A család a társadalom egyik legmeghatározóbb alappillére, ezért az Európa Projekt-kutatás több hullámban vizsgálta az európai polgárok családi értékekkel kapcsolatos attitűdjeit. Az elmúlt évek kutatási eredményei egy következetesen családbarát Európa képét mutatták meg, amelyet a 2022 második felében végzett felmérés is megerősít.

Az aktuális eredmények szerint az uniós állampolgárok közel háromnegyede (73 százaléka) fogalmazott meg pozitív véleményt a családi értékekről. A balkáni térség országai viszonyulnak legkedvezőbben a családi értékekhez, továbbá a visegrádi államok és a volt szocialista tömb országai is az európai átlagot meghaladó mértékben nyilatkoztak pozitívan a témáról. A családformák pluralizálódásával összefüggésben a Századvég feltérképezte, hogy amennyiben a megkérdezetteknek választaniuk kellene, mit javasolnának a kormányuknak: inkább a családok védelmére, a gyermekvállalás segítésére, vagy inkább az LMBTQ-közösség és a szexuális kisebbségek jelentősebb támogatására kellene figyelmet fordítani. A felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy az uniós polgárok 61 százaléka inkább a családtámogatásokat választaná, míg az LMBTQ-mozgalom felkarolását csupán a válaszadók 24 százaléka ítéli fontosabbnak.