Digitalizáció

„A digitális technológiák látványos térnyerése az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb társadalmi és gazdasági jelensége, ezért mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy e megoldásokat a lehető legtöbb emberhez eljuttassuk.”

A digitalizáció, az innovatív technológiák megjelenése és megállíthatatlan terjedése gyökeresen alakítja át a lakosság, a vállalkozások és a közigazgatás mindennapi működését, munkafolyamatait. Egy ország állampolgárainak életminősége, vállalkozásainak versenyképessége, illetve nemzetgazdaságának sikeressége jelentős mértékben függ attól, hogy ki tudja-e használni a digitális technológiákban rejlő lehetőségeket.

KAPCSOLATFELVÉTEL

D
Digitális ökoszisztéma

A digitális ökoszisztéma egy olyan összetett és komplex rendszer, amelyben felhasználók (lakosság, vállalkozások, állami/kormányzati intézmények, oktatási és tudományos szféra, civil szervezetek) és eszközök kommunikálnak egymással digitális platformokon, tartalmak és alkalmazások tízezreit igénybe véve a gigabites adatforgalmat biztosító vezetékes és vezeték nélküli (5G-, majd 6G-mobiltechnológia) szélessávú hálózatok segítségével. A Századvég Digitális Üzletága megbízói felkérésre szakértői és […]

D
Digitális vállalkozásfejlesztés

A digitalizáció, az innovatív technológiák megjelenése és megállíthatatlan terjedése gyökeresen alakítja át a vállalkozások (és természetesen a lakosság) mindennapi életét/működését, munkafolyamatait. A vállalati szférának ma már szinte nincs olyan szegmense – legyen szó mikro-, kis-, közép vagy éppen nagyvállalatról – amelynek működésére a digitális technológiák kisebb vagy nagyobb mértékben ne volnának hatással, legyen szó akár […]

M
Média- és távközlési piac

Az elmúlt évtizedben jelentős változásokon ment keresztül a hazai média- és tartalomipar. A technológiai fejlődés, a streamingszolgáltatások megjelenése és a lakossági médiafogyasztási szokások jelentős átalakulása gyors és mélyreható változást hozott a média- és távközlési piacon. A változások a részpiacok határainak összemosódását, illetve bizonyos szolgáltatók új szerepben való feltűnését és teljesen új szolgáltatások megjelenését eredményezték. Média- […]

D
Digitális ökoszisztéma

A digitális ökoszisztéma egy olyan összetett és komplex rendszer, amelyben felhasználók (lakosság, vállalkozások, állami/kormányzati intézmények, oktatási és tudományos szféra, civil szervezetek) és eszközök kommunikálnak egymással digitális platformokon, tartalmak és alkalmazások tízezreit igénybe véve a gigabites adatforgalmat biztosító vezetékes és vezeték nélküli (5G-, majd 6G-mobiltechnológia) szélessávú hálózatok segítségével. A Századvég Digitális Üzletága megbízói felkérésre szakértői és […]

D
Digitális vállalkozásfejlesztés

A digitalizáció, az innovatív technológiák megjelenése és megállíthatatlan terjedése gyökeresen alakítja át a vállalkozások (és természetesen a lakosság) mindennapi életét/működését, munkafolyamatait. A vállalati szférának ma már szinte nincs olyan szegmense – legyen szó mikro-, kis-, közép vagy éppen nagyvállalatról – amelynek működésére a digitális technológiák kisebb vagy nagyobb mértékben ne volnának hatással, legyen szó akár […]

M
Média- és távközlési piac

Az elmúlt évtizedben jelentős változásokon ment keresztül a hazai média- és tartalomipar. A technológiai fejlődés, a streamingszolgáltatások megjelenése és a lakossági médiafogyasztási szokások jelentős átalakulása gyors és mélyreható változást hozott a média- és távközlési piacon. A változások a részpiacok határainak összemosódását, illetve bizonyos szolgáltatók új szerepben való feltűnését és teljesen új szolgáltatások megjelenését eredményezték. Média- […]

A nemzetközi iparfejlesztési stratégiák célkeresztjében a technológiai fejlesztések állnak

A világ vezető ipari gazdaságainak, továbbá az ipari teljesítmény szempontjából kiemelkedő európai országok iparstratégiáiban közös, hogy a helyzetértékelésen, a prioritások és a célok kijelölésén, valamint az eszközrendszeren egyértelmű technológiai fókusz húzódik végig: a kihívásokat, a célokat és a javasolt intézkedéseket alapvetően a digitális technológiai lehetőségek szempontjából vizsgálják, illetve határozzák meg – derült ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális Üzletága által 2023. év végén végzett kutatásból.

TOVÁBB

Rólunk

Kutatásaink hosszú évek szakmai tapasztalatai alapján, az ügyfelek elvárásai szerint, feszes módszertan mellett készülnek.

A digitális technológiákban rejlő lehetőségek megragadása számos feltétel együttállását teszi szükségessé: szükség van a digitális technológiákkal szembeni nyitottságra a lakosság, a vállalkozások és a közintézmények körében egyaránt, továbbá egyszerűen használható digitális eszközökre és szolgáltatásokra, és az ilyen megoldásokat tudatosan és magas szinten alkalmazó felhasználókra, munkavállalókra, valamint a használatot ösztönző stratégiai és szabályozási környezetre. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális Üzletág primer célja éppen ezért az, hogy tanácsadói tevékenységével, szaktudásával támogassa ügyfeleit a digitalizációval összefüggő döntéseik megalapozásában, és így közvetetten hozzájáruljon a hazai digitális ökoszisztéma minden elemének harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődéséhez.

A digitális ökoszisztéma egyes részterületein (digitális infrastruktúra, digitális gazdaság, digitális kompetenciák, digitális állam) túl az üzletág a digitális vállalkozásfejlesztés, valamint a média-, illetve távközlési piac területén is lát el szakértői, tanácsadói feladatokat.

üzletágvezető

Közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális Üzletágának vezetője. Pályafutását az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban kezdte, később piaci cégeknél töltött be tanácsadói pozíciókat. Karrierjét ezt követően a NISZ Zrt.-nél folytatta, ahol először elemzőként, később stratégiai igazgatóként tevékenykedett, végül pedig a stratégiai, jogi és humánpolitikai ágazatot vezette. Szakmai életútját később divízióvezetőként a Digitális Jólét Programnál folytatta. 2020 óta vezeti a Századvég Digitális Üzletágát, ahol kollégáival együtt számos, primer elemmel támogatott kutatást végzett a hazai mikrovállalkozások és kkv-k digitális felkészültsége, a robotizáció és automatizáció, a hazai lakossági internethasználat, az atipikus foglalkoztatási formák elterjedése, vagy a hazai vállalkozások fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel kapcsolatos elvárásai területén. Nős, két kisgyermek édesapja.

Középpontban a Digitalizáció

Digitális ökoszisztéma

A digitális ökoszisztéma egy olyan összetett és komplex rendszer, amelyben felhasználók (lakosság, vállalkozások, állami/kormányzati intézmények, oktatási és tudományos szféra, civil szervezetek) és eszközök kommunikálnak egymással digitális platformokon, tartalmak és alkalmazások tízezreit igénybe véve a gigabites adatforgalmat biztosító vezetékes és vezeték nélküli (5G-, majd 6G-mobiltechnológia) szélessávú hálózatok segítségével.

A Századvég Digitális Üzletága megbízói felkérésre szakértői és tanácsadói tevékenysége során a digitális ökoszisztéma egyes részterületeit vizsgálja: 

  • digitális infrastruktúra 
  • digitális gazdaság 
  • digitális kompetenciák
  • digitális állam

Digitális vállalkozásfejlesztés

A digitalizáció, az innovatív technológiák megjelenése és megállíthatatlan terjedése gyökeresen alakítja át a vállalkozások (és természetesen a lakosság) mindennapi életét/működését, munkafolyamatait. A vállalati szférának ma már szinte nincs olyan szegmense – legyen szó mikro-, kis-, közép vagy éppen nagyvállalatról – amelynek működésére a digitális technológiák kisebb vagy nagyobb mértékben ne volnának hatással, legyen szó akár a támogató-, vagy háttértevékenységek digitalizációjáról, akár a vállalkozások fő tevékenységéről. 

Vállalkozásfejlesztési javaslataink megfogalmazása során törekszünk szem előtt tartani, hogy a nemzetközi és hazai kutatások egybehangzó megállapításai szerint az innovatív technológiák értő és tudatos alkalmazása pozitívan hat a vállalkozások fejlődésére, hatékonyságára és versenyképességére, azonos foglalkoztatási szint mellett is emelve hozzáadottérték-termelő és exportképességüket.

Média- és távközlési piac

Az elmúlt évtizedben jelentős változásokon ment keresztül a hazai média- és tartalomipar. A technológiai fejlődés, a streamingszolgáltatások megjelenése és a lakossági médiafogyasztási szokások jelentős átalakulása gyors és mélyreható változást hozott a média- és távközlési piacon. A változások a részpiacok határainak összemosódását, illetve bizonyos szolgáltatók új szerepben való feltűnését és teljesen új szolgáltatások megjelenését eredményezték. Média- és távközléspiaci elemzéseink során a kínálati és a keresleti oldalt is vizsgáljuk, a lehető legteljesebb és átfogóbb helyzetkép bemutatása érdekében.

Megbízóink fejlődését több kutatási módszer együttes alkalmazásával támogatjuk

Kompetenciák

Szolgáltatások

Trendfigyelés, monitoring, szakértői rendelkezésre állás

Rendszeres és igény szerinti szakértői anyagok, eseti konzultációk, prezentációk, előadások, rövid összefoglalók, szakértői anyagok, felkészítők készítése/véleményezése.

Projektmenedzsment

Digitalizációs célú projektek projektmenedzsment feladatainak ellátása.

Tanácsadás

Stratégiai dokumentumok, megalapozó tanulmányok, időszakos jelentések, kutatások, elemzések elkészítésének szakértői támogatása, minőségbiztosítása, digitalizációs célú fejlesztési projektek minőségbiztosítása és szakértői támogatása.

Stratégiai tanulmányok és alapkutatások készítése

Stratégiai dokumentumok, megvalósíthatósági tanulmányok, akciótervek készítése, a megvalósítás nyomon követése és szakértői támogatása.

Primer kutatásra épülő elemzés

Primer kutatásokkal egybekötött elemzések és kutatások készítése a digitális ökoszisztéma, a digitális vállalkozásfejlesztés, valamint a média-, illetve távközlési piac területén.

Együttműködések, amelyekre büszkék vagyunk

Fontosabb referenciamunkáink

Projekt neve

Az állampolgárok számára elérhető online szolgáltatások/platformok/megoldások körében nemzetközi és hazai jó gyakorlatok azonosítása és elemzése

Megrendelő

kormányzati szereplő

Év

2022

Fő témakörök

e-ügyintézési szolgáltatások, digitális állam, nemzetközi jó gyakorlatok, digitális közszolgáltatások

Módszertan

másodlagos források elemzése

Projekt neve

Lakossági elemzés és felmérés az internethasználatról

Megrendelő

kormányzati szereplő

Év

2020

Fő témakörök

lakossági internethasználat, digitális kompetencia, attitűdfelmérés, 5G, COVID-19 hatásai

Módszertan

másodlagos források elemzése, primer kvantitatív kutatás

Projekt neve

Kétheti rendszerességű monitoring jelentések és ad hoc jelentések összeállítása

Megrendelő

piaci megrendelő

Év

2020

Fő témakörök

távközlés, mobilhálózat, IKT-piac, 5G, COVID-19, monitoring

Módszertan

másodlagos források elemzése

Legfrissebb kutatásaink, elemzéseink

Noha a valós üzleti igényekre és a teljesítménybeli kihívásokra, illetve az egyes helyszíneken már jól bevált megoldásokra építő innovatív, Ipar 4.0 technológiák már rövidtávon is látványos eredményeket garantálnak az ilyen technológiákat alkalmazó vállalkozások körében, a (kutatásba bevont) hazai feldolgozóipari cégek közel fele (46,8 százalék) semmilyen ilyen típusú megoldást nem használ a mindennapi működése során, amelyek pedig igen, ott az alkalmazott megoldások jellemzően szigetszerűek, nem alkotnak integrált rendszert. Örömteli ugyanakkor, hogy a vizsgált vállalkozások közel háromnegyede tervezi a következő 3–5 évben Ipar 4.0 technológiák bevezetését – derült ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális üzletága által 2022 év végén, a magyar feldolgozóipari vállalkozások körében végzett felméréséből.
Magyarországon továbbra is jelentős és egyre növekvő az IKT-szektor (információs és kommunikációs technológiák) nemzetgazdaságban betöltött szerepe, hiszen a hazai bruttó hozzáadott érték több mint 7 százalékát adja, közel negyedmillió munkavállalót foglalkoztat, külkereskedelmi teljesítménye pedig jelentősen meghaladja az EU-átlagot. A kutatás szerint ugyanakkor a szektor és közvetve a hazai nemzetgazdaság versenyképességi potenciáljának további erősödését is nagyban hátráltatja az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalkozások szerint a szektort érintő, egyre növekvő mennyiségi, minőségi és strukturális informatikus munkaerőhiány, a működési költségek növekedése, illetve az üzleti szemlélet és a vállalkozói kedv hiánya – derült ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális Üzletága által 2022 év végén készített kutatásból.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hivatkozott általános jellegű szolgáltatásainkon túlmenően kérjen tőlünk konzultációs lehetőséget az alábbi kapcsolati felületen:

Kapcsolatfelvételi űrlap

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

az ordog van odakint

Megjelent Mező Gábor új könyve!

Vásárolja meg most webshopunkban 20% kedvezménnyel!

Frissítettük feltételeinket