Legfrissebb kutatási eredmények

A Fidesz-KDNP a 2017-es év nyertese

Forrás: Századvég Alapítvány


Tovább erősödött a Fidesz-KDNP

Forrás: Századvég Alapítvány

Hírek, elemzések

Stroup és Wong: a befolyásossá vált NGO-knak fel kell adniuk eredeti célkitűzéseiket

Sarah S. Stroup és Wendy H. Wong könyvükben rámutatnak, egy NGO minél nagyobb befolyással és hírnévvel rendelkezik, annál nagyobb eséllyel adják fel eredeti célkitűzéseiket és felelnek meg támogatóik elvárásainak. Ez lényegében egy csapdahelyzet, hiszen ha egy NGO nem növekszik megfelelő ütemben, nem lesz képes valós eredményeket elérni. A gyors növekedés viszont kikezdi a szervezet integritását: egyre több olyan ügyet kell felvállalniuk, amelyek nem tartoztak eredeti céljaik közé.

Frank Furedi: az EU-s eliteknek változtatniuk kell hozzáállásukon

Frank Furedi, a Kenti Egyetem szociológia professzora arra hívja fel a figyelmet a „Populism and the European Culture Wars” című könyvében, hogy a populizmus eredeti jelentése teljesen torzítva jelenik meg az Európai Unió politikai környezetében. A populizmust egy negatív, euroszkeptikus, EU-ellenes magatartásformának tartják, amely az uniós értékek semmibevételével és elárulásával azonos. Az író azonban kifejti, hogy a populizmus efféle értelmezése nem megalapozott, ugyanis a nemzeti szuverenitás, jogállamiság, konzervatív értékek védelme elengedhetetlen egy sikeres ország kormányzásához.

Az államok szerepe felértékelődik a globalizáció időszakában is

Philip G. Cerny, a Manchesteri Egyetem professzor emeritusa és Alex Prichard, az Exeteri Egyetem oktatója azt elemzi, hogy a globalizáció milyen kihívások elé állítja a klasszikus értelemben vett „állam” fogalmát. Arra keresik a választ, hogy a pluralizmus és multikulturalizmus erősödésével mennyire kerülnek háttérbe a tradicionális szuverenitáshoz kapcsolható ismertetőjegyek. Írásuk origójába az új anarchiát állítják, amely kiindulópontként szolgál a fent említett kérdéskörök megvizsgálásához. Kutatásuk során arra a következtetésre jutottak, hogy egy hiteles, erős politikai irányítás és biztos, kiszámítható jogrendszer és az államok cselekvőképességének fokozása lehet az, ami az anarchiából kiutat mutathat.