ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – CIC


A Budapesti Civil Információs Centrummal kapcsolatosan

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatot elnyerve a Századvég Politikai Iskola Alapítvány kapta a „Budapesti Civil Információs Centrum” (CIC) címet a 2017-2019. évekre. A Centrum Infotv. 52. §-ában rögzített feladatainak hatékony teljesítése érdekében bizonyos esetekben személyes adatok kezelésére kerülhet sor. Az ennek keretében a CIC birtokába jutott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja az érintettek számára:

Az Adatkezelő adatai:

Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Kapcsolattartó: Mráz-Horváth Edina
Telefon: +36 1 479 5297
E-mail: cic@szazadveg.hu

A kezelt adatok köre:

  • A CIC rendezvényein részt vevő (érintett) neve, az általa képviselt szervezet neve, valamint a résztvevő e-mail elérhetősége, telefonszáma;
  • A CIC hírleveleivel valamint rendezvényeivel kapcsolatos levelezőlistára jelentkezés esetén az érintett e-mail címe;
  • A CIC jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyes adatok: a hatóságok nyilvános adatbázisaiból vagy a szolgáltatások teljesítésének eredményéből származó elérhetőségek (név, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés jogalapja és célja:

Az adatkezelés jogalapja a CIC jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése illetőleg az érintett hozzájárulása. Célja a CIC ingyenes képzései és egyéb programjai hirdetése, valamint hírlevek kiküldése érdekében kapcsolattartás, kutatás.

Az adatkezelés a fent említett célok eléréséig, illetőleg a Budapesti Civil Információs Centrum cím megtartásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időtartamig áll fenn.

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szabályokra egyebekben az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF annak közzétételétől hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

Budapest, 2018. május 25.


A Budapesti Civil Információs Centrum tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-19-0005 azonosító számú pályázat keretében.