PIACKUTATÁS, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA Századvég Alapítvány piac- és közvélemény-kutatási üzletága évente közel kétszáz közvélemény-kutatást készít és publikál a legkülönfélébb társadalmi, politikai és gazdasági témákban.


Az üzletág tevékenysége négy különböző kutatási csoportba sorolható: politikai közvélemény-kutatások, szociológiai kutatások, marketing- és piackutatás valamint médiakutatás. Az egyik legkiemeltebb terület a politikai közvélemény-kutatás, mely nem csupán a médiában látványosan megjelenő párt-erőtér vizsgálatokat foglalja magában, hanem stratégiai és szakpolitikai elemzéseket is. A szociológiai kutatások rendszerint átfogó, komplex módszertanú kutatások, melyek a társadalom működési mechanizmusait vizsgálják. Ezen kutatások között megtalálhatóak az osztályszerkezeti elemzések, ifjúságkutatás, kultúrakutatás és a gazdaságszociológiai elemzések. Az üzletág klasszikus marketing- és piackutatási tevékenységet is végez, melyek közül a különféle imázs-vizsgálatok, elégedettség-vizsgálatok, piacpotenciál-kutatás és a marketingkommunikációhoz kapcsolódó kutatási típusok a leggyakoribbak. A médiaelemzések során jellemzően egy szervezet vagy egy személy eléréssel súlyozott megjelenését vizsgálja meghatározott felületeken vagy a teljes médiában.

A Századvég Alapítvány munkája során a kutatási módszerek széles skáláját alkalmazza a hagyományos kvantitatív, kvalitatív eszközöktől a modern, innovatív technikákig.


Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok

A koronavírus-járvány negatív hatásai nem csak a mindennapi élet, hanem a gazdaság különböző területein is szinte az első pillanattól megmutatkoztak. Az elmúlt hetekben az egyik legélesebb politikai vitát az váltotta ki, hogy a munkanélkülivé vált embereket, illetve a tevékenységüket szüneteltetni kényszerülő vállalkozásokat hogyan lehet támogatni: segélyezéssel vagy munkahelyvédelemmel, munkahelyteremtéssel. A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása megvizsgálta, hogy miként gondolkodnak az emberek a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekről és azok kormányzati kezeléséről.

Koronavírus-járvány: elismerés övezi a magyar egészségügyben dolgozókat

A koronavírus-járvány terjedésének lassításában kulcsszerepe van az egészségügyi rendszer helytállásának, az orvosok, ápolók és mentősök áldozatos munkájának. A Századvég megvizsgálta, hogy a magyarok hogyan vélekednek a hazai egészségügy járványhelyzetben nyújtott teljesítményéről.

A magyarok több mint kétharmada a koronavírus-törvény mellett áll

Nagy vihart kavart a hazai közbeszédben, hogy az ellenzéki pártok az Országgyűlés hétfői ülésén nem szavazták meg a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezéssel, és a veszélyhelyzeti intézkedések fenntartásával kapcsolatos törvényt. A Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét ebben a kérdésben, amelynek aktualitását fokozza, hogy a következő héten a képviselők ismét szavaznak a javaslatról.

Gyors és hatékony intézkedésekkel lassítható a koronavírus-járvány terjedése

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben napjaink egyik legmeghatározóbb kérdése, hogy az egyes országok milyen ütemben hozzák meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Tekintettel arra, hogy e tényező jelentősen befolyásolja a járvány negatív következmények mértékét is, célszerű mélyebben megvizsgálni a világ országainak helyzetét.

Koronavírus-járvány: Politikai viták helyett, nemzeti összefogást várnak a magyarok

Az elmúlt időszakban Magyarország Kormánya számos intézkedést hozott a koronavírus-járvány terjedésének enyhítése, illetve káros következményeinek mérséklése érdekében. Eközben egyes politikai szereplők, NGO-k és online médiumok – a politikai haszonszerzés, vagy a klikk-vadászat reményében – az ízléses vita kereteit túllépve támadták az ország járványügyi politikáját, vonták kétségbe fontos intézkedések megalapozottságát. A Századvég megvizsgálta, hogy a magyar lakosság a kialakult járvány-helyzetre tekintettel hogyan ítéli meg a nemzeti összefogás szükségességét, a politikai és kampányvitákon való túllépés jelentőségét.

Koronavírus-járvány: társadalmi konszenzus alakult ki a rendkívüli intézkedések mögött

A Századvég kutatásából kiderül, hogy a hónap elején mért eredményekhez képest nőtt az aggodalom a magyar lakosság körében a járvány terjedése kapcsán: a megkérdezettek közel háromnegyede (74 százaléka) aggasztónak ítéli a koronavírus terjedését, míg a 25 százalékuk nem tart tőle.

Koronavírus-járvány: a magyarok többsége elutasítja a rémhírek terjesztését

Az elmúlt hetek egyik legmeghatározóbb témája a koronavírus-járvány terjedése. Megfigyelhető, hogy egyes sajtóorgánumok a hiteles tájékoztatás helyett indokolatlanul keltenek pánikot a koronavírussal kapcsolatban, ezért a Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét e jelenségről. A felmérés kitért a rémhíreket terjesztő médiumokkal szembeni kormányzati fellépés megítélésére is.

A többség reálisan ítéli meg a koronavírus-helyzetet

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban nagy visszhangot váltott ki a közbeszédben a koronavírus-járvány terjedése, a Századvég megvizsgálta, hogy mi a magyarok álláspontja e problémáról, illetve a kormányzat által eszközölt védelmi intézkedésekről.

A magyarok 80 százaléka továbbra is a szigorú határvédelem mellett áll

Az elmúlt időszak komoly sajtófigyelemmel járó eseménye volt Erdogan török elnök bejelentése, mely szerint Törökország a jövőben nem fogja feltartóztatni az Európába készülő illegális bevándorlók tömegeit. A Századvég megvizsgálta, hogy a magyar lakosság hallott-e a bejelentésről, valamint, hogy milyen intézkedéseket vár a kormánytól az élénkülő migrációval kapcsolatban.

A többség szerint a legnagyobb szennyezőknek kellene vállalniuk a klímavédelem költségeit

Az idei év egyik legfontosabb vitája az Európai Bizottság új, klímasemlegességet célzó programjának finanszírozási feltételeiről szól majd. A fő kérdés, hogy a kitűzött célok óriási költségeit kinek kell majd megfizetnie. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. megbízásából készült közvélemény-kutatás eredményei szerint a terheket azoknak kellene viselni, akik a problémáért a leginkább felelősek: a legnagyobb szennyező országoknak és vállalatoknak.

A ciklus közepén is tud javítani a FIDESZ-KDNP

A tíz éve kormányzó Fidesz a 2018-2022-es ciklus felénél népszerűbb, mint az előző két kormányidőszak közepén.

A magyarok háromnegyede elutasítja a börtönbizniszt

Az elmúlt időszakban komoly közéleti vitát váltottak ki azok a kártérítési eljárások, amelyek eredményeként a magyar állam jelentős összegeket lenne köteles fizetni az elítélt bűnelkövetőknek a fogvatartás körülményeire hivatkozva. A Századvég megvizsgálta a lakosság álláspontját ebben a kérdésben.

A magyarok kétharmada igazságtalannak tartja a százmilliós gyöngyöspatai kártérítést

A politikai közbeszédben nagy visszhangot váltott ki az a bírósági ítélet, melynek értelmében szegregáció okán több mint 100 millió forintos kártérítésben részesülnek a gyöngyöspatai roma családok, ezért a Századvég megvizsgálta. hogy az ügyben mi a magyar lakosság álláspontja.

A magyarok többsége károsnak tartja a bevándorláspárti jogvédő szervezetek tevékenységét

Tekintettel arra, hogy hónapok óta erős a migrációs nyomás hazánk déli határán, a Századvég megvizsgálta a bevándorlást támogató, külföldről finanszírozott jogvédő szervezetek tevékenységével kapcsolatos lakossági attitűdöket. A kutatás kitért az embercsempészettel szembeni kormányzati fellépés és a tranzitzónák létjogosultságának megítélésére is.