Dergez-Rippl Dóra

a Pécsi Tudományegyetem Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék adjunktusa
dergez rippl dóra

Dergez-Rippl Dóra PhD, filozófus. A PTE-KPVK adjunktusa, a Filozófia Doktori Iskola oktatója és témavezetője. Doktori tanulmányait állami ösztöndíjjal végezte (PTE-FDI), majd elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia két kutatóösztöndíját (2014; 2021). Jelenleg az MMA-MMKI ösztöndíjas kutatójaként Gerzson Pál festőművész eszmevilágát kutatja. 2016-ban  megjelent tanulmánykötetében Babits elméleti munkáinak filozófiai és lélektani értelmezési lehetőségeit vizsgálja. Kutatási területei: irodalom, filozófia, művészetelmélet és pszichológia kapcsolata a kortárs tudományos diskurzusokban, különös tekintettel Babits Mihály, Henri Bergson, az analitikus pszichológia, valamint a mesterséges intelligencia-kutatások filozófiai és kultúrelméleti jelentőségére.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frissítettük feltételeinket