Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában

Tomka Béla.jpg
Témakör
Szociológia, Politológia, politikai filozófia, szakpolitikák, Kommunikációtan, politikai kommunikáció, média, Információs társadalom
Oldalszám
218
Kiadás éve
2003
ISBN/ISSN
963-9211-621
Ár
200 Ft
Szerző(k):

Tomka Béla

Leírás:

Tomka Béla könyve a szociálpolitika, illetve a jóléti állam 20. századi magyarországi fejlődését vizsgálja nemzetközi összehasonlításban. A szociálpolitikai/jóléti állam a nemzetközi történeti társadalomtudományi kutatások igen intenzíven művelt területe. Ezen nem is csodálkozhatunk: az ipari társadalmak 20. századi fejlődésének jelentős és dinamikusan változó vetületéről van szó, amely olyan fontos kutatási témákkal érintkezik, mint az állam funkciójának átalakulása, a demográfiai és családfejlődés, a társadalmi rétegződés vagy éppen a gazdasági növekedés. A legtöbb nyugat-európai ország esetében ennek megfelelően bőséges irodalom áll rendelkezésre a jóléti rendszerek múltjáról. Magyarországon azonban mindeddig meglehetősen szűk volt azoknak a köre, akik a jóléti fejlődés történetével foglalkoztak, ráadásul a meglévő hazai munkák is sokszor a külföldi kutatásoktól elszigetelten keletkeztek, s a legritkábban helyezték el a magyar szociálpolitikát nemzetközi környezetében. A szerző éppen egy ilyen összehasonlító perspektívát kínál a jóléti kiadások, a jóléti intézmények, a szociális jogok és más fontos tényezők magyarországi és nyugat-európai fejlődésének szisztematikus elemzése során.