TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORTAz elmúlt közel 8 év során a Társadalomtudományi Kutatócsoport több mint 300 projektet bonyolított le.


A Századvég Alapítvány Társadalomtudományi Kutatócsoportja 2012 novembere óta működik, az elmúlt években az intézet legnagyobb divíziójává nőtte ki magát. Kutatási tematikáik rendkívül széles skálán mozognak, több tucat önálló szociológiai szakirányt lefednek. A teljesség igénye nélkül: rétegződés, társadalmi és földrajzi mobilitás, ifjúság, időskorú népesség, médiafogyasztás, kultúrafogyasztás, közlekedés, vallás, értékrend, vallási turizmus, turizmus, politika, szakpolitikák (kiváltképp a szociális ágazat, illetve a honvédelem), V4, biztonság, migráció, EU, család, lakossági és vállalkozói konjunktúraérzet, anyagi helyzet, életszínvonal, pénzügyi tudatosság, bankolási szokások, jövőkép, nemzeti emlékezet, identitás, munkaerőpiaci attitűdök, oktatás-tanulás, egészségügy, (egészséges) életmód, digitalizáció, külhoni magyarság, agrárium, önkéntesség, civil szektor, CSR, városok és kerületek lokális kutatási igényei, piackutatás számtalan területen.

A csoport módszertanai megfelelnek a kor kihívásainak szem előtt tartva az innovációt, az új lehetőségek felkutatását. A metodológiai palettán értelemszerűen megtalálhatók a klasszikus primer kvantitatív és kvalitatív adatfelvételi módszerek (közel ezer telefonos, személyes vagy online kérdőíves adatfelvételt, és megközelítőleg szintén ezer személyes interjút, illetve fókuszcsoportot vett már föl a csoport fennállásának kezdete óta), de végeztek már szemkamerás adatfelvételt, mysteryshoppingot, tartalomelemzést, online diskurzuselemzést, médiafogyasztáselemzést is.


Önkéntesség Magyarországon 2018

A Századvég Alapítvány 2018-ban végezte el a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 által is meghatározott, ötévente lefolytatandó Önkéntesség Magyarországon elnevezésű kutatássorozat második adatfelvételét. Kutatásunk két módszertani pillérre épült. Egyfelől országos, a teljes felnőtt lakosságra kiterjedő, 2000 fős, nemre, korra, iskolai végzettségre és településtípusra reprezentatív adatfelvételünkkel bemutattu Magyarország lakosságának viszonyulását az önkéntességhez, illetve vizsgáltuk az önkéntes tevékenység hazai elterjedtségét és azok jellegét. Másfelől összesen 140 darab, az önkéntességhez különbözőképpen kötődő célcsoporttal készítettünk interjúkat, fókuszcsoportot, önkéntesek mellett civil szervezeti vezetőkkel, szervezeti önkéntesmenedzserekkel, önkéntességkutatókkal, iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokkal, őket fogadó szervezetekkel, illetve iskoláik koordinátoraival. Eredményeinket több konferencia mellett egy gyorsjelentés és kötet formájában is bemutattuk.