Vidékfejlesztés

„A vidék, a vidéki ember iránti elkötelezettségünk munkánk legfontosabb mozgatórugója.” 

A versenyképes, élhető vidék megteremtése hazánk alapvető érdeke. A vidék a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődés és fenntarthatóság bázisa, az ország szuverenitásának és rezilienciájának biztosítéka. Munkánk célja, hogy a vidékfejlesztéssel kapcsolatos döntések, beavatkozások megalapozottabbak és hatékonyabbak legyenek. Ehhez hozzájárul a vidék, a vidéki ember iránti elkötelezettségünk, valamint adatokra és helyi tapasztalatokra épülő szaktudásunk.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A
A vidéki térségek fejlődésének elemzése, a területi tervezés kihívásai egyre fontosabb szakpolitikai és gazdaságtervezési célkitűzések.

A közelmúlt globális és regionális történései és azok kedvezőtlen külkereskedelmi hatásai rámutattak arra, hogy az ország saját erőforrásait jobban kell hasznosítani (pl. az ellátási láncok csökkentése, a helyi alapanyagok felhasználása, helyi humán erőforrás bevonása) a jövő gazdasági irányainak meghatározásában. Az erőforrások kezelésének hatékonysága nagymértékben függ a területi tervezés minőségétől, egyrészt annak gazdasági aspektusaitól – ipar- […]

Sz
Szinergiák kialakítása a vidékfejlesztési folyamatban

A magyar kistelepülési vidékfejlesztési projektek és beavatkozások nem minden esetben érik el a kívánt hatást. A programok kétségtelen gazdasági és társadalmi előnyei nem elegendőek ahhoz, hogy felzárkóztató hatásuk hosszabb távon is érvényesüljön. A kötelező fenntartási időn túl a legtöbb projektről nem is állnak rendelkezésre a hiteles értékeléshez szükséges információk. A beavatkozások gyengeségei leginkább az együttműködés, […]

J
Járások, vidéki települések

Az elmúlt évtizedben újra kiépítésre került a járási rendszer Magyarországon. A járás – mint igazgatásszervezési és területfejlesztési egység – vizsgálata kutatásaink fókuszába kerületek. Logikusnak tűnik a járásszékhely megerősítése egyfajta térségi szolgáltató központtá, mely stratégiai elképzelés. Ugyanakkor valóban nagy kérdés, hogy mennyiben fedi le a járás, mint elsősorban igazgatásszervezési egység, a valós térségi gazdasági folyamatokat. A […]

A
A vidéki térségek fejlődésének elemzése, a területi tervezés kihívásai egyre fontosabb szakpolitikai és gazdaságtervezési célkitűzések.

A közelmúlt globális és regionális történései és azok kedvezőtlen külkereskedelmi hatásai rámutattak arra, hogy az ország saját erőforrásait jobban kell hasznosítani (pl. az ellátási láncok csökkentése, a helyi alapanyagok felhasználása, helyi humán erőforrás bevonása) a jövő gazdasági irányainak meghatározásában. Az erőforrások kezelésének hatékonysága nagymértékben függ a területi tervezés minőségétől, egyrészt annak gazdasági aspektusaitól – ipar- […]

Sz
Szinergiák kialakítása a vidékfejlesztési folyamatban

A magyar kistelepülési vidékfejlesztési projektek és beavatkozások nem minden esetben érik el a kívánt hatást. A programok kétségtelen gazdasági és társadalmi előnyei nem elegendőek ahhoz, hogy felzárkóztató hatásuk hosszabb távon is érvényesüljön. A kötelező fenntartási időn túl a legtöbb projektről nem is állnak rendelkezésre a hiteles értékeléshez szükséges információk. A beavatkozások gyengeségei leginkább az együttműködés, […]

J
Járások, vidéki települések

Az elmúlt évtizedben újra kiépítésre került a járási rendszer Magyarországon. A járás – mint igazgatásszervezési és területfejlesztési egység – vizsgálata kutatásaink fókuszába kerületek. Logikusnak tűnik a járásszékhely megerősítése egyfajta térségi szolgáltató központtá, mely stratégiai elképzelés. Ugyanakkor valóban nagy kérdés, hogy mennyiben fedi le a járás, mint elsősorban igazgatásszervezési egység, a valós térségi gazdasági folyamatokat. A […]

Nemzetközi jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben – Új vidékfejlesztési paradigma 2.

TOVÁBB

Rólunk

Üzletágunk a vidéki embert és az élhető vidék megteremtését állította empirikus szemléletű tanácsadási tevékenységének középpontjába.

Ezen igények mentén térképezzük fel a rurális tér gazdasági és társadalmi aspektusait, szinergiát, erősségeit és fejlesztendő területeit. Tudjuk, hogy a vidéki ember a praktikus megoldásokban hisz. Munkánk során ezért arra törekszünk, hogy más üzletágakkal együttműködve komplex, ugyanakkor gyakorlatias és a helyi adottságoknak megfelelő eljárásokat dolgozzunk ki. Rendelkezünk azokkal a kompetenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy-egy program, beavatkozás gazdaságra és társadalomra gyakorolt összetett hatását felmérjük és megtervezzük.

üzletágvezető

2007 és 2012 között kutatóként, majd vezető kutatóként dolgozott a Századvégnél. Az évek során foglalkozott hazai és nemzetközi politikával, területfejlesztéssel, területpolitikával, valamint biztonságpolitikával is. 2019-ben csatlakozott a Vidékfejlesztés Üzletághoz, melynek 2020 óta vezetője. Célja, hogy munkatársaival közösen a társadalomtudományi alapkutatásokra támaszkodva olyan kérdéseket vizsgáljanak, amelyek leginkább a vidék élhetőségi szempontjait helyezik a középpontba, a vidéki emberek jobb megélhetését. Tanácsadóként az adott témát megismerve a gyakorlatias megoldásokat keresik. Mottója: vidékfejlesztés gyakorlatiasan.

Együttműködő partnereink

Budapesti Corvinus Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Állatorvostudományi Egyetem

Középpontban a vidékfejlesztés

A vidéki térségek fejlődésének elemzése, a területi tervezés kihívásai egyre fontosabb szakpolitikai és gazdaságtervezési célkitűzések.

A közelmúlt globális és regionális történései és azok kedvezőtlen külkereskedelmi hatásai rámutattak arra, hogy az ország saját erőforrásait jobban kell hasznosítani (pl. az ellátási láncok csökkentése, a helyi alapanyagok felhasználása, helyi humán erőforrás bevonása) a jövő gazdasági irányainak meghatározásában. Az erőforrások kezelésének hatékonysága nagymértékben függ a területi tervezés minőségétől, egyrészt annak gazdasági aspektusaitól – ipar- és infrastruktúra-fejlesztések megfelelő kialakítása és megvalósítása –, másrészt az ország demográfiai helyzetének javulásától. Ez utóbbi szempontból alapvető kérdés, hogy a vidéki térségek népességcsökkenését meg tudjuk-e állítani, de még jobb, ha növelni tudjuk makro- és helyi szinten.

Szinergiák kialakítása a vidékfejlesztési folyamatban

A magyar kistelepülési vidékfejlesztési projektek és beavatkozások nem minden esetben érik el a kívánt hatást. A programok kétségtelen gazdasági és társadalmi előnyei nem elegendőek ahhoz, hogy felzárkóztató hatásuk hosszabb távon is érvényesüljön. A kötelező fenntartási időn túl a legtöbb projektről nem is állnak rendelkezésre a hiteles értékeléshez szükséges információk. A beavatkozások gyengeségei leginkább az együttműködés, a gazdasági és társadalmi innováció, valamint a területi kiegyenlítő hatás területén mutatkoznak meg.

A kutatás célja egyrészt a kiválasztott vidékfejlesztési projektek hosszú távú hatásainak vizsgálata kistelepülési környezetben, másrészt olyan komplex és korszerű ex-post értékelési rendszer módszertani előkészítése, amely a jövőbeni hatékony döntések alapjául szolgálhat. A vizsgálat a Szinergiák kialakítása a vidékfejlesztési folyamatban kutatás-sorozat első tagja.

Járások, vidéki települések

Az elmúlt évtizedben újra létrejött a járási rendszer Magyarországon. A járás – mint igazgatásszervezési és területfejlesztési egység – vizsgálata kutatásaink fókuszába kerületek. Logikusnak tűnik a járásszékhely megerősítése egyfajta térségi szolgáltató központtá, mely stratégiai elképzelés. Ugyanakkor valóban nagy kérdés, hogy mennyiben fedi le a járás, mint elsősorban igazgatásszervezési egység, a valós térségi gazdasági folyamatokat.

A „térségi feladatellátás” nem példa nélküli, hiszen önkormányzati társulások jöhetnek létre közös feladatellátásra ma is. Korábban pedig majd egy évtizedig működött Magyarországon a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulási rendszere, melybe kötelezően léptek be a települések, bizonyos oktatási, egészségügyi, szociális és területfejlesztési feladatok közös vitelére.

A közfeladatok ellátásának megfelelő „üzemmérete” nem újkeletű probléma, és nagyban feszíti a hazai önkormányzati struktúra elaprózottsága körüli szakmai-közpolitikai vitát is.

Megbízóink fejlődését több kutatási módszer együttes alkalmazásával támogatjuk

Kompetenciák

Szolgáltatások

Tanácsadás

Az elvégzett kutatásokkal kapcsolatos, vagy azokon túlmenő kérdésekre megoldási javaslatok nyújtása

Elemzés

A feltárt adatok összefüggéseinek feltárása, elemzése, javaslatok megfogalmazása

Interjú

A vizsgált terület aspektusainak mélyebb megismerése meghatározott alanyokkal végzett interjú útján

Kérdőív

A közvélekedés megismerése kérdőíves lakossági vagy vállalati adatfelvétellel

Nemzetközi benchmarking

A felmérni kívánt terület nemzetközi helyzetének áttekintése, elemzése

Együttműködések, amelyekre büszkék vagyunk

Fontosabb referenciamunkáink

Projekt neve

Átalakuló felsőoktatás – a modellváló intézmények működése, jövőbeni lehetőségei.

Megrendelő

Kormányzati szereplő

Év

2022

Fő témakörök

Nemzetközi benchmark; hazai egyetemek stratégiai dokumentumainak elemzése;  Interjúelemzés egyetemi vezetőkkel; Kérdőíves adatfelvétel a hallgatók körében.

Módszertan

Nemzetközi benchmark a nemzetközi és európai top egyetemekről; desk research kutatás a hazai modellváltó egyetemek stratégiai dokumentumairól; kérdőíves adatfelvétel ezen egyetemek hallgatói körében; félig strukturált interjúk az egyetemi vezetőkkel.

Projekt neve

A műszaki háttérrel rendelkező győri Széchenyi Egyetem egészségipari/egészségtechnológiai Kompetencia Központjának megvalósíthatósági tanulmánya, költségvetési hatáselemzése.

Megrendelő

Kormányzati szereplő

Év

2022

Fő témakörök

Háttér, elvárások; SWOT analízis; Nemzetközi összehasonlítás, piackutatás; célcsoportok beazonosítása, elemzése; kompetencia, infrastruktúra, szolgáltatási lehetőségek beazonosítása az egyetemnél; igényfelmérés a célcsoport tagjainál; Javaslat a működtetésre (szervezeti, menedzsment és egyéb téren egyaránt)

Módszertan

Desk research – áttekintés a hazai és nemzetközi iránymutatásokról Összefoglaló a best practice modellekről, milyen módosítás/egyetemre szabás után válhat alkalmazhatóvá. Félig strukturált interjúk a legfontosabb szereplőkkel.    Az összefoglaló elemzésben a fentieken túl javaslat a megrendelőnek, hogy milyen területeken és milyen módszertannal van lehetőség az ideális megvalósításra, a fenntartható működésre.

Partnereink visszajelzései

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Dui ullamcorper in lectus eget id consequat blandit. Netus a eget id non pretium nisl lobortis justo nunc. Congue nam justo dictum turpis nunc pulvinar ultrices malesuada ut. Quam eu proin arcu tortor adipiscing senectus.
Vezetéknév Keresztnév
Titulus
Cég/Szervezet

Legfrissebb kutatásaink, elemzéseink

Napjainkban a vidék megítélését és szerepét illetően sajátos kettősségnek lehetünk szemtanúi: láthatjuk egyfelől, hogy az urbanizáció és az iparosítás következtében felgyorsult az egyébként is ritkábban lakott, periférikus területek elnéptelenedése, és az ottani lakosság elöregedése. Másrészt viszont az elmúlt időszak válságai és a koronavírus-járvány rávilágítottak arra, hogy a vidék nélkül nem képzelhető el erős, fejlődőképes, ellenálló nemzetgazdaság, végső soron nemzeti szuverenitás.
Amikor Orbán Viktor miniszterelnök 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, világos célokat fogalmazott meg: adjuk vissza a vidéken élők hitét, állítsuk meg a drasztikus népességfogyást és újra legyen jó a falvakban élni. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos írása.
Nehéz időket élünk. Előbb a pandémia, most pedig a háborús helyzet okozta negatív gazdasági folyamatok nehezítik az európai emberek százmillióinak életét. Annak az Európának, amely kényelmi évtizedeket képzelt magának, most komolyan szembe kell néznie azzal, hogy nem biztos, hogy a világ kereke abba az irányba fordul, ahogy azt ő eltervezte.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hivatkozott általános jellegű szolgáltatásainkon túlmenően kérjen tőlünk konzultációs lehetőséget az alábbi kapcsolati felületen:

Kapcsolatfelvételi űrlap

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frissítettük feltételeinket