Makrogazdaság

„A makrogazdasági üzletág magas szintű elemzéseivel, számításaival teljesíti a megrendelői igényeket."

A makrogazdasági üzletág magas szintű elemzéseivel, számításaival segíti más üzletágak munkáját és teljesíti a megrendelői igényeket. A makrogazdasági üzletág tevékenysége meglehetősen széleskörű: a klasszikus makrogazdasági előrejelzésen és elemzésen kívül számtalan témával foglalkozunk. Az üzletág az elmúlt években részt vett többek között fejlesztéspolitikai, energetikai, agrárgazdasági, és egészséggazdasági projektekben is.

KAPCSOLATFELVÉTEL

P
Pénzügyi közvetítőrendszer

A hazai és a nemzetközi pénzügyi rendszerek elemzését, összefüggések feltárását egyedi piaci és állami felkérésre készítjük. Ennek keretében számos partnerünknek (pl. PM, ÁKK, VÁFISZ) készítettünk elemzéseket. A hazai bankrendszer hitelezési folyamatait, kockázatosságát, az ügyfelek (lakosság, vállalatok) hitel-visszafizetési képességét számos tényező befolyásolja. Nagyon fontos a releváns kockázati tényezők beazonosítása és hatásvizsgálatok értelmezése.

P
Pénz- és tőkepiacok​

A tőzsdei folyamatok megismerése, a változékony kötvény-, részvény- és devizaárfolyamok napjaink kihívásai közé tartoznak. A jelenkor egyik fontos ismérve, hogy a korábban statikusabbnak vélt makrogazdasági változók is egyre inkább a tőzsdéről megismert részvény- és devizaárfolyamokhoz hasonlóan meglehetősen volatilissá váltak. Nagy kihívás mindezek miatt a szabályozó hatóságok számára a megfelelő gazdaságpolitikai döntések meghozatala.

K
Kommentárok, rövid elemzések, pollok készítése

A legfontosabb (a KSH, az MNB, a ÁKK és egyéb nemzetközi szervezetek által publikált) mutatókat kommentáljuk, azaz a megjelenésüket követően elemzést juttatunk el a sajtóhoz, illetve honapunkon is publikáljuk. Fontosnak tartjuk a rövid elemzések megjelentetését a médiában. Ennek legkurrensebb felülete a VG-vélemény- és VG-blog rovatok. Ezenkívül a vg.hu, a portolio.hu és a Refinitiv felkérésére havi […]

F
Felsőoktatás​

Az egyetemek klasszikus feladatai és céljai az elmúlt évtizedekben kibővültek, melyet a tervszerű innováció és a tudás szerepének folyamatos előtérbe kerülése támogat. Az egyetemek oktatói, kutatói munkakörben dolgozók szemléletformálása, készségfejlesztése, vállalkozói és szellemi tulajdonjog ismereteik bővítése is rendkívül fontossá vált.  A felsőoktatás tömegesedésének okán a társadalmi értintettek köre kiszélesült, a társadalmi ráfordítás szerepe növekedett, és […]

V
Védelmi innováció

Nemzetközi szinten, általános jelleggel igaz, hogy az országoknak kiemelten fontos, hogy milyen technológiai és műveleti előnyök mentén érik el a végső soron célként megfogalmazott hadiipari függetlenségüket.

K
Kulturális innováció

Az innováció nemcsak a tudomány és a felsőoktatás területén értelmezhető, hanem a kulturális térben is. Kialakulóban van a 21. századi múzeum eszménye, mely keretében közösségszervezési szerepet is magáénak vall. Nemzetközi múzeumok esetében jellemző megoldás több múzeum egyetlen ernyőintézménybe szervezése, amely a szakmai kooperáció lehetőségeit nyitja meg. A különböző tematikájú, de alaptémáikban, kutatási területeikben kapcsolódó múzeumok […]

K
Közoktatás és digitalizáció

Mint oly sok területen, ezen is a negyedik ipari forradalom, illetve az okoseszközök robbanása hozta el a fordulatot. Az utóbbi két évtizedben az oktatástudomány nagyjából konszenzusra jutott az oktatástechnológia szükségességében. Ez nem puszta „meghajlás” volt a trendek előtt, hanem egy komoly paradigmaváltás eredménye. Előtérbe került a kompetenciafejlesztés fontossága, az ún. 21. századi kompetenciák, mint például […]

Az idei enyhe visszaesést követően jövőre a magyar gazdaság bővülése várható

A magyar gazdaság teljesítménye 2022-ben 4,6 százalékkal bővült. 2023-ban az első három negyedév alapján nem számíthatunk gazdasági növekedésre: a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. előrejelzése szerint 2023-ban 0,7 százalékkal zsugorodhat a magyar gazdaság. A következő két évben 2,7 és 3,1 százalékos növekedést becslünk, amivel együtt összeségében lassú emelkedés várható a gazdasági teljesítmény idei visszaesése után.

TOVÁBB

Rólunk

A Makrogazdasági Üzletág elemzési, számítási, és modellezési kapacitásával járul hozzá a projektek megvalósításához, melynek hozzáadott értéke egyedülálló a hazai tanácsadói piacon.
Az üzletág szakemberei képesek a folyamatok kvantitatív leírására, előrejelzésére, egyes intézkedések, történések hatásainak számszerűsítésére, továbbá a vizsgált terület több szegmensre vonatkozó/komplex tanulmányozására, összegzésére. Az üzletág képes a primer adatfelvételek és a kvantitatív elemzések kombinálására, ezekből kvalitatív és kvantitatív következtetések levonására. Az üzletág másik erőssége a piacelemzés, illetve egy-egy vállalkozás, ágazat, vagy gazdasági térség gazdaságban betöltött szerepét számszerűsítő elemzések (pl. footprint-elemzés) készítése. Kollégáink jártasak a mikroökonómia, a pénzpiacok és a biztosítási piacok témáiban is. Munkatársaink felkészültségét a rendszeres negyedéves és havi kiadványaink összeállítása is támogatja, mivel ennek köszönhetően csapatunk folyamatosan naprakész tudással rendelkezik mind a magyar, mind a nemzetközi gazdasági folyamatok tekintetében.

üzletágvezető

Üzletágvezetőnk széleskörű szakmai ismerettel, tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi rendszerek területén. Egyetemi évei után ösztöndíjjal Svájcban és Ausztriában (másfél év) egészítette ki tanulmányait, vállalati pénzügyek és banki kockázatkezelés területeken. Egyetemi éveket követően négy évig bankban dolgozott, és megismerte a nemzetközi pénzügyi környezetet.

Több mint 12 éves oktatói tevékenységgel rendelkezik. Oktatott tárgyai: nemzetközi pénzügyek, külgazdaságtan, nemzetközi finanszírozás és kockázatkezelés, nemzetközi gazdaságtan. Az oktatói tevékenység mellett számos hazai és nemzetközi publikációval rendelkezik. Mindezek alapján legfontosabb kutatási területe a pénzügyi rendszerek (bankok, piacok).

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt.-nél 2014 óta makrogazdasági elemzőként (elsősorban makropénzügyi területen), majd 2022-től a Makrogazdasági Üzletág vezetőjeként tevékenykedik.

Együttműködő partnereink

Budapesti Corvinus Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Állatorvostudományi Egyetem

Középpontban a makrogazdaság

Pénzügyi közvetítőrendszer

A hazai és a nemzetközi pénzügyi rendszerek elemzését, összefüggések feltárását egyedi piaci és állami felkérésre készítjük. Ennek keretében számos partnerünknek (pl. PM, ÁKK, VÁFISZ) készítettünk elemzéseket. A hazai bankrendszer hitelezési folyamatait, kockázatosságát, az ügyfelek (lakosság, vállalatok) hitel-visszafizetési képességét számos tényező befolyásolja. Nagyon fontos a releváns kockázati tényezők beazonosítása és hatásvizsgálatok értelmezése.

Pénz- és tőkepiacok

A tőzsdei folyamatok megismerése, a változékony kötvény-, részvény- és devizaárfolyamok napjaink kihívásai közé tartoznak. A jelenkor egyik fontos ismérve, hogy a korábban statikusabbnak vélt makrogazdasági változók is egyre inkább a tőzsdéről megismert részvény- és devizaárfolyamokhoz hasonlóan meglehetősen volatilissá váltak. Nagy kihívás mindezek miatt a szabályozó hatóságok számára a megfelelő gazdaságpolitikai döntések meghozatala.

Kommentárok, rövid elemzések, pollok készítése

A legfontosabb (a KSH, az MNB, a ÁKK és egyéb nemzetközi szervezetek által publikált) mutatókat kommentáljuk, azaz a megjelenésüket követően elemzést juttatunk el a sajtóhoz, illetve honapunkon is publikáljuk. Fontosnak tartjuk a rövid elemzések megjelentetését a médiában. Ennek legkurrensebb felülete a VG-vélemény- és VG-blog rovatok. Ezenkívül a vg.hu, a portolio.hu és a Refinitiv felkérésére havi szinten előrejelzést adunk a legfontosabb makrogazdasági mutatókra (GDP,
infláció, kamatok).

Konjunktúrakutatás

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. által készített konjunktúrakutatás feladata, hogy a döntéshozók és az elemzők számára információt adjon a gazdaság aktuális és közeljövőben várható folyamatairól. Intézetünk 2019 augusztusa óta hónapról hónapra készíti el a vállalati, illetve a lakossági konjunktúraindexet. Havi rendszerességű felmérésünkben 1000 vállalatvezetőt, illetve 1000 felnőtt korú lakost kérdezünk meg a gazdasági helyzet értékeléséről és az ezzel kapcsolatos várakozásaikról. A két csoport esetében 29, illetve 28 kérdést teszünk fel, amelyek a gazdasági élet főbb témáit fedik le. A kapott válaszok közül a kedvezők (például várhatóan javuló gazdasági helyzet) pozitív pontértéket, míg a kedvezőtlenek (a foglalkoztatás várható csökkenése) negatív pontértékeket kapnak. Ezt követően a pontértékeket átlagolva és egy –100 és +100 közötti skálára alakítva kapjuk meg a konjunktúraindexeket.

Így tehát minél magasabb a konjunktúraindexek értéke, annál kedvezőbben látják a gazdaságban végbemenő folyamatokat a háztartások, illetve a vállalatok. Ezen felül mind a lakossági, mind a vállalati felmérés esetében 4-4 alindexet is készítünk a kérdések egy részének felhasználásával, amelyek egy-egy terület vonatkozásában szemléltetik a gazdasági közérzet alakulását.zített konjunktúrakutatás feladata, hogy a döntéshozók és az elemzők számára informá- ciót adjon a gazdaság aktuális és közeljövő- ben várható folyamatairól. Intézetünk 2019 augusztusa óta hónapról hónapra készíti el a vállalati, illetve a lakossági konjunktúrain- dexet.

Havi rendszerességű felmérésünkben 1000 vállalatvezetőt, illetve 1000 felnőtt korú lakost kérdezünk meg a gazdasági helyzet ér- tékeléséről és az ezzel kapcsolatos várakozá- saikról. A két csoport esetében 29, illetve 28 kérdést teszünk fel, amelyek a gazdasági élet széles körét lefedik. A kapott válaszok közül a kedvezők (például várhatóan javuló gazda- sági helyzet) pozitív pontértéket, míg a ked- vezőtlenek (például a foglalkoztatás várható csökkenése) negatív pontértékeket kapnak. Ezt követően a pontértékeket átlagolva és egy –100 és +100 közötti skálára alakítva kapjuk meg a konjunktúraindexeket.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2024. februári felmérése alapján a lakosság gazdasági közérzete 1,0 indexponttal, míg a vállalatok gazdasági várakozásai 0,1 indexponttal csökkentek az előző hónapban mért értékhez képest. Így a –100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index –12,9-re, a vállalati mutató értéke pedig –11,8-re gyengült. A februári felmérés alapján markáns pozitív változás, hogy a lakosság lefelé korrigálta a jövőbeni inflációs várakozásait. Ugyanakkor a vállalatoknál a termékeikre az elmúlt egy évben alkalmazott áralakításra vonatkozóan mértük a legnagyobb változást januárról februárra.

  • A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. által készített konjunktúraindex publikációs dátumai 2024-ben
Január25.
Február22.
Március25.
Április25.
Május23.
Június24.
Július25.
Augusztus22.
Szeptember23.
Október25.
November25.
December19.

Negyedéves makrogazdasági előrejelzés

Az üzletág negyedéves gyakorisággal makrogazdasági előrejelzést készít a magyar gazdaság főbb makrováltozóira vonatkozóan. Az előrejelzés korszerű makrogazdasági modell segítségével, a rendelkezésre álló legfrissebb adatok, gazdaságpolitikai döntések és külgazdasági események felhasználásával készül.

A magyar gazdaság teljesítménye 2022-ben 4,6 százalékkal bővült. 2023-ban az első három negyedév alapján nem számíthatunk gazdasági növekedésre: a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. előrejelzése szerint 2023-ban 0,7 százalékkal zsugorodhat a magyar gazdaság. A következő két évben 2,7 és 3,1 százalékos növekedést becslünk, amivel együtt összeségében lassú emelkedés várható a gazdasági teljesítmény idei visszaesése után.

A legfrissebb makrogazdasági előrejelzésünket a következő táblázat mutatja.

 2022202320242025
Bruttó hazai termék (volumenindex)4,6-0,72,73,1
Háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex)5,8-2,02,62,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex)2,2-12,18,13,2
Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján)11,80,52,87,4
Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján)11,1-3,94,56,7
A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró)-15,2-10,4-13,9-13,0
Fogyasztóiár-index (%)14,617,75,93,7
A jegybanki alapkamat az időszak végén (%)13,012,19,76,9
Munkanélküliségi ráta (%)3,63,94,24,0
A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában-8,2-4,8-6,5-6,2
Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában-6,0-2,6-4,4-4,1
Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában-6,2-5,4-4,0-1,8
GDP-arányos államadósság73,371,771,269,7

Készítés dátuma: 2023. december 20.

Makromonitor

A Makro Monitor című kiadványban a magyar gazdaság adott hónapban megjelenő legfontosabb makrogazdasági, illetve pénzügyi mutatói kerülnek bemutatásra, elemzésre. A Makro Monitorhoz minden hónapban a KSH, az MNB, a PM, az ÁKK és a Refinitív adatait használjuk fel. Az összeállítás minden hónapban tartalmaz egy nemzetközi kitekintést, bemutatásra kerül a konjunktúrafolyamatokat leíró SZIGMA-indikátorunk aktuális értéke, illetve az adott hónap számunkra legérdekesebb gazdasági adatát is részletesen bemutatjuk.

Megbízóink fejlődését több kutatási módszer együttes alkalmazásával támogatjuk

Kompetenciák

Szolgáltatások

Piacelemzés, ágazati elemzése

Egy-egy ágazat vállalatainak elemzése, akár pénzügyi bontásban is, az ágazat működési környezetének bemutatása

Primer kutatások értékelése

Kvantitatív lakossági és / vagy vállalati felmérésen alapuló becslések, hatásvizsgálatok készítése

Kvantitatív elemzés

Gazdaságpolitikai intézkedések hatásainak számszerűsítése, különböző becslések készítése statisztikai módszerekkel

Iparági előrejelzés

Előrejelzések készítése egy-egy iparág vonatkozásában

Ágazati becslések

Számszerű ágazati becslések készítése, egyes tényezők hatásainak becslése

Pénzpiaci elemzés

A pénzügyi közvetítőrendszerrel kapcsolatos elemzések készítése.

Régióelemzés

Egy-egy város vagy térség fejlesztésével kapcsolatos elemzések készítése

Makrogazdasági előrejelzés

Makrogazdasági elemzés és előrejelzés – Magyarország, annak egyes régiói, területei

Együttműködések, amelyekre büszkék vagyunk

Fontosabb referenciamunkáink

Projekt neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Megrendelő

Konjunktúrakutatás

Év

2019-2022

Fő témakörök

Lakossági felmérés, vállalati felmérés, konjunktúraindex

Projekt neve

Dohányipari fooprint, alternatív dohányipari termékek Philip Morris egészséggazdasági hatásai

Megrendelő

Philip Morris

Év

2021

Fő témakörök

Foorprint, ágazati elemzés, egészség- gazdaságtan

Projekt neve

Sopron-Felmérés készítése Sopronban a lakosság körében

Megrendelő

Sopron

Év

2021-2022

Fő témakörök

Lakossági felmérés, stratégia megalapozás

Partnereink visszajelzései

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Dui ullamcorper in lectus eget id consequat blandit. Netus a eget id non pretium nisl lobortis justo nunc. Congue nam justo dictum turpis nunc pulvinar ultrices malesuada ut. Quam eu proin arcu tortor adipiscing senectus.
Vezetéknév Keresztnév
Titulus
Cég/Szervezet

Legfrissebb kutatásaink, elemzéseink

A KSH előzetes adatközlése szerint a nyers adatok alapján 2023 negyedik negyedévében a magyar GDP stagnált az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján azonban 0,4 százalék bővülés látható a magyar gazdaság teljesítményében 2022 negyedik negyedévéhez képest. Az előző negyedévhez viszonyítva szintén nem változott a GDP, ami meglepetésszerűen hatott a harmadik negyedéves 0,8 százalékos bővülést követően. 2023 egészét tekintve a nyers adatok alapján 0,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,8 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hivatkozott általános jellegű szolgáltatásainkon túlmenően kérjen tőlünk konzultációs lehetőséget az alábbi kapcsolati felületen:

Kapcsolatfelvételi űrlap

Regisztráció

Registration

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Regisztráció

Frissítettük feltételeinket