Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány pályázatot hirdet kortárs irodalmi szociográfiák írására.

A pályázat célja a magyar vidék, városok, települések, a magyar kultúrtáj jelen idejű, dokumentarista megjelenítése a kortárs ismeretterjesztő és szépirodalomban, felelevenítve a magyar irodalom gazdag szociográfiai hagyományait.

A várt pályamunkák előképei a népi szociográfiák és az irodalmi társadalomrajzok, mint például Illyés Gyula Puszták népe című műve, vagy Moldova György Az Őrség panasza című írása.

A területfejlesztési miniszter és a Századvég Alapítvány közös szociográfiai pályázatára a kiírók olyan pályaműveket várnak, amelyek pillanatfelvételként rögzítik Magyarország egy-egy tájegységének, településének jelenlegi társadalmi-kulturális helyzetét.

A pályázat pályadíjat biztosít azon pályamunkák szerzőinek, amelyeket a zsűri erre érdemesnek ítél, valamint a zsűri javaslatot tesz a Századvég Kiadónak a megjelenésre érdemes pályaművekre, amelyeket a kiadó közreadhat és terjeszthet.

A pályamunkák tárgya

A pályamunkáknak egy-egy hazai város, település, tájegység és/vagy azzal egybefüggő határon túli tájegység jelenét a társadalmi, kulturális és történeti hagyományok összefüggéseiben, azok figyelembevételével kell bemutatniuk.

Az írásoknak minden esetben a valóság jelen idejű és dokumentarista eszközökkel megvalósított ábrázolásából kell kiindulniuk, ugyanakkor az elbírálás során a zsűri kiemelt figyelmet fordít a szövegek szépirodalmi igényességére. Az írások műfaja szociográfia, amely határozott és felismerhető dokumentarista eszközökkel él, ugyanakkor irodalmi igényű.

A pályamunkák benyújtása

Egy írás terjedelme 240 000 – 300 000 leütés.

A pályamunkák beadási határideje 2023. október 31.

Kérjük a pályázatra benyújtott írásokat jeligével ellátni és névtelen, nem beazonosítható e-mail-címről elküldeni a palyazat@szazadveg.hu e-mail-címre, Word dokumentumként.

A jeligét és a hozzá tartozó nevet, kérjük, lezárt borítékban küldjék el a következő címre:

  • Századvég kiadói pályázat
  • 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.

A pályamunkák elbírálása

A határidőre beérkezett és a formai követelményeknek megfelelő pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. A zsűri értékelése alapján tájegységenként csak egy, a legjobbnak ítélt írás jelenik meg, 2024-ben.

A megjelenésre javasolt pályamunkák szerzői bruttó 1 000 000, azaz egymillió forint díjban részesülnek.

A zsűri tagjai

  • Dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter
  • Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt programok igazgatója
  • Cserna-Szabó András József Attila-díjas író
  • Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész
  • Fazekas Márta programigazgató, Magyar Turisztikai Ügynökség
  • Ell Alexandra szerkesztő, Századvég Alapítvány
  • Ketipisz Sztavrosz kiadóvezető-helyettes, Századvég Alapítvány
  • A zsűri elnöke: Ugron Zsolna József Attila-díjas író