Politikai kutatás

„Kutatásaink a politikai rendszer és a magyar társadalom mélyebb struktúráit hivatottak megérteni.”

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Politikatudományi Kutatóintézetének fő célja a magyarországi politikai jelenségek szigorú és szisztematikus vizsgálata empirikus módszerekkel, annak érdekében, hogy megbízható ismereteket szerezzünk a magyar választók politikai viselkedéséről és a politikai intézményeinkről. Az intézet főként nem aktuálpolitikai témákra fókuszál, hanem politikai-szociológiai alapkutatásokat végez.

Rólunk

Célunk olyan módszertani vizsgálatokat folytatni, amelyek a politikatudományi mérések pontosságát javíthatják.

Eszközeink közé tartoznak kérdőíves felmérések, kísérletek, kvalitatív módszerek (pl. fókuszcsoportok), esettanulmányok, digitális adat és mesterséges intelligencia alapú módszerek. Adatalapú elemzéseink támogathatják a döntéshozók munkáját és elősegíthetik a politikai folyamatok jobb megértését és tudatosítását a nagyközönség körében.

igazgató

Stefkovics Ádám 2012 óta dolgozik a Századvég Alapítvány kötelékében, korábban a Közvélemény- és Picakutatási Igazgatóságot vezette. Mester diplomáját az ELTE Társadalomtudományi Karának szociológia szakán szerezte, jelenleg ugyanitt doktorjelölt. Emellett az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, valamint a Harvard Egyetem Kvantitatív Társadalomtudományi Intézetének vendégkutatója. Fő kutatási területei a politikai szociológia és a survey módszertan.

Kutatóink

Bauer Béla PhD

vezető kutató

Bukovics Babett

vezető kutató

Csete-Makay Mónika

vezető kutató-csoportvezető

Deák Bálint

vezető elemző

Deutsch Tamás

európai parlamenti képviselő

Dr. Bogáromi Eszter

piackutatási igazgatóhelyettes

Dr. Hortay Olivér

üzletágvezető/kutatóintézeti igazgató

Dr. Horváth Orsolya

üzletágvezető/képzési igazgató

Dr. Ifj. Lomnici Zoltán

kuratóriumi tanácsadó, tudományos igazgató

Dr. Kökény László

szenior tanácsadó

Dr. Kövesi Gabriella

szabályozási igazgató

Dr. Maurer Szemere

üzletágvezető

Dr. Megadja Gábor

kutatóintézeti igazgató

Dr. Navracsics Tibor

területfejlesztési miniszter

Dr. Péntekné Simon Nikolett

kutató

Dr. Pillók Péter

kutatóintézeti igazgató

Dr. Speidl Bianka

vezető kutató

Dr. Stefkovics Ádám

kutatóintézeti igazgató

Fűrész Gábor

A Kuratórium elnöke

Görgényi Tamás

A Kuratórium tagja

Gyopáros Alpár

modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Győrffy Balázs

elnök

Gyorgyovich Miklós

igazgatóhelyettes

Hidvégi Áron

A Kuratórium elnökhelyettese, vezérigazgató-helyettes

Isépy Tamás

üzletágvezető

Kelemen Gábor

üzletágvezető

Kenyeres Kinga

Vezérigazgató

Kiss Ákos

üzletágvezető

Kiszelly Zoltán

igazgató

Kocsis Máté

a Fidesz frakcióvezetője

Kollár Dávid

vezető kutató

Kováts Bence

Projektmenedzsment igazgató

László Tamás

vezető kutató

Losonci Gergely

politikai igazgató, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány

Menich Dóra

kutató

Nagy István

agrárminiszter

Nagy Márton

gazdaságfejlesztési miniszter

Orbán Eszter

szenior tanácsadó

Orbán Viktor

miniszterelnök

Pásztor Szabolcs

vezető kutató

Rigó Csaba

elnök

Schultz Gábor

üzletágvezető

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Varga Judit

országgyűlési képviselő

Vizkeleti László

igazgató

Zenovitz Lili

vezető kutató

Kutatásaink az alábbi területekre fókuszálnak

Politikai viselkedés

A politikai viselkedéskutatás olyan terület, amely arra törekszik, hogy megértse, hogyan viselkednek az egyének és csoportok politikai kontextusban. Ez magában foglalhatja a választási magatartás, a politikai attitűdök, a politikai részvétel és a döntéshozatali folyamatok tanulmányozását. A politikai viselkedéskutatás példái közé tartozhat annak vizsgálata, hogy az olyan demográfiai tényezők, mint az életkor vagy az iskolai végzettség, hogyan befolyásolják a szavazási szokásokat.

Politikai struktúrák, politikai törésvonalak

A politikai struktúra- és törésvonalak kutatása azt vizsgálja, hogy a társadalmi és politikai megosztottság hogyan alakítja a politikai rendszerek szerveződését és működését. Ez kiterjedhet például olyan tényezők politikai intézményekre és folyamatokra gyakorolt hatásának tanulmányozására, mint a nem, a végzettség vagy a vallás. A politikai struktúra- és törésvonalak kutatására példa lehet a jövedelmi egyenlőtlenség és a választási részvétel közötti kapcsolat elemzése, vagy annak vizsgálata, hogy bizonyos társadalmi csoportok kormányzati képviselete hogyan befolyásolja a politikai eredményeket.

Választáskutatás

A választáskutatás a választások dinamikáját és kimenetelét vizsgálja. Ez a kutatási terület magában foglalhatja a választók, a kampánystratégiák és a média szerepének tanulmányozását a választási eredmények alakításában. A választási tanulmányok kutatására példa lehet a negatív kampányok választási részvételre gyakorolt hatásának elemzése, vagy annak vizsgálata, hogy a jelöltek által használt közösségi média hogyan befolyásolja a közvéleményt.

Politikai intézmények

A politikai intézmények kutatások olyan terület, amely a kormányzat formális és informális struktúráira és azok működésére összpontosít. A törvényhozó testületek, a végrehajtó szervek és az igazságszolgáltatási rendszerek kialakításának és működésének, valamint az ezen intézmények közötti kapcsolatoknak a tanulmányozására terjedhet ki. A politikai intézménykutatásra példa lehet a politikai pártok szerepének elemzése a törvényhozási döntéshozatalban, vagy az érdekcsoportok szabályozó ügynökségekre gyakorolt befolyásának vizsgálata.

Globalizációkutatás

A globalizációkutatás a világ politikai rendszereinek növekvő összekapcsolódására és kölcsönös függőségére, valamint a nemzeti határokon átívelő globális kormányzási struktúrák kialakulására fókuszál. Ide tartozhat a nemzetközi szervezetek és szerződések elterjedése, a transznacionális társadalmi mozgalmak növekedése, valamint a globális normák és értékek növekvő jelentősége. A politikai globalizációra példaként említhetjük az ENSZ erőfeszítéseit az olyan kérdésekre adott globális válaszok koordinálására, mint az emberi jogok és az éghajlatváltozás, vagy a multinacionális vállalatok szerepét a nemzeti és nemzetközi politikák alakításában.

Politikai kommunikáció, média

A politikai kommunikáció és média olyan terület, amely a média különböző formáinak szerepét vizsgálja a politikai attitűdök, magatartásformák és döntéshozatal alakításában. Ide tartozik a hagyományos médiumok, például az újságok és a televízió, valamint a digitális média újabb formáinak, például a közösségi média és az online hírplatformok hatásainak vizsgálata. A politikai kommunikáció és média kutatásának példái közé tartozhat a politikai reklámok választói magatartásra gyakorolt hatásának elemzése, vagy annak vizsgálata, hogy a politikai jelöltek hogyan használják a közösségi médiát a közvélemény alakítására.

Nemzetközi összehasonlítások

A nemzetközi összehasonlító politikatudomány a világ különböző országaiban és régióiban a politikai jelenségeket vizsgálja a hasonlóságok, különbségek és a változások mintáinak feltárása érdekében. Ez magában foglalhatja a különböző intézményi berendezkedések, kulturális és történelmi kontextusok, valamint gazdasági feltételek politikai eredményekre gyakorolt hatásának vizsgálatát. A nemzetközi összehasonlító politikatudományi kutatások közé tartozhat például azoknak a tényezőknek az elemzése, amelyek hozzájárulnak a különböző régiók demokratikus rendszereinek stabilitásához vagy instabilitásához, vagy annak vizsgálata, hogy a különböző országok hogyan reagálnak a hasonló politikai kihívásokra, például a bevándorlásra vagy az éghajlatváltozásra.

Legfontosabb tanulmányaink

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2023. novemberi felmérése alapján a lakosság konjunktúraérzete nem változott, a vállalkozások konjunktúraérzete viszont jelentősen javult. A –100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index ugyanis –18,8-ről –18,9-re csökkent, a vállalati mutató értéke pedig –15,5-ről –12,6-re erősödött. Az indexek értékét hosszabb időtávon vizsgálva jelentős javulás tapasztalható: a 2022. novemberi értékhez képest a lakossági index 7,5, a vállalati index 8,1 indexponttal növekedett. A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását még mindig az orosz–ukrán háború, a csökkenő, de továbbra is magasabb inflációs környezet és a gazdasági szankciók által okozott bizonytalanság határozták meg. A konjunktúraérzet jelentősebb javulására csak akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció tovább mérséklődik, a kamatkörnyezet is kedvezőbbé válik, továbbá az energiapiacokon tartósan alacsony árak alakulnak ki.
Ma Magyarország az európai emberek hangja, az egyetlen olyan ország, amely úgy beszél, ahogy a magyar és a nyugat-európai emberek gondolkodnak, de itt az ideje, hogy Európában is változások történjenek, és az európai emberek visszavegyék az európai intézményeket – erről beszélt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Századvég Szuverenitás Konferenciáján. A miniszterelnök a Századvég alapításának 30. évfordulója alkalmából rendezett konferencián visszaemlékezett a Századvég folyóirat indulására is.
Augusztusi ülésén a jegybank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamaton (13 százalék), azonban folytatta az irányadó kamat csökkentését. A jegybank effektív rátáját – az egynapos betéti eszköz kamatát – a jegybank 100 bázisponttal 14,0 százalékra csökkentette.
A Hamász fegyveresei október 7-én terrortámadást hajtottak végre Izrael ellen, amely több mint 1400, többségében civil áldozatot követelt. A palesztin terrorszervezet akciójára válaszul Izrael katonai hadműveletet indított a Gázai övezetben, melynek célja a Hamász infrastruktúrájának megsemmisítése. Ezzel párhuzamosan számos nyugat-európai nagyvárosban zajlottak – antiszemita megnyilvánulásoktól sem mentes – tömegdemonstrációk Palesztina vagy a Hamász mellett. A Századvég e fejleményekre tekintettel feltérképezte az Izrael–Hamász konfliktussal kapcsolatos lakossági attitűdöket.

Szakmai megjelenéseink

No data was found

Regisztráció

Registration

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Regisztráció

Frissítettük feltételeinket