Politikai gondolkodás

Rólunk

A Politikai Gondolkodás Kutatóintézet célja az egyetemes és magyar eszmetörténeti és politikaelméleti gondolkodáshoz való aktív hozzájárulás. Ennek része a gondolkodási hagyomány ápolása, elfeledett problémák és szempontok érvényre juttatása és a domináns politikai ideológiával szemben megfogalmazható kritikai észrevételek megfogalmazása, illetve (újra)felfedezése.

A Kutatóintézet célja olyan nézőpontok és problémák felvetése, amelyek megtörik a jelenlegi ideológia dominanciáját, amely nézetünk szerint szűkíti a politikáról való gondolkodás perspektíváit. Úgy gondoljuk, hogy az európai és magyar gondolkodási hagyomány gazdagsága felszabadít e szűkítő és leegyszerűsítő ideológia dogmái alól.

igazgató

2014 óta dolgozik a Századvég Alapítványnál kutatóként. Szociológia (ELTE) és történelem (Uppsala, MA) végzett, majd az ELTE Politikatudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot. Három kötete jelent meg, Az utópia hegemoniája (NKE Szolgáltató Kft., 2014.), A szabadság reakciós harcosai (Századvég, 2019.), és a Dac: kézikönyv eretnekek számára (Századvég, 2020.)

Kutatásaink az alábbi területekre fókuszálnak

Posztliberalizmus

A fukuyamai optimizmus gyorsan kiábrándultságba fordult, és a liberális demokrácia ideológiájának kihívói akadtak. A liberálisok és a baloldal elveszítették korábbi mozgósítóképességüket (amelyet főleg az utópiának köszönhettek), és manapság inkább a status quo görcsös védelme jellemzi őket. Milyen irányból érik kihívások a liberalizmust, milyen érveik vannak és mit kínálnak helyette?

Modernitás-és technológiakritika

A konzervatív gondolkodás egyik fő témája születése óta a modernitás kritikája. A modernitás ígérete az emberiség felszabadítása és a “haladás” volt, az utópikus remények azonban nem látszottak igazolódni. A modernitás bírálata azért fontos, mert a mai mainstream politikai irányzatok hallgatólagosan ugyanezen premisszák alapján fogalmazzák meg politikai igényeiket és cselekszenek. A kutatás révén láthatóvá tesszük ezeknek a kritikáknak a mozgatórugóit és főbb érveit. Reményeink szerint kutatásaink eredményeképpen ki fog derülni, hogyan vallott kudarcot a modernitás projektje, és mik a lehetséges alternatívái.

Biztonsági rezsim

A modern politikai rezsimek leginkább a biztonságra hivatkozva vezetnek be szabadságkorlátozó intézkedéseket – ilyen hivatkozási alapok a “klímakatasztrófa”, a járványok (COVID), és akár politikai irányzatok is (“populizmus”). E modern rezsimek legitimációs alapja a védelem az “apokalipszistől”, bármilyen formában jelenjen is meg.

Magyar eszmetörténet

A kutatóintézet célja, hogy a nemzetközi témák és szerzők túlsúlyát kicsit enyhítse, és hozzájáruljon a specifikusan magyar eszmetörténeti problémák, témák felvetéséhez és tárgyalásához. Meggyőződésünk szerint politikai helyzetünk nem vezethető le pusztán az „egyetemes” vagy „globális” politikai felismerésekből: vannak sajátosan magyar problémák, és a magyar problémák a magyar gondolkodástörténeti hagyomány ismeretével érthetők meg.

Szakmai megjelenéseink

A Pedofil Felszabadítási Front

Forrás

Continuum blog

Dátum

2024. március 6.

Média

Cikk

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

az ordog van odakint

Megjelent Mező Gábor új könyve!

Vásárolja meg most webshopunkban 20% kedvezménnyel!

Frissítettük feltételeinket