Önkormányzunk értetek, de nélkületek! - Pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban

Kákai László.jpg
Témakör
Kézikönyvek
Oldalszám
300
Kiadás éve
2004
ISBN/ISSN
963-7340-017
Ár
200 Ft
Szerző(k):

Kákai László

Leírás:

A kormányzati szintek közül a helyi önkormányzat áll a legközelebb az állampolgárokhoz. Szerepet játszik a helyi lakosság érdekeinek és véleményeinek képviseletében, lehetőséget ad a politikai részvételre és a különböző vélemények kifejezésére, azaz kulcsszereplő a demokratikus politikai rendszerekben. A helyi önkormányzat nem csupán azért van, hogy a helyi problémákat helyben, a polgárokhoz és magához a problémához közel kezelje, hanem az is feladata, hogy létrehozza és erősítse azt, amit polgári öntudatnak szokás nevezni. E feladata révén a helyi önkormányzat egyben a civil társadalom kulcsfontosságú része is.

Könyvem a pártok és a civil szervezetek szerepét tisztázza a helyi önkormányzatok döntéshozatali és döntés-előkészítő folyamatában. Az önkormányzat ugyanis egyfajta hidat alkot az állam és polgárai között. Ebbe a viszonyrendszerbe épültek be sajátos módon a különböző szerveződések, így a politikai pártok és a civil szervezetek. A pártok nemcsak a parlamentekben dominálnak, hanem a helyi hatalom működésében is meghatározó szerepük van, ugyanakkor helyi szinten mégis kezdenek teret veszíteni a különböző egyesületek, egyletek, választási csoportosulások, egyéni jelöltek javára. Ezt a folyamatot természetesen a településnagyság, a választási rendszer és a politikai kultúrája befolyásolja.