SZÁZADVÉG FOLYÓIRATA Századvég olyan társadalomtudományi folyóirat, amely programszerűen vállalja a megközelítések sokféleségét, a politika méltóságát. 


A szerkesztők az egyes számokat hívószavak köré szervezik, és arra törekednek, hogy a fiatal kutatói nemzedék megjelenhessen komoly szakmai reputációjú tudósok társaságában. Konkrétabban fogalmazva: a szerkesztők olyan társadalom- és bölcsészettudományi folyóiratnak tekintik a Századvéget, amelynek fő érdeklődési területe a politikum világa – a szó tágan felfogott értelmében. Ez az érdeklődés azonban nem jelent egyúttal közéleti vagy aktuálpolitikai orientációt: a Századvég tudományos folyóirat, melynek kizárólagos szerkesztési szempontja minőségi. Ugyanakkor a Századvég nem szaktudományos, hanem interdiszciplináris folyóirat, amely általában a társadalomtudományos érdeklődésű folyóirat-olvasó közönséghez szól. Napjaink töredezett szakmaiságú és világnézetű Magyarországán a Századvég a tudományos eszmecsere terepe kíván maradni – megőrizve így azt a szerkesztői hitvallást, amelyet a folyóirat történelme során minden szerkesztőség is magáénak vallott.


Aktuális szám (86.)

Megjelent a Századvég folyóirat legújabb száma, amelynek hívószava: VALLÁS/POLITIKA.

 

A szekularizációról szóló beszámolók és elméletek egyik sajátossága, hogy igen laza összefüggést mutatnak a valósággal. A történeti példákat mérlegelve teljes félreértésnek tűnik korunkat úgy emlegetni, mint a szekularizáció korát. Valójában még soha ennyi vallásban nem hittünk egyszerre. Ha az ember elveszti a bizodalmát a hagyományos – elsősorban a keresztény – Istenben, akkor nem hitetlen lesz, hanem inkább arról van szó, amit Émile Cammaerts mondott: az Istenben való hit elvesztésének első hatása, hogy az ember mindenben hinni kezd.

 

A tartalomból:

 

TANULMÁNYOK

William T. Cavanaugh
Egyház az utcán: eucharisztia és politika

Novák Attila
Vallás és állam a mai Izraelben

Jany János
Iszlám és politika 

Szivák Júlia
A politika és a vallás kapcsolata Indiában

Hidas Zoltán
A kivonulás hitharca

Béres Tamás
Vallás és ökológia

Nyirkos Tamás
Szekularizáció és politikai teológiák

RECENZIÓK

Demeter Tamás
Szociológiatörténeti szomorújáték

Veczán Zoltán
Három évtized évgyűrűi


Lapozzon bele a kiadványba vagy töltse le a teljes számot a borítóra kattintva.

 


Korábbi számok archívuma