ELEMZÉSEK, PUBLIKÁCIÓK


BREXIT NAPLÓK II. - Lesz-e skót népszavazás a Brexit kapcsán?

A Brexit kapcsán a skót kormányzat részéről ismét felmerült annak lehetősége, hogy az ország elszakadjon az Egyesült Királyságtól. A népszavazáson ugyanis a skót szavazók többsége, mintegy 62 százaléka az ország további Európai Uniós tagságát támogatta. Ráadásul az Európai Unió a 2014-es skót népszavazás során is kulcskérdés volt.

BREXIT NAPLÓK I. – politikai lehetőségek és gazdasági következmények

Theresa May 2017. január 17-i beszédében felvázolta az Egyesült Királyság tárgyalási kiindulópontját az Európai Unióból való kilépés kapcsán. Ebben megerősítette, hogy az Egyesült Királyság a jövőben nem kíván az Egységes Piac tagja maradni.

Külhoni magyar fiatalok magyarságtudata

Rendhagyó lapszámmal jelentkezett a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet (KMKI) kiadásában megjelenő folyóirat, a ME-dok múlt évi 2. száma. A szokástól eltérően a szerkesztőség egyetlen Kárpát-medencei felmérés eredményét közli: miképpen élik meg magyarságukat a Magyarország határain kívül élő fiatalok?

A nemzetközi indexeknek komoly hiányosságai és korlátai vannak

A különböző nemzetközi szervezetek és NGO-k által készített nemzetközi indexek egyre nagyobb publicitásnak örvendenek. Bár a gazdasági teljesítményt mérő mutatók (GDP, GNI) valódi hasznát számos kutatás és kutató megkérdőjelezi, a sokkal elvontabb fogalmakat és nehezen behatárolható területeket mérő indexek elfogadottsága (versenyképesség, demokrácia, politikai vezetés teljesítménye) lényegében nem megkérdőjelezett. Pedig megvizsgálva ezeket a mutatókat, sokkal aggályosabb részleteket találunk.

Budapest a 75. legélhetőbb város – Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Mercer LLC. ismét elkészítette a világ legélhetőbb (Quality of Living) városainak listáját. Az összeállításban Budapest a 75. helyet szerezte meg. A Mercer 230 várost hasonlít össze élhetőségi szempontok alapján, ennek tudatában kijelenthetjük, Budapest a középmezőny felsőházában szerepel.

Kutatás az Emberi Jogok Világnapja alkalmából

December 10-e 1948 óta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának elfogadásának és kikiáltásának tiszteletére, az Emberi Jogok Világnapja. Ebből az alkalomból a Századvég Alapítvány – hasonlóan az előző évhez, idén is – közvélemény-kutatást végzett, amelyben azt vizsgálta, hogy az állampolgárok számára mennyire fontosak az alapvető jogi ismeretek, milyen élethelyzetekben találkoznak és igényelnek jogi tájékozottságot, milyen a bizalom a joggal foglakozó személyek és szervek felé.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint nem sérti a véleménynyilvánítás szabadságát a politikai reklámok közzétételének korlátozása

z Egyesült Királyságban tilos bármiféle fizetett politikai hirdetés közzététele a hagyományos elektronikus médiában. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a héten megszületett döntésében az Emberi Jogok Európai Egyezményével összhangban állónak mondta ki a brit szabályozást, és elismerte, hogy a – negyedik alkotmánymódosításon alapuló magyar szabályozáshoz hasonló – brit modell hozzájárulhat egy demokratikus társadalomban folyó politikai verseny kiegyenlítését célzó egyenlő feltételek biztosításához.

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014

Az önkormányzati választásokról szóló tanulmány összefoglalja a helyi és nemzetiségi önkormányzati választási rendszerre vonatkozó alapvető ismeretket, illetve az egyes választási határidőkhöz, határnapokhoz megfelelő magyarázattal szolgál.

Századvég elemzés a szakpolitikai kommunikációról

A választási kampányba fordulással a magyar politikai életben a kommunikáció jelentősége növekszik. A 2014-es országgyűlési választások közeledtével a pártok számára kulcskérdés, hogy szakpolitikai elképzeléseiket hogyan emelik be a kommunikáció főáramába, tesznek-e kísérletet erre egyáltalán. A Századvég Alapítvány megvizsgálta, hogy a különböző politikai pártok szakpolitikai terveiket, lépéseiket hogyan fogalmazzák meg a lakosság számára. A következőkben tapasztalataink főbb gondolati tanulságait foglaljuk össze, illetve egy konkrét gyakorlaton, a KIM területi közigazgatás átalakításának példáján és a „Segíthetünk?” kampány értékelésén keresztül bemutatjuk az ágazati politikák kommunikációjának trendjeit.

Kormányzati tükör 3

A Századvég Alapítvány felmérése szerint a társadalom nagy része egyetért a családi adókedvezmény bevezetésével. A gyes három évre való emelésének támogatottsága kiemelkedően magas. A társadalom jelentős többsége egyetért az önkéntes haderő megszervezésével. Kiemelkedően magas azok száma is, akik támogatják a középiskolás diákok számára bevezetett közösségi szolgálat intézményét. A Századvég Alapítvány Kormányzati Tükör című kiadványa különböző szakpolitikai területeken mutatja be a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi véleményeket.

Az új magyar választási rendszerről

A Századvég Alapítvány tanulmánya részletesen elemzi az új választási rendszer legfontosabb elemeit.

Kormányzati tükör 1

A Századvég Alapítvány felmérése szerint kiemelkedően magas a közbiztonság javítása érdekében tett egyes kormányzati lépések társadalmi támogatottsága. A közvélemény-kutatás tanúsága szerint az állampolgárok többsége támogatja a rezsicsökkentés és a devizahitelesek megsegítése érdekében tett lépéseket is, míg a szociális temetés lehetőségének bevezetésével csak 46 százalék ért egyet. Az állampolgárok túlnyomó többsége támogatja az életvitelszerű tartózkodás tiltását a kijelölt közterületeken. A Századvég Alapítvány Kormányzati Tükör című kiadványa különböző szakpolitikai területeken mutatja be a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi véleményeket.

Kormányzati tükör 2

A Századvég Alapítvány felmérése szerint a társadalom nagy része egyetért a pedagógus-életpályamodell bevezetésével. A családi pótlék iskolába járáshoz kötése bevezetésének támogatottsága kiemelkedően magas. A közvélemény-kutatás tanúsága szerint az állampolgárok többsége támogatja a kötelező erkölcstan- vagy hittanoktatás bevezetését és a hallgatói nyilatkozat intézményét. A társadalom jelentős többsége egyetért a dohányzás visszaszorítása érdekében tett lépésekkel és a népegészségügyi termékadó bevezetésével.

Közvéleménykutatás az emberi jogok fontosságáról és ismertségéről Magyarországon

December 10-e az Emberi Jogok Világnapja. Ebből az alkalomból a Századvég Alapítvány közvélemény-kutatást végzett, melyben az emberi jogok fontosságára és ismertségére vonatkozó kérdésekkel szondázta az állampolgárokat.

Időszerű lehet a jogalkotási tehermegosztás újragondolása

Az Országgyűlés elnöke által az elmúlt napokban tett – és vitákat kiváltó – nyilatkozat szerint a jövőben érdemes újragondolni a törvényhozás és az alacsonyabb, rendeleti szintű jogalkotás közötti tehermegosztást. A Századvég Alapítvány szakértői szerint a jövőre megalakuló kisebb létszámú, kizárólagosan főállású képviselőket alkalmazó Országgyűlés és a megújítás előtt álló parlamenti döntéshozatal kézenfekvő lehetőséget kínál ennek a szakmai körökben már régóta hangoztatott problémának a megoldására is.