Külföldi Nyelvtanulási Programot felfüggesztése
 • A külföldi iskolai kirándulás tilalma
 • Külföldiek kiutasítása és kitoloncolása, ha a járványügyi hatóság által elrendelt karantén szabályait megszegik

 

45/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.15.

Hatályvesztés napja: 2020.03.30.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • Rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése
 • A polgármesterek óvodai és bölcsődei rendkívüli szünetet rendelhetnek el
 • Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása érvényességének meghosszabbítása

 

46/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.17.

Hatályvesztés napja: 2020.04.01.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • Üzletek csak 6 és 15 óra között lehetnek nyitva (kivéve:
  • az élelmiszert,
  • az illatszert,
  • a drogériai terméket,
  • a háztartási tisztítószert,
  • a vegyi árut és
  • a higiéniai papírterméket árusító üzlet,
  • a gyógyszertár,
  • a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet,
  • az üzemanyag-töltőállomást és a dohányboltot.)
 • A Kormány javasolja, hogy a 70. életévüket betöltött személyek a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
 • Rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos. Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos
 • Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés
 • Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg
 • A rendelet szerint aki a fentieket megszegi, szabálysértés követ el

 

47/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.19.

Hatályvesztés napja: 2020.04.03.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • Munkajogi rendelkezések rugalmasabbá tétele
 • Törlesztési moratórium bevezetése
 • THM maximalizálása fogyasztói hiteleknél
 • A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok részére külön intézkedések (bérleti szerződés nem mondható fel, bérleti díj nem emelhető, adó és járulékkedvezmények)
 • Taxisok mentesülnek a KATA alól

 

48/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.20.

Hatályvesztés napja: 2020.04.04.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai
 • Az Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásának szabályai
 • A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések esetén el lehet térni a közbeszerzési törvény szabályaitól

 

57/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.24.

Hatályvesztés napja: 2020.04.08.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • Korlátok bevezetése a bírósági végrehajtás szabályozásában
 • Kilakoltatási moratórium, lefoglalások felfüggesztése, lakóingatlanok árverezésének szünetelése
 • Adóvégrehajtások szünetelése

 

58/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.24.

Hatályvesztés napja: 2020.04.08.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • GYES, GYET, GYED jogosultságok meghosszabbítása

 

59/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.24.

Hatályvesztés napja: 2020.04.08.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • GYES, GYET, GYED jogosultságok meghosszabbításának részletszabályai

 

60/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.25.

Hatályvesztés napja: 2020.04.09.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • PayPass-os fizetés értékhatára 15 ezer forintra emelkedik

 

61/2020 rendelet

Hatálybalépés napja: 2020.03.24.

Hatályvesztés napja: 2020.04.08.

Milyen intézkedéseket tartalmaz?

 • Bizonyos ágazatokban tevékenykedőknek adó és járulékkedvezmények (a 47/2020 Korm. rendelet részletszabályait tartalmazza)
 • Turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedése március 1. és június 30. között